คอร์ดเพลง ไม่รู้บ้างเหรอ (ไม่รู้มั้งเห้อ) วงแทมมะริน

  
Text   
คอร์ดเพลง ไม่รู้บ้างเหรอ (ไม่รู้มั้งเห้อ) ศิลปิน วงแทมมะริน คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Bb C Dm F Am คอร์ดง่ายๆ สำหรับกีตาร์

INSTRU | Dm |

 
หรือว่าเธอจะ
Bb 
ลืม..หมดแ
F 
ล้ว
 
ที่เธอเคย
Am 
บอกว่าจะรักเราแค่
Dm 
คนเดียว
 
ไซร้ถึงทำพัน
Bb 
นี้..ได้
F 
ลง
 
นี่เธอไม่
Am 
แคร์ไม่สนกันเลยหรือ
Dm 
อย่างไร
 
อยู่ๆก็มาเปลี่ย
Bb 
นใจ..
C 
โอ

 
ไม่คิดว่าเธอจะ
Bb 
มา..หลอก
F 
กัน
 
วันก่อนสำ
Am 
คัญแต่วันนี้ฉันสำ
Dm 
รองใคร
 
เมื่อเธอเลือกเดินออ
Bb 
กไป 
 
เธอเปลี่ยน
C 
ใจ
 
แล้วไซร้ถึงทำ
Dm 
พันนี้..

 
แล้วเธอไม่
C 
รู้บ้างเ
Bb 
ห้อ 
 
ว่าใครเขา
C 
รัก
 
เธอจึงได้ทำให้
Am 
ฉันอกหักเหมือ
Dm 
นบ้า
 
แล้วเธอไม่
C 
รู้บ้าง
Bb 
เห้อ 
 
ทุกวันทุกเว
C 
ลา
 
ในใจดว
Am 
งนี้มันยังศรัทธาเพียง
Dm 
แค่เธอ
 
ให้ฉันต้อง
C 
มานั่งเ
Bb 
บล้อ 
 
คลั่งรัก
C 
เธอ
 
เพียงข้าง
Dm 
เดียว.. 
 
 
C 

INSTRU | Bb | C | Am | Dm |
INSTRU | Bb | C | Am | Dm |
INSTRU | Bb | C | Dm | Dm |

 
ไม่คิดว่าเธอจะ
Bb 
มา..หลอก
F 
กัน
 
วันก่อนสำ
Am 
คัญแต่วันนี้ฉันสำ
Dm 
รองใคร
 
เมื่อเธอเลือกเดินออ
Bb 
กไป 
 
เธอเปลี่ยน
C 
ใจ
 
แล้วไซร้ถึงทำ
Dm 
พันนี้..

 
แล้วเธอไม่
C 
รู้บ้างเ
Bb 
ห้อ 
 
ว่าใครเขา
C 
รัก
 
เธอจึงได้ทำให้
Am 
ฉันอกหักเหมือ
Dm 
นบ้า
 
แล้วเธอไม่
C 
รู้บ้าง
Bb 
เห้อ 
 
ทุกวันทุกเว
C 
ลา
 
ในใจดว
Am 
งนี้มันยังศรัทธาเพียง
Dm 
แค่เธอ
 
ให้ฉันต้อง
C 
มานั่งเ
Bb 
บล้อ 
 
คลั่งรัก
C 
เธอ
 
เพียงข้าง
Dm 
เดียว..

 
เธอทำให้
C 
ฉันเหมือนเ
Bb 
บล้อ
 
คลั่งรักเ
C 
ธอ..เพียงข้างเ
Dm 
ดียว..โอ..
 
นี่เธอไม่
C 
รู้บ้างเ
Bb 
หรอ.. 
 
ว่ารักเ
C 
ธอ
 
หรือฉันรักเธอข้า
Dm 
งเดียว..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ไม่รู้บ้างเหรอ (ไม่รู้มั้งเห้อ)


หรือว่าเธอจะลืมหมดแล้ว
ที่เธอเคยบอกว่าจะรักเราแค่คนเดียว
ไซร้ถึงทำพันนี้ได้ลง
นี่เธอไม่แคร์ไม่สนกันเลยหรืออย่างไร
อยู่ๆก็มาเปลี่ยนใจ

ไม่คิดว่าเธอจะมา..หลอกกัน
วันก่อนสำคัญแต่วันนี้ฉันสำรองใคร
เมื่อเธอเลือกเดินออกไป เธอเปลี่ยนใจ
แล้วไซร้ถึงทำพันนี้

แล้วเธอไม่รู้บ้างเห้อ ว่าใครเขารัก
เธอจึงได้ทำให้ฉันอกหักเหมือนบ้า
แล้วเธอไม่รู้บ้างเห้อ ทุกวันทุกเวลา
ในใจดวงนี้มันยังศรัทธาเพียงแค่เธอ
ให้ฉันต้องมานั่งเบล้อ คลั่งรักเธอ เพียงข้างเดียว

( ดนตรี )

ไม่คิดว่าเธอจะมา..หลอกกัน
วันก่อนสำคัญแต่วันนี้ฉันสำรองใคร
เมื่อเธอเลือกเดินออกไป เธอเปลี่ยนใจ
แล้วไซร้ถึงทำพันนี้

แล้วเธอไม่รู้บ้างเห้อ ว่าใครเขารัก
เธอจึงได้ทำให้ฉันอกหักเหมือนบ้า
แล้วเธอไม่รู้บ้างเห้อ ทุกวันทุกเวลา
ในใจดวงนี้มันยังศรัทธาเพียงแค่เธอ
ให้ฉันต้องมานั่งเบล้อ คลั่งรักเธอ เพียงข้างเดียว

เธอทำให้ฉันเหมือนเบล้อ
คลั่งรักเธอเพียงข้างเดียว
นี่เธอไม่รู้บ้างเหรอ ว่ารักเธอ
หรือฉันรักเธอข้างเดียว

มิวสิควิดีโอ ไม่รู้บ้างเหรอ (ไม่รู้มั้งเห้อ) วงแทมมะริน

เพลง : ไม่รู้บ้างเหรอ (ไม่รู้มั้งเห้อ) (คอร์ด)
ศิลปิน : วงแทมมะริน
เนื้อร้อง/ทำนอง : พนัชกร แท่นประมูล
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานศิลปิน : 084-7505241, 084-0678537
คอร์ดเพลง ไม่รู้บ้างเหรอ (ไม่รู้มั้งเห้อ) วงแทมมะริน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend