คอร์ดเพลง ขวัดด้องเปล่า เบส ขวางหวัน

  
Text   
คอร์ดเพลง ขวัดด้องเปล่า ศิลปิน เบส ขวางหวัน คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Em C D Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | Em | Bm | C | D |

 
แล้ว
Em 
ใครที่ไหนอิมอง
 
อยู่แต่ริม
Bm 
หนองนั่งซ่อนปลากัด
 
เดินห้
C 
างไม่ค่อยถนัด
 
ถ้าเดินหลาด
D 
นัดก็พอแข้นได้
 
ไม่
Em 
มีวงตระกูลไฮโซ
 
มีแต่วงไฮ
Bm 
โลน้องรับได้หม้าย
 
รถ
C 
ยนต์พี่กะหาหม้าย
 
มีแต่หลังค
D 
วายน้องซ้อนได้หม้ายน้อง

 
แปลกตรงไ
G 
หนที่หม้ายใครเอา
 
ไอคนพันธุ์
Em 
เราแค่คนบ้านๆ
C 
วันๆเฝ้าแต่ทำงาน
 
ไม่มีคำห
D 
วานคำหยอกอิหลอกใคร
 
อยาก
G 
มีเหมือนเพื่อนเขามั่ง
 
แต่ไม่มี
Em 
ตังค์ก็ได้แต่ทำใจ
 
มือ
C 
ถือมีดกรีดยางคงจะสู้มีดหมอไม่
D 
ได้
 
น้องคงไ
C 
ม่เห็นค่า 
 
เพราะพาน้องไปกรีดตาไม่
D 
ได้
 
สุดท้ายก็ต้องขวัดด้
G 
องหลาว 
 
 
D 

 
สัก
G 
วันคงมีสักคน 
 
ที่ถึงพี่
Em 
จนน้องกะรับได้
 
ใช้ชี
C 
วิตบ้านๆง่ายๆ 
 
อยู่แบบบ
D 
ายๆ 
 
สไตล์เด็กในท่อง
 
ไม่ห่วงส
G 
วยอยู่ด้วยแล้วบายใจ
 
ควงแขนไปไ
Em 
หนน้องกะไม่สน
 
ไม่ได้
C 
แคร์สายตาผู้คน 
 
ว่าถึงพี่
D 
จนน้องกะรับได้

 
แต่ว่าตอน
Em 
นี้ยังไม่มีสักคน
 
เพราะพี่มัน
Bm 
จนใครอิทนได้
 
รถ
C 
ยนต์พี่กะหาหม้าย
 
มีแต่หลังค
D 
วายน้องซ้อนได้หม้ายน้อง

 
แปลกตรงไ
G 
หนที่หม้ายใครเอา
 
ไอคนพันธุ์
Em 
เราแค่คนบ้านๆ
C 
วันๆเฝ้าแต่ทำงาน
 
ไม่มีคำห
D 
วานคำหยอกอิหลอกใคร
 
อยาก
G 
มีเหมือนเพื่อนเขามั่ง
 
แต่ไม่มี
Em 
ตังค์ก็ได้แต่ทำใจ
 
มือ
C 
ถือมีดกรีดยางคงจะสู้มีดหมอไม่
D 
ได้
 
น้องคงไ
C 
ม่เห็นค่า 
 
เพราะพาน้องไปกรีดตาไม่
D 
ได้
 
สุดท้ายก็ต้องขวัดด้
G 
องหลาว

INSTRU | C | Bm | Am D | G B |
INSTRU | Em | Bm | C | D |

 
แปลกตรงไ
G 
หนที่หม้ายใครเอา
 
ไอคนพันธุ์
Em 
เราแค่คนบ้านๆ
C 
วันๆเฝ้าแต่ทำงาน
 
ไม่มีคำห
D 
วานคำหยอกอิหลอกใคร
 
อยาก
G 
มีเหมือนเพื่อนเขามั่ง
 
แต่ไม่มี
Em 
ตังค์ก็ได้แต่ทำใจ
 
มือ
C 
ถือมีดกรีดยางคงจะสู้มีดหมอไม่
D 
ได้
 
น้องคงไ
C 
ม่เห็นค่า 
 
เพราะพาน้องไปกรีดตาไม่
D 
ได้
 
สุดท้ายก็ต้องขวัดด้
G 
องหลาว

 
น้องคงไ
C 
ม่เห็นค่า 
 
เพราะพาน้องไปเปลี่ยนหน้าไม่
D 
ได้
 
สุดท้ายก็ต้องขวัดด้
G 
องเปล่า..

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง ขวัดด้องเปล่า


แล้วใครที่ไหนอิมอง อยู่แต่ริมหนอง นั่งซ่อนปลากัด
เดินห้างไม่ค่อยถนัด ถ้าเดินหลาดนัดก็พอแข้นได้
ไม่มีวงตระกูลไฮโซ มีแต่วงไฮโลน้องรับได้หม้าย
รถยนต์พี่กะหาหม้าย มีแต่หลังควายน้องซ้อนได้หม้ายน้อง

แปลกตรงไหนที่หม้ายใครเอา ไอคนพันธุ์เราแค่คนบ้านๆ
วันๆเฝ้าแต่ทำงาน ไม่มีคำหวานคำหยอกอิหลอกใคร
อยากมีเหมือนเพื่อนเขามั่ง แต่ไม่มีตังค์ก็ได้แต่ทำใจ
มือถือมีดกรีดยางคงจะสู้มีดหมอไม่ได้

น้องคงไม่เห็นค่า เพราะพาน้องไปกรีดตาไม่ได้
สุดท้ายก็ต้องขวัดด้องหลาว

สักวันคงมีสักคน ที่ถึงพี่จนน้องกะรับได้
ใช้ชีวิตบ้านๆง่ายๆ อยู่แบบบายๆ สไตล์เด็กในท่อง
ไม่ห่วงสวยอยู่ด้วยแล้วบายใจ
ควงแขนไปไหนน้องกะไม่สน
ไม่ได้แคร์สายตาผู้คน ว่าถึงพี่จนน้องกะรับได้

แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีสักคน เพราะพี่มันจนใครอิทนได้
รถยนต์พี่กะหาหม้าย มีแต่หลังควายน้องซ้อนได้หม้ายน้อง

แปลกตรงไหนที่หม้ายใครเอา ไอคนพันธุ์เราแค่คนบ้านๆ
วันๆเฝ้าแต่ทำงาน ไม่มีคำหวานคำหยอกอิหลอกใคร
อยากมีเหมือนเพื่อนเขามั่ง แต่ไม่มีตังค์ก็ได้แต่ทำใจ
มือถือมีดกรีดยางคงจะสู้มีดหมอไม่ได้

น้องคงไม่เห็นค่า เพราะพาน้องไปกรีดตาไม่ได้
สุดท้ายก็ต้องขวัดด้องเปล่า

( ดนตรี )

แปลกตรงไหนที่หม้ายใครเอา ไอคนพันธุ์เราแค่คนบ้านๆ
วันๆเฝ้าแต่ทำงาน ไม่มีคำหวานคำหยอกอิหลอกใคร
อยากมีเหมือนเพื่อนเขามั่ง แต่ไม่มีตังค์ก็ได้แต่ทำใจ
มือถือมีดกรีดยางคงจะสู้มีดหมอไม่ได้
น้องคงไม่เห็นค่า เพราะพาน้องไปกรีดตาไม่ได้
สุดท้ายก็ต้องขวัดด้องเปล่า

น้องคงไม่เห็นค่า เพราะพาน้องไปเปลี่ยนหน้าไม่ได้
สุดท้ายก็ต้องขวัดด้องเปล่า

มิวสิควิดีโอ ขวัดด้องเปล่า เบส ขวางหวัน

เพลง : ขวัดด้องเปล่า (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : เบส ขวางหวัน
เรียบเรียง : สุวัตร วงศ์นคร
Mix สุวรรณ นาคบุตร
คอร์ดเพลง ขวัดด้องเปล่า เบส ขวางหวัน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend