คอร์ดเพลง ร้อยผัวแล้วหนักหัวใคร เตย วีรยา

  
Text   
คอร์ดเพลง ร้อยผัวแล้วหนักหัวใคร ศิลปิน เตย วีรยา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Am C Dm Em F G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INSTRU | Am | G | Am | G |

 
ต่อให้มีร้อย
Am 
ผัว 
 
ถ้าผู้ชายมั
G 
นชั่วก็ยังหา
Am 
อีก
 
ยอมเป็นผู้หญิงมีตำ
F 
หนิ 
 
ถ้าผัวเก่าไม่
G 
ดีจะหาใหม่
C 
จนเจอ
 
ถ้าได้ผัว
Dm 
ดีก็อยากมีผัวเดียว 
 
ไม่ใช่แค่
Em 
เสียวหนุกหรอยไป
Am 
เพ้อ
 
หม
F 
าๆทั้งเพที่เ
G 
จอ 
 
ไม่เคย
Am 
สมหวัง 
 
 
G 

Am 
ถ้ารู้ว่าเป็นพันนี้ 
 
ฉัน
G 
คงไม่หลวมตัว
F 
คงไม่เอาทำผัว 
 
ให้เปลือง
C 
ตัวและเปลือง
G 
ใจ
Am 
ให้คนเขานินทา 
 
ว่า
G 
ฉันมันร่านมันร้าย
 
หาว่า
F 
ฉันเป็นคนหลายใจ 
 
หาว่า
G 
ฉันคบใครหลายคน

F 
แล้วใครจะ
G 
รู้ 
 
ว่า
Em 
ฉันพยายาม
Am 
ที่สุด
F 
ที่จะฉุด
G 
รั้ง 
 
ความรักเอาไ
C 
ว้ให้นาน
F 
แต่แก้วที่มันร้
G 
าว 
 
 
Em 
บาดใจฉันจนแหลก
Am 
ราน
F 
เกินจะต้านทานไปต่อไม่ไ
G 
หว

F 
เมื่อต่างคนต่างไ
G 
ป 
 
ผู้ชายได้เมีย
Em 
ใหม่ 
 
ไม่มีใครว่า
Am 
ไม่ดี
F 
แต่พอเป็นผู้ห
G 
ญิง 
 
ก็กลายเป็นมือ
C 
สอง 
 
มือ
G/B 
สาม 
 
มือ
Am 
สี่
 
ถูก
F 
ด่าเป็นคนไม่ดี 
 
ว่า
G 
มีผัวใหม่แล้วหล่าว

 
ต่อให้มีร้อย
F 
ผัว 
 
ถ้าผู้ชายมั
G 
นชั่วก็ยังหา
Am 
อีก
 
ยอมเป็นผู้หญิงมีตำ
F 
หนิ 
 
ถ้าผัวเก่าไม่
G 
ดีจะหาใหม่
C 
จนเจอ
 
ถ้าได้ผัว
Dm 
ดีก็อยากมีผัวเดียว 
 
ไม่ใช่แค่
Em 
เสียวหนุกหรอยไป
Am 
เพ้อ
 
หม
F 
าๆทั้งเพที่เ
G 
จอ 
 
ไม่เคย
Am 
สมหวัง..

 
ก็แค่ผู้ห
F 
ญิงที่เลือกผัว
G 
ผิด 
 
ฉันควรมี
Em 
สิทธิ์จะเลือกผั
Am 
วใหม่
 
หลาย
F 
ผัวแล้วหนักหัวใ
G 
คร 
 
ถ้าผัวเก่ามัน
Am 
เลว

INSTRU | F G | Am | F G | C |
INSTRU | Dm | Em | F G | Am |

 
ต่อให้มีร้อย
F 
ผัว 
 
ถ้าผู้ชายมั
G 
นชั่วก็ยังหา
Am 
อีก
 
ยอมเป็นผู้หญิงมีตำ
F 
หนิ 
 
ถ้าผัวเก่าไม่
G 
ดีจะหาใหม่
C 
จนเจอ
 
ถ้าได้ผัว
Dm 
ดีก็อยากมีผัวเดียว 
 
ไม่ใช่แค่
Em 
เสียวหนุกหรอยไป
Am 
เพ้อ
 
หม
F 
าๆทั้งเพที่เ
G 
จอ 
 
ไม่เคย
Am 
สมหวัง..

 
ต่อให้มีร้อย
F 
ผัว 
 
ถ้าผู้ชายมั
G 
นชั่วก็ยังหา
Am 
อีก
 
ยอมเป็นผู้หญิงมีตำ
F 
หนิ 
 
ถ้าผัวเก่าไม่
G 
ดีจะหาใหม่
C 
จนเจอ
 
ถ้าได้ผัว
Dm 
ดีก็อยากมีผัวเดียว 
 
ไม่ใช่แค่
Em 
เสียวหนุกหรอยไป
Am 
เพ้อ
 
หม
F 
าๆทั้งเพที่เ
G 
จอ 
 
ไม่เคย
Am 
สมหวัง..

