คอร์ดเพลง ผู้หญิงบ้านๆ (เธอจะรับได้หม้าย) ฝ้าย กรรติมา

  
Text   
คอร์ดเพลง ผู้หญิงบ้านๆ (เธอจะรับได้หม้าย) ศิลปิน ฝ้าย กรรติมา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Eb Gm Fm Bb Ab คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo # กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Eb | Gm Gbm | Fm | Bb | Bb |

Eb 
  ดังถูกสวรรค์นำพาให้
Gm 
ฉันได้มาพบเธอ
Gbm 
 
รัก
Fm 
เธอตั้งแต่แรกเจอ 
 
หัวใจมันบ
Bb 
อกนี่แหละใช่เลย
 
ตัวเ
Eb 
ธอช่างดูเพรียบพร้อมมองดูตัว
Gm 
ฉันบ้านๆเหลือเกิน
Gbm 
 
กลัวถ้า
Fm 
เดินด้วยกันแล้วเ
Bb 
ธอจะอายใ
Eb 
ครเขา

Fm 
  ไม่ได้กินหรูอยู่แพงเหมือน
Gm 
คนอื่นเขา
Ab 
  อยู่แบบบ้า
Bb 
นๆพอเพียงตามส
Eb 
ไตล์
Fm 
  เกงยีนตัวไม่กี่ร้อยเสื้อ
Gm 
ยืดหลาดนัดเปิด
Cm 
ท้าย
 
  แล้วเธอจ
Ab 
ะรับได้หม้าย 
 
กับคนอย่าง
Bb 
ฉัน

 
แล้วเธอจะรับได้ห
Eb 
ม้ายฉันคนบ้านๆ
 
กินอยู่ก็
Gm 
ง่ายๆข้าวแกงข้างทาง
 
เธอ
Gbm 
จะยอม
Fm 
ลดตัวลง
Bb 
มาคบกันได้ไ
Eb 
หม
 
อาจจะไม่ได้
Eb 
พาเธอไปเดินห้าง
 
เธอต้องไปแต่
Gm 
หลาดนัดตอนบ่ายๆ
 
แล้วเธอจะ
Gbm 
ทนได้ไ
Fm 
หม 
 
ถ้าต้องมาใ
Bb 
ช้ชีวิตร่ว
Eb 
มกัน

 
มันอาจไม่
Ab 
หรูไม่หราไม่โก้ไม่มีราคาอะไร
Gm 
มากมาย
Gbm 
ถ้าต้องมา
Fm 
ใช้ชีวิตกับคนอย่างฉันแล้วเ
Bb 
ธอจะรับได้ไ
Eb 
หม
 
ถ้าต้องมา
Ab 
ใช้ชีวิตบ้านๆแบบธรรมดา
 
ที่มีแค่เธอและ
Gm 
ฉันเรียบๆง่าย 
 
จะ
Gbm 
อยู่ได้ไ
Fm 
หม
 
กับผู้ห
Bb 
ญิงบ้านๆอย่าง
Eb 
ฉัน

INSTRU | Ab | Gm Cm | Fm Bb | Eb |
INSTRU | Ab | Gm Cm | Fm Bb | Eb |

Fm 
  ไม่ได้กินหรูอยู่แพงเหมือน
Gm 
คนอื่นเขา
Ab 
  อยู่แบบบ้า
Bb 
นๆพอเพียงตามส
Eb 
ไตล์
Fm 
  เกงยีนตัวไม่กี่ร้อยเสื้อ
Gm 
ยืดหลาดนัดเปิด
Cm 
ท้าย
 
  แล้วเธอจ
Ab 
ะรับได้หม้าย 
 
กับคนอย่าง
Bb 
ฉัน

 
แล้วเธอจะรับได้ห
Eb 
ม้ายฉันคนบ้านๆ
 
กินอยู่ก็
Gm 
ง่ายๆข้าวแกงข้างทาง
 
เธอ
Gbm 
จะยอม
Fm 
ลดตัวลง
Bb 
มาคบกันได้ไ
Eb 
หม
 
อาจจะไม่ได้
Eb 
พาเธอไปเดินห้าง
 
เธอต้องไปแต่
Gm 
หลาดนัดตอนบ่ายๆ
 
แล้วเธอจะ
Gbm 
ทนได้ไ
Fm 
หม 
 
ถ้าต้องมาใ
Bb 
ช้ชีวิตร่ว
Eb 
มกัน

 
แล้วเธอจะรับได้ห
Eb 
ม้ายฉันคนบ้านๆ
 
กินอยู่ก็
Gm 
ง่ายๆข้าวแกงข้างทาง
 
เธอ
Gbm 
จะยอม
Fm 
ลดตัวลง
Bb 
มาคบกันได้ไ
Eb 
หม
 
อาจจะไม่ได้
Eb 
พาเธอไปเดินห้าง
 
เธอต้องไปแต่
Gm 
หลาดนัดตอนบ่ายๆ
 
แล้วเธอจะ
Gbm 
ทนได้ไ
Fm 
หม 
 
ถ้าต้องมาใ
Bb 
ช้ชีวิตร่ว
Eb 
มกัน

 
แล้วเธอจะทนได้
Fm 
ไหม 
 
กับผู้ห
Bb 
ญิงบ้านๆอย่าง
Eb 
ฉัน
 
แล้วเธอจะทนได้
Fm 
ไหม 
 
กับชี
Bb 
วิตบ้านๆอย่าง
Eb 
ฉัน


ดังถูกสวรรค์นำพาให้ฉันได้มาพบเธอ
รักเธอตั้งแต่แรกเจอ หัวใจมันบอกนี่แหละใช่เลย
ตัวเธอช่างดูเพรียบพร้อมมองดูตัวฉันบ้านๆเหลือเกิน
กลัวถ้าเดินด้วยกันแล้วเธอจะอายใครเขา

ไม่ได้กินหรูอยู่แพงเหมือนคนอื่นเขา
อยู่แบบบ้านๆพอเพียงตามสไตล์
เกงยีนตัวไม่กี่ร้อยเสื้อยืดหลาดนัดเปิดท้าย
แล้วเธอจะรับได้หม้าย กับคนอย่างฉัน

แล้วเธอจะรับได้หม้ายฉันคนบ้านๆ
กินอยู่ก็ง่ายๆข้าวแกงข้างทาง
เธอจะยอมลดตัวลงมาคบกันได้ไหม
อาจจะไม่ได้พาเธอไปเดินห้าง
เธอต้องไปแต่หลาดนัดตอนบ่ายๆ
แล้วเธอจะทนได้ไหม ถ้าต้องมาใช้ชีวิตร่วมกัน

มันอาจไม่หรูไม่หราไม่โก้ไม่มีราคาอะไรมากมาย
ถ้าต้องมาใช้ชีวิตกับคนอย่างฉันแล้วเธอจะรับได้ไหม
ถ้าต้องมาใช้ชีวิตบ้านๆแบบธรรมดา
ที่มีแค่เธอและฉันเรียบๆง่าย จะอยู่ได้ไหม
กับผู้หญิงบ้านๆอย่างฉัน

( ดนตรี )

ไม่ได้กินหรูอยู่แพงเหมือนคนอื่นเขา
อยู่แบบบ้านๆพอเพียงตามสไตล์
เกงยีนตัวไม่กี่ร้อยเสื้อยืดหลาดนัดเปิดท้าย
แล้วเธอจะรับได้หม้าย กับคนอย่างฉัน

แล้วเธอจะรับได้หม้ายฉันคนบ้านๆ
กินอยู่ก็ง่ายๆข้าวแกงข้างทาง
เธอจะยอมลดตัวลงมาคบกันได้ไหม
อาจจะไม่ได้พาเธอไปเดินห้าง
เธอต้องไปแต่หลาดนัดตอนบ่ายๆ
แล้วเธอจะทนได้ไหม ถ้าต้องมาใช้ชีวิตร่วมกัน

แล้วเธอจะรับได้หม้ายฉันคนบ้านๆ
กินอยู่ก็ง่ายๆข้าวแกงข้างทาง
เธอจะยอมลดตัวลงมาคบกันได้ไหม
อาจจะไม่ได้พาเธอไปเดินห้าง
เธอต้องไปแต่หลาดนัดตอนบ่ายๆ
แล้วเธอจะทนได้ไหม ถ้าต้องมาใช้ชีวิตร่วมกัน

แล้วเธอจะทนได้ไหม กับผู้หญิงบ้านๆอย่างฉัน
แล้วเธอจะทนได้ไหม กับชีวิตบ้านๆอย่างฉัน

มิวสิควิดีโอ ผู้หญิงบ้านๆ (เธอจะรับได้หม้าย) ฝ้าย กรรติมา

เพลง : ผู้หญิงบ้านๆ (เธอจะรับได้หม้าย) (คอร์ด)
ศิลปิน : ฝ้าย กรรติมา
เนื้อร้อง/ทำนอง : โชเล่ย์ ชคัทพล
เรียบเรียง : ตันติกร พวงมาลา
ติดต่องานศิลปิน : 0621062146

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend