คอร์ดเพลง หนุมานโชคพันล้าน(หลวงปู่มหาศิลา) กานต์ ทศน

  
Text   
คอร์ดเพลง หนุมานโชคพันล้าน(หลวงปู่มหาศิลา) ศิลปิน กานต์ ทศน คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm ( Tune to Eb ) คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

Tune to Eb

 
โอมขะ
G 
ลุก 
 
กูจะปลุกหนุ
A 
มาน
 
ให้หน้าที่การ
F#m 
งาน 
 
ข้าจงรุ่ง
Bm 
เรือง
 
ทำการสิ่งใ
Em 
ดก็ให้สะเทือนทั้งเ
A 
มือง..
 
มั่งมีซึ่งเงิ
D 
นทอง

INSTRU | G | F#m Bm | Em | A | A |

 
ลูก
D 
มาด้วยใจศรัทธา 
 
หลวง
F#m 
ปู่ศิลา 
 
สิริจันโท
 
เดิน
Bm 
ทางหลายร้อยกิโล 
 
 
A 
ปู่จงช่วยค้ำจุน
 
ชี
G 
วิตของลูกวันนี้ 
 
ยัง
F#m 
คงขาดคนเกื้
Bm 
อหนุน
 
กิจ
Em 
การที่ลูกลง
A 
ทุน 
 
ยังไปไม่ไ
D 
ด้สวย

 
บู
Em 
ชา.. 
 
หนุ
F#m 
มานโชคพันล้าน
Bm 
ขึ้นคอ
 
ให้ร่ำร
G 
วยกับเขาเถิด
Em 
หนอ 
 
หากลูก
A 
มีบุญ

 
โอมขะ
G 
ลุก 
 
กูจะปลุกหนุ
A 
มาน
 
ให้หน้าที่การ
F#m 
งาน 
 
ข้าจงรุ่ง
Bm 
เรือง
 
ทำการสิ่ง
Em 
ใดก็ให้สะเทือนทั้งเ
A 
มือง
 
มั่งมีซึ่งเงิ
D 
นทอง
 
ให้โชคจงห
G 
นุน 
 
บุญหล่น
A 
ทับ
 
ตกถิ่นแด
F#m 
นใดอย่าได้หม่น
Bm 
หมอง
 
บาร
Em 
มีปู่จงคุ้มค
A 
รอง 
 
ป้องภัย
D 
ลูกที

INSTRU | G | F#m Bm | Em | A |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |

 
บู
Em 
ชา.. 
 
หนุ
F#m 
มานโชคพันล้าน
Bm 
ขึ้นคอ
 
ให้ร่ำร
G 
วยกับเขาเถิด
Em 
หนอ 
 
หากลูก
A 
มีบุญ

 
โอมขะ
G 
ลุก 
 
กูจะปลุกหนุ
A 
มาน
 
ให้หน้าที่การ
F#m 
งาน 
 
ข้าจงรุ่ง
Bm 
เรือง
 
ทำการสิ่ง
Em 
ใดก็ให้สะเทือนทั้งเ
A 
มือง
 
มั่งมีซึ่งเงิ
D 
นทอง
 
ให้โชคจงห
G 
นุน 
 
บุญหล่น
A 
ทับ
 
ตกถิ่นแด
F#m 
นใดอย่าได้หม่น
Bm 
หมอง
 
บาร
Em 
มีปู่จงคุ้มค
A 
รอง 
 
ป้องภัย
D 
ลูกที

 
โอมขะ
G 
ลุก 
 
กูจะปลุกหนุ
A 
มาน
 
ให้หน้าที่การ
F#m 
งาน 
 
ข้าจงรุ่ง
Bm 
เรือง
 
ทำการสิ่ง
Em 
ใดก็ให้สะเทือนทั้งเ
A 
มือง
 
มั่งมีซึ่งเงิ
D 
นทอง
 
ให้โชคจงห
G 
นุน 
 
บุญหล่น
A 
ทับ
 
ตกถิ่นแด
F#m 
นใดอย่าได้หม่น
Bm 
หมอง
 
บาร
Em 
มีปู่จงคุ้มค
A 
รอง 
 
ป้องภัย
D 
ลูกที

 
บาร
Em 
มีปู่จงคุ้มค
A 
รอง..ให้ลู
D 
กมั่งมี

OUTRO | Em A | D |


โอมขะลุก กูจะปลุกหนุมาน
ให้หน้าที่การงาน ข้าจงรุ่งเรือง
ทำการสิ่งใดก็ให้สะเทือนทั้งเมือง
มั่งมีซึ่งเงินทอง

( ดนตรี )

ลูกมาด้วยใจศรัทธา หลวงปู่ศิลา สิริจันโท
เดินทางหลายร้อยกิโล ปู่จงช่วยค้ำจูน
ชีวิตของลูกวันนี้ยังคงขาดคนเกื้อหนุน
กี่ชะตาที่ลูกลงทุน เป็นไปไม่ได้สวย

บูชา.. หนุมานโชคพันล้านคุ้มครอง
ให้ร่ำรวยกับเขาเถิดหนอ หากลูกมีบุญ

โอมขะลุก กูจะปลุกหนุมาน
ให้หน้าที่การงาน ข้าจงรุ่งเรือง
ทำการสิ่งใดก็ให้สะเทือนทั้งเมือง
มั่งมีซึ่งเงินทอง
ให้โชคจงหนุน บุญหล่นทับ
ตกถิ่นแดนใดอย่าได้หม่นหมอง
บารมีปู่จงคุ้มครอง ป้องภัยลูกที

( ดนตรี )

บูชา.. หนุมานโชคพันล้านคุ้มครอง
ให้ร่ำรวยกับเขาเถิดหนอ หากลูกมีบุญ

โอมขะลุก กูจะปลุกหนุมาน
ให้หน้าที่การงาน ข้าจงรุ่งเรือง
ทำการสิ่งใดก็ให้สะเทือนทั้งเมือง
มั่งมีซึ่งเงินทอง
ให้โชคจงหนุน บุญหล่นทับ
ตกถิ่นแดนใดอย่าได้หม่นหมอง
บารมีปู่จงคุ้มครอง ป้องภัยลูกที

บารมีปู่จงคุ้มครอง..ให้ลูกมั่งมี

มิวสิควิดีโอ หนุมานโชคพันล้าน(หลวงปู่มหาศิลา) กานต์ ทศน

เพลง : หนุมานโชคพันล้าน(หลวงปู่มหาศิลา) (คอร์ด)
ศิลปิน : กานต์ ทศน
เนื้อร้อง/ทำนอง : กานต์ ทศน
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องานศิลปิน : 082-6564563

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend