คอร์ดเพลง คำสาป ก้อย กินรี

  
Text   
คอร์ดเพลง คำสาป ศิลปิน ก้อย กินรี คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F#m A E C#m Bm D คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | F#m A | E F#m |
INTRO | D E | F#m |

 
ก็แค่คน
F#m 
ธรรมดาคน
C#m 
หนึ่ง
 
ที่มีหัว
F#m 
ใจมีความ
C#m 
รู้สึก
 
เจ็บ
Bm 
เป็น 
 
เหมือน
E 
กันกับคนทั่ว
A 
ไป
 
ไม่ได้ทาน
F#m 
ทนกับการโดน
C#m 
หลอก
 
แล้วทำ
F#m 
ไมถึงเจอแต่
C#m 
รักลวง
Bm 
ซ้ำเติม 
 
ให้
E 
ใจนี้มีแต่
F#m 
แผล

 
ถูกเสือข
D 
ย้ำ 
 
หนี
E 
มาปะจร
F#m 
ะเข้
 
โดนทิ้งโด
C#m 
นเท 
 
หวังพึ่งหาที่
F#m 
หลบภัย
 
แต่เวรซ้ำกรรมเ
D 
ก่า 
 
วนให้เ
E 
จอแต่คน
F#m 
หลายใจ
 
ต้องคำสา
C#m 
ปไว้ 
 
ให้ชีวิต
E 
นี้เจอแต่คน
F#m 
ลวง

 
หลบคนใจร้
D 
าย 
 
มาสู่อ้อมแ
E 
ขนของมัจจุ
F#m 
ราช
 
หนีคนใจ
D 
ดำ 
 
กลับถูกกระ
E 
ทำซ้ำเติมอีก
A 
ที
 
หวังให้เยียว
D 
ยาดูแลหั
E 
วใจ 
 
กลับ
C#m 
กลายเป็นโดน
F#m 
ย่ำยี
 
ชาติ
D 
นี้ 
 
จะเ
E 
จอรักจริงอยู่
F#m 
ไหม

INSTRU | D E | F#m | D E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m |
INSTRU | D E | F#m |

 
ถูกเสือข
D 
ย้ำ 
 
หนี
E 
มาปะจร
F#m 
ะเข้
 
โดนทิ้งโด
C#m 
นเท 
 
หวังพึ่งหาที่
F#m 
หลบภัย
 
แต่เวรซ้ำกรรมเ
D 
ก่า 
 
วนให้เ
E 
จอแต่คน
F#m 
หลายใจ
 
ต้องคำสา
C#m 
ปไว้ 
 
ให้ชีวิต
E 
นี้เจอแต่คน
F#m 
ลวง

 
หลบคนใจร้
D 
าย 
 
มาสู่อ้อมแ
E 
ขนของมัจจุ
F#m 
ราช
 
หนีคนใจ
D 
ดำ 
 
กลับถูกกระ
E 
ทำซ้ำเติมอีก
A 
ที
 
หวังให้เยียว
D 
ยาดูแลหั
E 
วใจ 
 
กลับ
C#m 
กลายเป็นโดน
F#m 
ย่ำยี
 
ชาติ
D 
นี้ 
 
จะเ
E 
จอรักจริงอยู่
F#m 
ไหม

 
หลบคนใจร้
D 
าย 
 
มาสู่อ้อมแ
E 
ขนของมัจจุ
F#m 
ราช
 
หนีคนใจ
D 
ดำ 
 
กลับถูกกระ
E 
ทำซ้ำเติมอีก
A 
ที
 
หวังให้เยียว
D 
ยาดูแลหั
E 
วใจ 
 
กลับ
C#m 
กลายเป็นโดน
F#m 
ย่ำยี
 
ชาติ
D 
นี้ 
 
จะเ
E 
จอรักจริงอยู่
F#m 
ไหม

 
ต้องคำสาปล
D 
วงให้เจอแต่
E 
คนเลว
 
ให
C#m 
เขาเข้ามา
F#m 
ย่ำยี
 
ชาติ
D 
นี้ 
 
จะเ
E 
จอรักจริงอยู่
F#m 
ไหม
 
ต้องคำสาปล
D 
วงให้เจอแต่
E 
คนเลว
 
ให
C#m 
เขาเข้ามา
F#m 
ย่ำยี
 
ชาติ
D 
นี้ 
 
จะเ
E 
จอรักจริงอยู่
F#m 
ไหม

 
ชาติ
D 
นี้ 
 
จะเ
E 
จอรักจริงอยู่
F#m 
ไหม

OUTRO | D E | F#m | D E | F#m |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง คำสาป


ก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่ง
ที่มีหัวใจมีความรู้สึก
เจ็บเป็น เหมือนกันกับคนทั่วไป
ไม่ได้ทานทนกับการโดนหลอก
แล้วทำไมถึงเจอแต่รักลวง
ซ้ำเติม ให้ใจนี้มีแต่แผล

ถูกเสือขย้ำ หนีมาปะจระเข้
โดนทิ้งโดเท หวังพึ่งหาที่หลบภัย
แต่เวรซ้ำกรรมเก่า วนให้เจอแต่คนหลายใจ
ต้องคำสาปไว้ ให้ชีวิตนี้เจอแต่คนลวง

หลบคนใจร้าย มาสู่อ้อมแขนของมัจจุราช
หนีคนใจดำ กลับถูกกระทำซ้ำเติมอีกที
หวังให้เยียวยาดูแลหัวใจ กลับกลายเป็นโดนย่ำยี
ชาตินี้ จะเจอรักจริงอยู่ไหม

( ดนตรี )

ถูกเสือขย้ำ หนีมาปะจระเข้
โดนทิ้งโดเท หวังพึ่งหาที่หลบภัย
แต่เวรซ้ำกรรมเก่า วนให้เจอแต่คนหลายใจ
ต้องคำสาปไว้ ให้ชีวิตนี้เจอแต่คนลวง

หลบคนใจร้าย มาสู่อ้อมแขนของมัจจุราช
หนีคนใจดำ กลับถูกกระทำซ้ำเติมอีกที
หวังให้เยียวยาดูแลหัวใจ กลับกลายเป็นโดนย่ำยี
ชาตินี้ จะเจอรักจริงอยู่ไหม

หลบคนใจร้าย มาสู่อ้อมแขนของมัจจุราช
หนีคนใจดำ กลับถูกกระทำซ้ำเติมอีกที
หวังให้เยียวยาดูแลหัวใจ กลับกลายเป็นโดนย่ำยี
ชาตินี้ จะเจอรักจริงอยู่ไหม

ต้องคำสาปลวงให้เจอแต่คนเลว
ใหเขาเข้ามาย่ำยี
ชาตินี้ จะเจอรักจริงอยู่ไหม
ต้องคำสาปลวงให้เจอแต่คนเลว
ใหเขาเข้ามาย่ำยี
ชาตินี้ จะเจอรักจริงอยู่ไหม

ชาตินี้.. จะเจอรักจริงอยู่ไหม

มิวสิควิดีโอ คำสาป ก้อย กินรี

เพลง : คำสาป (คอร์ด)
ศิลปิน : ก้อย กินรี
เนื้อร้อง/ทำนอง : สุนทร ลูกหวาย
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
ติดต่องานศิลปิน :
คอร์ดเพลง คำสาป ก้อย กินรี
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend