คอร์ดเพลง นิดนึง ฝ้าย กรรติมา feat. มอส ขจรจารุกุล

  
Text   
คอร์ดเพลง นิดนึง ศิลปิน ฝ้าย กรรติมา feat. มอส ขจรจารุกุล คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Bm Em Am C D คอร์ดง่ายๆ สำหรับกีตาร์

INTRO | G Bm | Em | Am D | G D |

G 
รู้ตัวดีเสม
Bm 
อว่าเธอไม่
Em 
รัก
 
แต่ก็
C 
พยายามเส
D 
มอเผือเธอ
G 
ปันใจ
 
ไม่ต้อง
C 
มากมายเหมือนเ
D 
ธอให้เขา
 
ฉัน
Bm 
ขอนิดนึงได้ไ
Em 
หม
 
แค่เศ
Am 
ษใจ 
 
นิดเ
D 
ดียวก็เ
G 
พียงพอ 
 
 
D 

G 
รู้ตัวดีเสม
Bm 
อว่าเธอไม่
Em 
สน
 
แต่แป
C 
ลกจริงๆใจ
D 
คนมันยังไม่
G 
ท้อ
 
คงเ
C 
ป็นเพราะรักคำเ
D 
ดียว 
 
ฉัน
Bm 
รักเธอเลยต้อ
Em 
งรอ
Am 
รอให้เธอกับเ
D 
ขานั้นแยกทา
G 
งกัน

 
แต่ไม่
Am 
ขอเป็นตัวร้าย
 
ทำลายความ
Bm 
รักของเธอกับเขา
 
แต่จะต
C 
ามเป็นเงาเฝ้ามอง 
 
ในวันที่เ
D 
ธอไม่เหลือใคร

 
นิดนึงได้ไ
G 
หม 
 
เปิดใ
Bm 
จให้ฉันสัก
Em 
นิดนึง
 
แบ่งใ
D 
จให้ฉันสัก
C 
นิดนึง 
 
ไม่ได้
D 
ขออะไรมากมาย
 
ไม่ต้องกัง
G 
วล 
 
จะไม่
Bm 
ทำให้เธอเสี
Em 
ยใจ
 
จะไม่
D 
ทำให้เธอร้อง
C 
ไห้
 
อยาก
Am 
ขอเธอครั้งสุดท้
D 
าย 
 
เปิดใจให้
G 
นิดนึง

INSTRU | C Em | Am G | F | G |
INSTRU | C Em | Am G | F | Dm G |

C 
รู้ตัวดีเสม
Em 
อว่าเธอไม่
Am 
สน
 
แต่แป
F 
ลกจริงๆใจ
G 
คนมันยังไม่
C 
ท้อ
 
คงเ
F 
ป็นเพราะรักคำเ
G 
ดียว 
 
ฉัน
Em 
รักเธอเลยต้อ
Am 
งรอ
Dm 
รอให้เธอกับเ
G 
ขานั้นแยกทา
C 
งกัน

 
แต่ไม่
Dm 
ขอเป็นตัวร้าย
 
ทำลายความ
Em 
รักของเธอกับเขา
 
แต่จะต
F 
ามเป็นเงาเฝ้ามองในวันที่เ
G 
ธอไม่เหลือใคร

 
นิดนึงได้ไ
C 
หม 
 
เปิดใ
Em 
จให้ฉันสัก
Am 
นิดนึง
 
แบ่งใ
G 
จให้ฉันสัก
F 
นิดนึง 
 
ไม่ได้
G 
ขออะไรมากมาย
 
ไม่ต้องกัง
C 
วล 
 
จะไม่
Em 
ทำให้เธอเสี
Am 
ยใจ
 
จะไม่
G 
ทำให้เธอร้อง
F 
ไห้..
 
อยาก
Dm 
ขอเธอครั้งสุดท้
G 
าย

 
นิดนึงได้ไ
C 
หม 
 
เปิดใ
Em 
จให้ฉันสัก
Am 
นิดนึง
 
แบ่งใ
G 
จให้ฉันสัก
F 
นิดนึง 
 
ไม่ได้
Dm 
ขออะไรมากม
G 
าย
 
ไม่ต้องกัง
C 
วล 
 
จะไม่
Em 
ทำให้เธอเสี
Am 
ยใจ
 
จะไม่
G 
ทำให้เธอร้อง
F 
ไห้
 
อยาก
Dm 
ขอเธอครั้งสุดท้
G 
าย 
 
เปิดใจให้นิดนึง

OUTRO | C Em | Am | Dm G | C | C |


รู้ตัวดีเสมอว่าเธอไม่รัก
แต่ก็พยายามเสมอเผือเธอปันใจ
ไม่ต้องมากมายเหมือนเธอให้เขา
ฉันขอนิดนึงได้ไหม
แค่เศษใจ นิดเดียวก็เพียงพอ

รู้ตัวดีเสมอว่าเธอไม่สน
แต่แปลกจริงๆใจคนมันยังไม่ท้อ
คงเป็นเพราะรักคำเดียว ฉันรักเธอเลยต้องรอ
รอให้เธอกับเขานั้นแยกทางกัน
แต่ไม่ขอเป็นตัวร้าย
ทำลายความรักของเธอกับเขา
แต่จะตามเป็นเงาเฝ้ามอง ในวันที่เธอไม่เหลือใคร

นิดนึงได้ไหม เปิดใจให้ฉันสักนิดนึง
แบ่งใจให้ฉันสักนิดนึง ไม่ได้ขออะไรมากมาย
ไม่ต้องกังวล จะไม่ทำให้เธอเสียใจ จะไม่ทำให้เธอร้องไห้
อยากขอเธอครั้งสุดท้าย เปิดใจให้นิดนึง

( ดนตรี )

รู้ตัวดีเสมอว่าเธอไม่สน
แต่แปลกจริงๆใจคนมันยังไม่ท้อ
คงเป็นเพราะรักคำเดียว ฉันรักเธอเลยต้องรอ
รอให้เธอกับเขานั้นแยกทางกัน
แต่ไม่ขอเป็นตัวร้าย
ทำลายความรักของเธอกับเขา
แต่จะตามเป็นเงาเฝ้ามอง ในวันที่เธอไม่เหลือใคร

นิดนึงได้ไหม เปิดใจให้ฉันสักนิดนึง
แบ่งใจให้ฉันสักนิดนึง ไม่ได้ขออะไรมากมาย
ไม่ต้องกังวล จะไม่ทำให้เธอเสียใจ จะไม่ทำให้เธอร้องไห้
อยากขอเธอครั้งสุดท้าย

นิดนึงได้ไหม เปิดใจให้ฉันสักนิดนึง
แบ่งใจให้ฉันสักนิดนึง ไม่ได้ขออะไรมากมาย
ไม่ต้องกังวล จะไม่ทำให้เธอเสียใจ จะไม่ทำให้เธอร้องไห้
อยากขอเธอครั้งสุดท้าย เปิดใจให้นิดนึง

มิวสิควิดีโอ นิดนึง ฝ้าย กรรติมา feat. มอส ขจรจารุกุล

เพลง : นิดนึง (คอร์ด)
ศิลปิน : ฝ้าย กรรติมา feat. มอส ขจรจารุกุล
เนื้อร้อง/ทำนอง : แม๊ค โฟคซอง
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานศิลปิน : 062-1062146

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend