คอร์ดเพลง ขอแค่คิดถึง ฝ้าย กรรติมา

  
Text   
คอร์ดเพลง ขอแค่คิดถึง ศิลปิน ฝ้าย กรรติมา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D A/C# | Bm A |
INTRO | G F#m | Em A |

 
ไม่ได้ต้องก
D 
ารมารบกวนใจ
 
ถ้าเธอมีใ
Bm 
ครบางคนอยู่แล้ว
 
แต่
Em 
เห็นไม่มีวี่แวว..คนคนไ
A 
หนคือเจ้าของใจ

 
ไม่ได้ต้องก
D 
ารที่จะวุ่นวาย
 
ถ้าข้างๆ
Bm 
กายเธอมีเจ้าของ
 
แต่
Em 
เห็นไม่มีใครจอง 
 
บอกต
A 
รงๆ 
 
ว่ามันข้องใจ

 
ก็เคยเป็นแ
G 
ค่คนรู้จัก
 
ถ้าอยากเป็นคน
F#m 
รักต้องทำ
Bm 
ยังไง
 
ถ้า
Em 
เธอยังไม่แน่ใ
A 
จก็ไม่รี
D 
บร้อน
 
ไม่ได้บัง
G 
คับจิตใจ 
 
ให้เธอ
F#m 
คิดให้แน่ใ
Bm 
จก่อน
 
แค่อยากจะ
Em 
ขอถามบางอ
G 
ย่างกับเธอสักห
A 
น่อยนะ

 
ให้เราคิดถึงได้ห
G 
ม้าย 
 
ถึงไม่เ
A 
ป็นไอไหร
F#m 
กันที
 
แค่
Bm 
ขอคิดถึงบา
Em 
งที 
 
เผื่อวันไ
A 
หนที่เธอนั้นเห
D 
งาใจ
 
ให้เราคิดถึงได้ห
G 
ม้าย 
 
แม้วัน
A 
นี้..
 
จะเรียกที่
F#m 
รักยังไ
Bm 
ม่ได้..
 
ขอ
Em 
คิดถึงก่อนได้ห
A 
ม้าย 
 
ให้มันคลายเห
D 
งาใจ..

INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |
INSTRU | G | F#m Bm | Em A | D |

 
ก็เคยเป็นแ
G 
ค่คนรู้จัก
 
ถ้าอยากเป็นคน
F#m 
รักต้องทำ
Bm 
ยังไง
 
ถ้า
Em 
เธอยังไม่แน่ใ
A 
จก็ไม่รี
D 
บร้อน
 
ไม่ได้บัง
G 
คับจิตใจ 
 
ให้เธอ
F#m 
คิดให้แน่ใ
Bm 
จก่อน
 
แค่อยากจะ
Em 
ขอถามบางอ
G 
ย่างกับเธอสักห
A 
น่อยนะ

 
ให้เราคิดถึงได้ห
G 
ม้าย 
 
ถึงไม่เ
A 
ป็นไอไหร
F#m 
กันที
 
แค่
Bm 
ขอคิดถึงบา
Em 
งที 
 
เผื่อวันไ
A 
หนที่เธอนั้นเห
D 
งาใจ
 
ให้เราคิดถึงได้ห
G 
ม้าย 
 
แม้วัน
A 
นี้..
 
จะเรียกที่
F#m 
รักยังไ
Bm 
ม่ได้..
 
ขอ
Em 
คิดถึงก่อนได้ห
A 
ม้าย 
 
ให้มันคลายเห
D 
งาใจ..

INSTRU | D | Bm | Em | D |

 
ให้เราคิดถึงได้ห
G 
ม้าย 
 
ถึงไม่เ
A 
ป็นไอไหร
F#m 
กันที
 
แค่
Bm 
ขอคิดถึงบา
Em 
งที 
 
เผื่อวันไ
A 
หนที่เธอนั้นเห
D 
งาใจ
 
ให้เราคิดถึงได้ห
G 
ม้าย 
 
แม้วัน
A 
นี้..
 
จะเรียกที่
F#m 
รักยังไ
Bm 
ม่ได้..
 
ขอ
Em 
คิดถึงก่อนได้ห
A 
ม้าย 
 
ให้มันคลายเห
D 
งาใจ..
Bm 

 
ก็ขอ
G 
คิดถึงก่อนได้ห
A 
ม้าย.. 
 
ให้มันคลายเหง
D 
าใจ


ไม่ได้ต้องการมารบกวนใจ ถ้าเธอมีใครบางคนอยู่แล้ว
แต่เห็นไม่มีวี่แววคนคนไหนคือเจ้าของใจ
ไม่ได้ต้องการที่จะวุ่นวาย ถ้าข้างข้างกายเธอมีเจ้าของ
แต่เห็นไม่มีใครจอง บอกตรงๆว่ามันข้องใจ

ก็เคยเป็นแค่คนรู้จักอยากเป็นคนรักต้องทำยังไง
ถ้าเธอยังไม่แน่ใจก็ไม่รีบร้อน
ไม่ได้บังคับจิตใจ ให้เธอคิดให้แน่ใจก่อน
แค่อยากจะขอถามบางอย่างกับเธอซักหน่อยนะ

ให้เราคิดถึงได้หม้าย ถึงไม่เป็นไอไหรกันที
แค่ขอคิดถึงบางที เผื่อวันไหนที่เธอนั้นเหงาใจ
ให้เราคิดถึงได้หม้าย แม้วันนี้ จะเรียกที่รักยังไม่ได้
ขอคิดถึงก่อนได้หม้ายให้มันคลายเหงาใจ

( ดนตรี )

ก็เคยเป็นแค่คนรู้จักอยากเป็นคนรักต้องทำยังไง
ถ้าเธอยังไม่แน่ใจก็ไม่รีบร้อน
ไม่ได้บังคับจิตใจ ให้เธอคิดให้แน่ใจก่อน
แค่อยากจะขอถามบางอย่างกับเธอซักหน่อยนะ

ให้เราคิดถึงได้หม้าย ถึงไม่เป็นไอไหรกันที
แค่ขอคิดถึงบางที เผื่อวันไหนที่เธอนั้นเหงาใจ
ให้เราคิดถึงได้หม้าย แม้วันนี้ จะเรียกที่รักยังไม่ได้
ขอคิดถึงก่อนได้หม้ายให้มันคลายเหงาใจ

( ดนตรี )

ให้เราคิดถึงได้หม้าย ถึงไม่เป็นไอไหรกันที
แค่ขอคิดถึงบางที เผื่อวันไหนที่เธอนั้นเหงาใจ
ให้เราคิดถึงได้หม้าย แม้วันนี้ จะเรียกที่รักยังไม่ได้
ขอคิดถึงก่อนได้หม้ายให้มันคลายเหงาใจ

ก็ขอคิดถึงก่อนได้หม้าย..ให้มันคลายเหงา..ใจ

มิวสิควิดีโอ ขอแค่คิดถึง ฝ้าย กรรติมา

เพลง : ขอแค่คิดถึง (คอร์ด)
ศิลปิน : ฝ้าย กรรติมา
เนื้อร้อง/ทำนอง : พนัชกร แท่นประมูล
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานศิลปิน : 062-5656982

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend