คอร์ดเพลง อยู่เป็นตายาย ก้อย กินรี

  
Text   
คอร์ดเพลง อยู่เป็นตายาย ศิลปิน ก้อย กินรี คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F Gm Am Bb C Dm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | F C | Dm C |
INTRO | Bb C | F C |

F 
แม้ว่าเธอกับฉันไม่มีเหมือ
Am 
นใคร
Bb 
แต่เราเข้า
C 
ใจ 
 
ซึ่ง
F 
กันและกัน
 
เลิก
Dm 
งาน กลับมา  
Am 
เธอยิ้มให้ฉัน
 
ความ
Gm 
สุข 
 
แค่
C 
นั้น 
 
ก็เกิ
F 
นพอ

 
ไม่ได้
Gm 
รวยไม่ได้มีมาก
Am 
มาย
 
แต่ว่า
Gm 
เรานั้นจะสร้างไปด้วย
Am 
กัน
 
แม่วัน
Gm 
นี้มันจะไม่เป็นอย่า
Am 
งฝัน
 
แค่เธอ
Bb 
นั้น 
 
อยู่ข้างกายกันก็
C 
พอ

 
ขอบคุณเธอ
F 
นะ 
 
ที่อยู่ข้าง
C 
กันไม่ว่า
Dm 
วันไหน
 
สิ่ง
C 
ที่ขาด
Bb 
หายเราสร้างมันได้ด้วยมือ
Gm 
สองคน
 
อยู่เ
C 
ป็นตาย
F 
าย 
 
ให้รักแรง
C 
ใจ 
 
ตั้งแต่
Dm 
วันที่ขัด
C 
สน
 
จน
Bb 
วันนี้ 
 
 
Am 
Gm 
 
ขอบคุณความ
C 
จนคัดคนจริ
F 
งใจ

Bb 
  ต้นทุนชีวิต 
 
อาจ
Am 
มีไม่เท่าเขา
Bb 
  แต่สองเ
C 
ราก็ไม่เค
F 
ยท้อ
Bb 
  รักกันยืนน
C 
าน 
 
เหมือนตา
Am 
ยายเถิด
Dm 
หนอ
 
  ไม่ได้
Bb 
คาบช้อนเงินช้อนทองเกิดมา
 
  
C 
เราสร้างกันได้ เย้ เฮ..

INSTRU | F C | Dm C |
INSTRU | Bb | Gm C |
INSTRU | F C | Dm C |
INSTRU | Bb Am | Gm C | F |

 
ไม่ได้
Gm 
รวยไม่ได้มีมาก
Am 
มาย
 
แต่ว่า
Gm 
เรานั้นจะสร้างไปด้วย
Am 
กัน
 
แม่วัน
Gm 
นี้มันจะไม่เป็นอย่า
Am 
งฝัน
 
แค่เธอ
Bb 
นั้น 
 
อยู่ข้างกายกันก็
C 
พอ

 
ขอบคุณเธอ
F 
นะ 
 
ที่อยู่ข้าง
C 
กันไม่ว่า
Dm 
วันไหน
 
สิ่ง
C 
ที่ขาด
Bb 
หายเราสร้างมันได้ 
 
ด้วยมือ
Gm 
สองคน
 
อยู่เ
C 
ป็นตาย
F 
าย 
 
ให้รักแรง
C 
ใจ 
 
ตั้งแต่
Dm 
วันที่ขัด
C 
สน
 
จน
Bb 
วันนี้ 
 
 
Am 
Gm 
 
ขอบคุณความ
C 
จนคัดคนจริ
F 
งใจ

 
ขอบคุณเธอ
F 
นะ 
 
ที่อยู่ข้าง
C 
กันไม่ว่า
Dm 
วันไหน
 
สิ่ง
C 
ที่ขาด
Bb 
หายเราสร้างมันได้ 
 
ด้วยมือ
Gm 
สองคน
 
อยู่เ
C 
ป็นตาย
F 
าย 
 
ให้รักแรง
C 
ใจ 
 
ตั้งแต่
Dm 
วันที่ขัด
C 
สน
 
จน
Bb 
วันนี้ 
 
 
Am 
Gm 
 
ขอบคุณความ
C 
จนคัดคนจริ
F 
งใจ

 
จน
Bb 
วันนี้ 
 
 
Am 
Gm 
 
ขอบคุณความ
C 
จนคัดคนจริ
F 
งใจ..

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง อยู่เป็นตายาย


แม้ว่าเธอกับฉันไม่มีเหมือนใคร
แต่เราเข้าใจ ซึ่งกันและกัน
เลิกงาน กลับมา เธอยิ้มให้ฉัน
ความสุข แค่นั้น ก็เกินพอ

ไม่ได้รวยไม่ได้มีมากมาย
แต่ว่าเรานั้นจะสร้างไปด้วยกัน
แม่วันนี้มันจะไม่เป็นอย่านฝัน
แค่เธอนั้น อยู่ข้างกายกันก็พอ

ขอบคุณเธอนะ ที่อยู่ข้างกันไม่ว่าวันไหน
สิ่งที่ขาดหายเราสร้างมันได้ ด้วยมือสองคน
อยู่เป็นตายาย ให้รักแรงใจ ตั้งแต่วันที่ขัดสน
จนวันนี้.. ขอบคุณความจนคัดคนจริงใจ

ต้นทุนชีวิต อาจมีไม่เท่าเขา
แต่สองเราก็ไม่เคยท้อ
รักกันยืนนาน เหมือนตายายเถิดหนอ
ไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองเกิดมา
เราสร้างกันได้ เย้ เฮ..

( ดนตรี )

ไม่ได้รวยไม่ได้มีมากมาย
แต่ว่าเรานั้นจะสร้างไปด้วยกัน
แม่วันนี้มันจะไม่เป็นอย่านฝัน
แค่เธอนั้น อยู่ข้างกายกันก็พอ

ขอบคุณเธอนะ ที่อยู่ข้างกันไม่ว่าวันไหน
สิ่งที่ขาดหายเราสร้างมันได้ ด้วยมือสองคน
อยู่เป็นตายาย ให้รักแรงใจ ตั้งแต่วันที่ขัดสน
จนวันนี้.. ขอบคุณความจนคัดคนจริงใจ

ขอบคุณเธอนะ ที่อยู่ข้างกันไม่ว่าวันไหน
สิ่งที่ขาดหายเราสร้างมันได้ ด้วยมือสองคน
อยู่เป็นตายาย ให้รักแรงใจ ตั้งแต่วันที่ขัดสน
จนวันนี้.. ขอบคุณความจนคัดคนจริงใจ

จนวันนี้.. ขอบคุณความจนคัดคนจริงใจ

มิวสิควิดีโอ อยู่เป็นตายาย ก้อย กินรี

เพลง : อยู่เป็นตายาย (คอร์ด)
ศิลปิน : ก้อย กินรี
เนื้อร้อง/ทำนอง : แอม ฟอร์มาลีน
เรียบเรียง : แอม ฟอร์มาลีน
มิกข์มาสเตอร์: สัญญา อิทธิสัน
คอร์ดเพลง อยู่เป็นตายาย ก้อย กินรี
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend