คอร์ดเพลง 18 ปี ก็มีหัวใจ ฝ้าย กรรติมา

  
Text   


Tune to Eb

 
18 
A 
ปี ก็มีหัว
E 
ใจ
 
18 
F#m 
ปี ก็รักใครเ
E 
ป็น..

INSTRU | A | E | F#m | E |
INSTRU | D | C#m | Bm | E | E |

 
18 
A 
ปี ก็มีหั
C#m 
วใจ 
 
18 
F#m 
ปี ก็รักใครเ
E 
ป็น
 
โปรดเ
D 
ข้ามาจริงจังไม่ใช่
C#m 
แค่หวังเล่น
 
พอ
Bm 
เบื่อแล้วก็จากไ
E 

 
ผิดมากไ
A 
หมที่น้องยัง
C#m 
เด็ก
 
เด็กแล้วไ
F#m 
งก็เพราะน้องมันเ
E 
ด็ด
 
ชอบเป
D 
รี้ยวหรือชอบหวาน 
 
หรือพี่
C#m 
ชอบเผ็ดๆ
 
ถ้าได้
Bm 
ลองรับรองนํ้าตาเ
E 
ล็ด
 
แม้ว่า
Bm 
ตัวน้องจะยังเ
E 
ล็ก.. 
 
แต่เป็ดน้องเท่าเ
A 
พื่อน

D 
หรอยไม่หรอย 
 
มาล
E 
องแลก่อนต่ะ
C#m 
แล้วพี่บ่าว 
 
อิไ
F#m 
ม่ผิดหวัง
Bm 
อายุไม่สำคัญ 
 
มันอยู่ที่หัว
E 
ใจ

 
รักแท้รักจ
A 
ริง 
 
ไม่ทิ้งแน่น
E 
อน
 
ถ้าพี่มีแต่
F#m 
น้อง น้องจะมีแต่
E 
พี่
 
น้องไ
D 
ม่เจ้าชู้ 
 
C#m 
ครๆก็รู้ดี
 
หน้า
Bm 
ตาสวยๆแบบ
E 
นี้..
 
แต่ไม่หลาย
A 
ใจ 
 
 
E 

INSTRU | A | E | F#m | E |
INSTRU | D | C#m | Bm | E |

D 
หรอยไม่หรอย 
 
มาล
E 
องแลก่อนต่ะ
C#m 
แล้วพี่บ่าว 
 
อิไ
F#m 
ม่ผิดหวัง
Bm 
อายุไม่สำคัญ 
 
มันอยู่ที่หัว
E 
ใจ

 
รักแท้รักจ
A 
ริง 
 
ไม่ทิ้งแน่น
E 
อน
 
ถ้าพี่มีแต่
F#m 
น้อง น้องจะมีแต่
E 
พี่
 
น้องไ
D 
ม่เจ้าชู้ 
 
C#m 
ครๆก็รู้ดี
 
หน้า
Bm 
ตาสวยๆแบบ
E 
นี้..

 
รักแท้รักจ
A 
ริง 
 
ไม่ทิ้งแน่น
E 
อน
 
ถ้าพี่มีแต่
F#m 
น้อง น้องจะมีแต่
E 
พี่
 
น้องไ
D 
ม่เจ้าชู้ 
 
C#m 
ครๆก็รู้ดี
 
หน้า
Bm 
ตาสวยๆแบบ
E 
นี้..
 
แต่ไม่หลาย
 
ใจ..

INSTRU | A | E | A | E |

 
แต่ไม่หลาย
A 
ใจ..


18ก็มีหัวใจ 18ปีก็รักใครเป็น
โปรดเข้ามาจริงจังไม่ใช่แค่หวังเล่น
พอเบื่อแล้วก็จากไป ผิดมากไหมที่น้องยังเด็ก
เด็กแล้วไงก็เพราะน้องมันเด็ด ชอบเปรี้ยวหรือชอบหวาน
หรือพี่ชอบเผ็ดๆ ถ้าได้ลองรับรองนํ้าตาเล็ด
แม้ว่าตัวน้องจะยังเล็ก แต่เป็ดน้องเท่าเพื่อน

*หรอยไม่หรอยมาลองแลก่อนต่ะ
แล้วพี่บ่าวอิไม่ผิดหวัง อายุไม่สำคัญ มันอยู่ที่หัวใจ

**รักแท้รักจริงไม่ทิ้งแน่นอน ถ้าพี่มีแต่น้อง
น้องจะมีแต่พี่ น้องไม่เจ้าชู้ใครๆก็รู้ดี
หน้าตาสวยๆแบบนี้ แต่ไม่หลายใจ

มิวสิควิดีโอ 18 ปี ก็มีหัวใจ ฝ้าย กรรติมา

เพลง : 18 ปี ก็มีหัวใจ
ศิลปิน : ฝ้าย กรรติมา
เนื้อร้อง/ทำนอง : น๊อค อรรถพล
เรียบเรียง : ตันติกร พวงมาลา
ติดต่องานศิลปิน : 062-5656982
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend