หน้าแรก » กานต์ ทศน » คอร์ดเพลง พ่ายฮัก – กานต์ ทศน

คอร์ดเพลง พ่ายฮัก – กานต์ ทศน

คอร์ดเพลง : พ่ายฮัก กานต์ ทศน

คอร์ดเพลง พ่ายฮัก - กานต์ ทศน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single กานต์ ทศน : พ่ายฮัก

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง พ่ายฮัก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


C#m 
โอ้ย.. 
 
อีหล่านาเ
อ๋ย
 
จ้ามาส่างเฮ็ดได้ถิ่มอ้ายได้ล
งคอ
C#m 
โอ้ย.. 
 
เจ้าเคยฮักอ้า
ยบ่
 
มา
ถิ่มกันง่ายแท้หนอ 
 
ปานอ้ายบ่มีหั
วใจ

..เจ้าดีใจอ้ายนั่
C#m 
งไห้
 
เจ้ามีใหม่อ้ายนั่งเศ
ร้า
 
เจ้ามีเขาแล้วอ้ายมี
ไผ..

 
หลูโตนอ้าย
แนเด้อ
G#m 
หล่าใจอ้ายยั
C#m 
งฮัก
 
อย่าฟ้าวจ
าก 
 
อย่าพึ่งเบิ่ด
ฮัก
 
อย่าถิ่มอ้าย
ไป.. 
 
 
 
อ้ายบ่อยากเ
จ็บ 
 
บ่ฮู้มื้อ
G#m 
อื่นสิเป็นจั่
C#m 
งได๋
 
เบิ่ดชีวิตอ้
าย 
 
เบิ่ดหัวใ
จกะให้เจ้าไปเบิ่
ดแล้ว

..เจ้าจำได้บ่เรื่องเฮาแต่ก่
อน.. 
 
โอ้วว..
G#m 
..ว่าเฮาสองคนฮักกัน
C#m 
ส่ำได๋
..แล้วเป็นหยังน้องคือถิ่มอ้า
ยไป 
 
ฮือ..

INSTRU | A | B | G#m | C#m |
INSTRU | A | B | G#m | C#m | C#m |

..เจ้าดีใจอ้ายนั่
C#m 
งไห้
 
เจ้ามีใหม่อ้ายนั่งเศ
ร้า
 
เจ้ามีเขาแล้วอ้ายมี
ไผ..

 
หลูโตนอ้าย
แนเด้อ
G#m 
หล่าใจอ้ายยั
C#m 
งฮัก
 
อย่าฟ้าวจ
าก 
 
อย่าพึ่งเบิ่ด
ฮัก
 
อย่าถิ่มอ้าย
ไป.. 
 
 
 
อ้ายบ่อยากเ
จ็บ 
 
บ่ฮู้มื้อ
G#m 
อื่นสิเป็นจั่
C#m 
งได๋
 
เบิ่ดชีวิตอ้
าย 
 
เบิ่ดหัวใ
จกะให้เจ้าไปเบิ่
ดแล้ว 
 
 

 
หลูโตนอ้าย
แนเด้อ
G#m 
หล่าใจอ้ายยั
C#m 
งฮัก
 
อย่าฟ้าวจ
าก 
 
อย่าพึ่งเบิ่ด
ฮัก
 
อย่าถิ่มอ้าย
ไป.. 
 
 
 
อ้ายบ่อยากเ
จ็บ 
 
บ่ฮู้มื้อ
G#m 
อื่นสิเป็นจั่
C#m 
งได๋
 
เบิ่ดชีวิตอ้
าย 
 
เบิ่ดหัวใ
จกะให้เจ้าไปเบิ่
ดแล้ว..

 
เบิ่ดชีวิตอ้
าย 
 
เบิ่ดหัวใ
จ.. 
 
กะให้เจ้าไปเบิ่
ดแล้ว..


โอ้ย.. อีหล่านาเอ๋ย
เจ้ามาส่างเฮ็ดได้ถิ่มอ้ายได้ลงคอ
โอ้ย.. เจ้าเคยฮักอ้ายบ่
มาถิ่มกันง่ายแท้หนอ ปานอ้ายบ่มีหัวใจ

เจ้าดีใจอ้ายนั่งไห้
เจ้ามีใหม่อ้ายนั่งเศร้า
เจ้ามีเขาแล้วอ้ายมีไผ..

หลูโตนอ้ายแนเด้อหล่าใจอ้ายยังฮัก
อย่าฟ้าวจาก อย่าพึ่งเบิ่ดฮัก
อย่าถิ่มอ้ายไป..
อ้ายบ่อยากเจ็บ บ่ฮู้มื้ออื่นสิเป็นจั่งได๋
เบิ่ดชีวิตอ้าย เบิ่ดหัวใจกะให้เจ้าไปเบิ่ดแล้ว

เจ้าจำได้บ่เรื่องเฮาแต่ก่อน.. โอ้วว
ว่าเฮาสองคนฮักกันส่ำได๋
แล้วเป็นหยังน้องคือถิ่มอ้ายไป ฮือ..

( ดนตรี )

เจ้าดีใจอ้ายนั่งไห้
เจ้ามีใหม่อ้ายนั่งเศร้า
เจ้ามีเขาแล้วอ้ายมีไผ..

หลูโตนอ้ายแนเด้อหล่าใจอ้ายยังฮัก
อย่าฟ้าวจาก อย่าพึ่งเบิ่ดฮัก
อย่าถิ่มอ้ายไป..       
อ้ายบ่อยากเจ็บ บ่ฮู้มื้ออื่นสิเป็นจั่งได๋
เบิ่ดชีวิตอ้าย เบิ่ดหัวใจกะให้เจ้าไปเบิ่ดแล้ว

หลูโตนอ้ายแนเด้อหล่าใจอ้ายยังฮัก
อย่าฟ้าวจาก อย่าพึ่งเบิ่ดฮัก
อย่าถิ่มอ้ายไป..
อ้ายบ่อยากเจ็บ บ่ฮู้มื้ออื่นสิเป็นจั่งได๋
เบิ่ดชีวิตอ้าย เบิ่ดหัวใจกะให้เจ้าไปเบิ่ดแล้ว
เบิ่ดชีวิตอ้าย เบิ่ดหัวใจ.. กะให้เจ้าไป เบิ่ดแล้ว


รูปภาพคอร์ด พ่ายฮัก – กานต์ ทศน

คอร์ดเพลง พ่ายฮัก - กานต์ ทศน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง พ่ายฮัก (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : กี้ พงษ์ศักดิ์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องาน กานต์ ทศน : 095-6169666
 โฆษณา