 
ก็แค่ผู้ห
F 
ญิงที่เลือกผัว
G 
ผิด 
 
ฉันควรมี
Em 
สิทธิ์จะเลือกผั
Am 
วใหม่
 
หลาย
F 
ผัวแล้วหนักหัวใ
G 
คร 
 
ถ้าผัวเก่ามัน
Am 
เลว

 
ร้อย
F 
ผัวแล้วหนักหัวใ
G 
คร.. 
 
ถ้าผัวเก่ามัน
Am 
เลว..

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง ร้อยผัวแล้วหนักหัวใคร


ต่อให้มีร้อยผัว ถ้าผู้ชายมันชั่วก็ยังหาอีก
ยอมเป็นผู้หญิงมีตำหนิ ถ้าผัวเก่าไม่ดีจะหาใหม่จนเจอ
ถ้าได้ผัวดีก็อยากมีผัวเดียว ไม่ใช่แค่เสียวหนุกหรอยไปเพ้อ
หมาๆทั้งเพที่เจอ ไม่เคยสมหวัง

ถ้ารู้ว่าเป็นพันนี้ ฉันคงไม่หลวมตัว
คงไม่เอาทำผัว ให้เปลืองตัวและเปลืองใจ
ให้คนเขานินทา ว่าฉันมันร่านมันร้าย
หาว่าฉันเป็นคนหลายใจ หาว่าฉันคบใครหลายคน

แล้วใครจะรู้ ว่าฉันพยายามที่สุด
ที่จะฉุดรั้ง ความรักเอาไว้ให้นาน
แต่แก้วที่มันร้าว บาดใจฉันจนแหลกราน
เกินจะต้านทานไปต่อไม่ไหว

เมื่อต่างคนต่างไป ผู้ชายได้เมียใหม่ ไม่มีใครว่าไม่ดี
แต่พอเป็นผู้หญิง ก็กลายเป็นมือ2 มือ3 มือ4
ถูกด่าเป็นคนไม่ดี ว่ามีผัวใหม่แล้วหล่าว

ต่อให้มีร้อยผัว ถ้าผู้ชายมันชั่วก็ยังหาอีก
ยอมเป็นผู้หญิงมีตำหนิ ถ้าผัวเก่าไม่ดีจะหาใหม่จนเจอ
ถ้าได้ผัวดีก็อยากมีผัวเดียว ไม่ใช่แค่เสียวหนุกหรอยไปเพ้อ
หมาๆทั้งเพที่เจอ ไม่เคยสมหวัง

ก็แค่ผู้หญิงที่เลือกผัวผิด ฉันควรมีสิทธิ์จะเลือกผัวใหม่
หลายผัวแล้วหนักหัวใคร ถ้าผัวเก่ามันเลว

( ดนตรี )

ต่อให้มีร้อยผัว ถ้าผู้ชายมันชั่วก็ยังหาอีก
ยอมเป็นผู้หญิงมีตำหนิ ถ้าผัวเก่าไม่ดีจะหาใหม่จนเจอ
ถ้าได้ผัวดีก็อยากมีผัวเดียว ไม่ใช่แค่เสียวหนุกหรอยไปเพ้อ
หมาๆทั้งเพที่เจอ ไม่เคยสมหวัง

ต่อให้มีร้อยผัว ถ้าผู้ชายมันชั่วก็ยังหาอีก
ยอมเป็นผู้หญิงมีตำหนิ ถ้าผัวเก่าไม่ดีจะหาใหม่จนเจอ
ถ้าได้ผัวดีก็อยากมีผัวเดียว ไม่ใช่แค่เสียวหนุกหรอยไปเพ้อ
หมาๆทั้งเพที่เจอ ไม่เคยสมหวัง

ก็แค่ผู้หญิงที่เลือกผัวผิด ฉันควรมีสิทธิ์จะเลือกผัวใหม่
หลายผัวแล้วหนักหัวใคร ถ้าผัวเก่ามันเลว

ร้อยผัวแล้วหนักหัวใคร.. ถ้าผัวเก่ามันเลว

มิวสิควิดีโอ ร้อยผัวแล้วหนักหัวใคร เตย วีรยา

เพลง : ร้อยผัวแล้วหนักหัวใคร (คอร์ด)
ศิลปิน : เตย วีรยา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ลูกน้ำ จุลินทรีย์
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ
ติดต่องานศิลปิน : 061 982 425
คอร์ดเพลง ร้อยผัวแล้วหนักหัวใคร เตย วีรยา
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend