คอร์ดเพลง ไอ้หนุ่มเซราะกราว บิ๊ก สุรินทร์ x อ้อ ไพรัช

  
Text   
คอร์ดเพลง ไอ้หนุ่มเซราะกราว ศิลปิน บิ๊ก สุรินทร์ x อ้อ ไพรัช คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F Gm Bb C Dm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | F | F | F | C |
INTRO | F | F | F | F |
INTRO | Gm C | F |

 
กัลเลาะห์ เข
F 
มร 
 
เซราะสแรสเร็บเยิง
 
ชอบร้องรำกันตรึม เสียงซอดังซึ้งยามสีส
C 
าย
 
ยามเย็นลมโ
F 
ชย 
 
พัดโบกโบยปลายหญ้าไหว
 
(ยามเย็นลมโชย พัดโบกโบยปลายหญ้าไหว)
 
 
ชอบชวนเพื่อนพ้องมิตร
Gm 
สหาย 
 
สุราร่ำไ
C 
รให้เพลิดเพ
F 
ลิน

 
กัลเลาะห์ เข
F 
มร 
 
เซราะกราวขนาดหนัก
 
พูดตกเขมรเห็นชัด ร.เรือมันขัดยามอ้ายเ
C 
ขิน
 
แต่สาวรู้ไ
F 
หมความจริงใจ 
 
หาใครเกิน
 
(แต่สาวรู้ไหมความจริงใจ หาใครเกิน)
 
 
ตรงๆ ชัดเจนไม่เอนไม่
Gm 
เขิน
 
ตามแบบฉ
C 
บับหนุ่มเซราะก
F 
ราว

 
สาวใดมา
Bb 
ทัก 
 
พี่มักถูกหัก
Dm 
อก
 
แต่งตัวมอซอสก
Bb 
ปรก 
 
น้องเลยไป
C 
ซบอกหนุ่มข
F 
าว
 
เพราะพี่มัน
Bb 
ดำ 
 
ทำแต่
Dm 
นา
 
ขี่ไอ้ทุยลุย
Bb 
กล้า 
 
น้องบอกรวย
C 
ช้ากว่าหนุ่มก
F 
รุง
 
ก็ได้แต่
Gm 
รอ.. รอ..  
Dm 
รอ..
 
(ก็ได้แต่
Gm 
รอ.. รอ..  
Dm 
รอ..)
 
ดีดกีตาร์ร้องเพลง
Gm 
รอ 
 
สี
C 
ซอให้เพื่อน
F 
ฟัง

INSTRU | F | F | F | C |
INSTRU | F | F | F | F |
INSTRU | Gm C | F |

 
กัลเลาะห์ เข
F 
มร 
 
เซราะสแรสเร็บเยิง
 
ชอบร้องรำกันตรึม เสียงซอดังซึ้งยามสีส
C 
าย
 
ยามเย็นลมโ
F 
ชย 
 
พัดโบกโบยปลายหญ้าไหว
 
(ยามเย็นลมโชย พัดโบกโบยปลายหญ้าไหว)
 
 
ชอบชวนเพื่อนพ้องมิตร
Gm 
สหาย 
 
สุราร่ำไ
C 
รให้เพลิดเพ
F 
ลิน

 
กัลเลาะห์ เข
F 
มร 
 
เซราะกราวขนาดหนัก
 
พูดตกเขมรเห็นชัด ร.เรือมันขัดยามอ้ายเ
C 
ขิน
 
แต่สาวรู้ไ
F 
หมความจริงใจ 
 
หาใครเกิน
 
(แต่สาวรู้ไหมความจริงใจ หาใครเกิน)
 
 
ตรงๆ ชัดเจนไม่เอนไม่
Gm 
เขิน
 
ตามแบบฉ
C 
บับหนุ่มเซราะก
F 
ราว

 
สาวใดมา
Bb 
ทัก 
 
พี่มักถูกหัก
Dm 
อก
 
แต่งตัวมอซอสก
Bb 
ปรก 
 
น้องเลยไป
C 
ซบอกหนุ่มข
F 
าว
 
เพราะพี่มัน
Bb 
ดำ 
 
ทำแต่
Dm 
นา
 
ขี่ไอ้ทุยลุย
Bb 
กล้า 
 
น้องบอกรวย
C 
ช้ากว่าหนุ่มก
F 
รุง
 
ก็ได้แต่
Gm 
รอ.. รอ..  
Dm 
รอ..
 
(ก็ได้แต่
Gm 
รอ.. รอ..  
Dm 
รอ..)
 
ดีดกีตาร์ร้องเพลง
Gm 
รอ 
 
สี
C 
ซอให้เพื่อน
F 
ฟัง

 
ก็ได้แต่
Gm 
รอ.. รอ..  
Dm 
รอ..
 
ก็ได้แต่
Gm 
รอ.. รอ..  
Dm 
รอ..
 
ดีดกีตาร์ร้องเพลง
Gm 
รอ.. 
 
 
C 

 
ดีดกีตาร์ร้องเพลงรอ… สีซอให้น้องฟัง..  
F 


กัลเลาะห์ เขมร เซราะสแรสเร็บเยิง
ชอบร้องรำกันตรึม เสียงซอดังซึ้งยามสีสาย
ยามเย็นลมโชย พัดโบกโบยปลายหญ้าไหว
(ยามเย็นลมโชย พัดโบกโบยปลายหญ้าไหว)
ชอบชวนเพื่อนพ้องมิตรสหาย สุราร่ำไรให้เพลิดเพลิน

กัลเลาะห์ เขมร เซราะกราวขนาดหนัก
พูดตกเขมรเห็นชัด ร.เรือมันขัดยามอ้ายเขิน
แต่สาวรู้ไหมความจริงใจ หากใครเกิน
(แต่สาวรู้ไหมความจริงใจ หากใครเกิน)
ตรงๆ ชัดเจนไม่เอนไม่เขิน
ตามแบบฉบับหนุ่มเซราะกราว

สาวใดมาทัก พี่มักถูกหักอก
แต่งตัวมอซอสกปรก น้องเลยไปซบอกหนุ่มขาว
เพราะพี่มันดำ ทำแต่นา
ขี่ไอ้ทุยลุยกล้า น้องบอกรวยช้ากว่าหนุ่มกรุง
ก็ได้แต่รอ.. รอ.. รอ..
(ก็ได้แต่รอ.. รอ.. รอ..)
ดีดกีตาร์ร้องเพลงรอ สีซอให้เพื่อนฟัง

( ดนตรี )

กัลเลาะห์ เขมร เซราะสแรสเร็บเยิง
ชอบร้องรำกันตรึม เสียงซอดังซึ้งยามสีสาย
ยามเย็นลมโชย พัดโบกโบยปลายหญ้าไหว
(ยามเย็นลมโชย พัดโบกโบยปลายหญ้าไหว)
ชอบชวนเพื่อนพ้องมิตรสหาย สุราร่ำไรให้เพลิดเพลิน

กัลเลาะห์ เขมร เซราะกราวขนาดหนัก
พูดตกเขมรเห็นชัด ร.เรือมันขัดยามอ้ายเขิน
แต่สาวรู้ไหมความจริงใจ หากใครเกิน
(แต่สาวรู้ไหมความจริงใจ หากใครเกิน)
ตรงๆ ชัดเจนไม่เอนไม่เขิน
ตามแบบฉบับหนุ่มเซราะกราว

สาวใดมาทัก พี่มักถูกหักอก
แต่งตัวมอซอสกปรก น้องเลยไปซบอกหนุ่มขาว
เพราะพี่มันดำ ทำแต่นา
ขี่ไอ้ทุยลุยกล้า น้องบอกรวยช้ากว่าหนุ่มกรุง
ก็ได้แต่รอ.. รอ.. รอ..
(ก็ได้แต่รอ.. รอ.. รอ..)
ดีดกีตาร์ร้องเพลงรอ สีซอให้เพื่อนฟัง

ก็ได้แต่รอ.. รอ.. รอ..
ก็ได้แต่รอ.. รอ.. รอ..
ดีดกีตาร์ร้องเพลงรอ…
ดีดกีตาร์ร้องเพลงรอ… สีซอให้เพื่อนฟัง

มิวสิควิดีโอ ไอ้หนุ่มเซราะกราว บิ๊ก สุรินทร์ x อ้อ ไพรัช

เพลง : ไอ้หนุ่มเซราะกราว (คอร์ด)
ศิลปิน : บิ๊ก สุรินทร์ x อ้อ ไพรัช
เนื้อร้อง/ทำนอง : @FC-je2lb
เรียบเรียง : @BirDGuitarBLUe
Contact: 096-025-5641
คอร์ดเพลง ไอ้หนุ่มเซราะกราว บิ๊ก สุรินทร์ x อ้อ ไพรัช
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend