คอร์ดเพลง ฐานะคนฮักเก่า – กานต์ ทศน

  
Text   

คอร์ดเพลง ฐานะคนฮักเก่า กานต์ ทศน

กานต์ ทศน

คอร์ดเพลง ฐานะคนฮักเก่า

ศิลปิน : กานต์ ทศน

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่ 2019

คีย์คอร์ดเพลง ฐานะคนฮักเก่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

ฐานะคนฮักเก่า - กานต์ ทศน

 
คึดฮอดตอน
ที่เฮาคบกัน
 
คึดฮอดความฝัน
Em 
ที่เฮาฮ่วม
Am 
สร้าง
 
คึดฮอด
ตอนจับมือกันยาง
 
แล้วบอกอ้ายว่า
สิบ่ไปไส

INSTRU | C | Em | F Fm | C | G |

 
กินบ่ได้น
อนบ่หลับ
Em 
 
มันอยากสิจับ
แต่โทรศัพ
ท์ส่องเจ้า
 
อ้ายกะฮู้ว่
Am 
าเจ้าเป็นของ
Em 
เขา
 
แต่ก็ห้าม
บ่ได้คือเก่ากะใจคนมัน
คิดฮอด

 
คึดฮอดตอน
ที่เฮาคบกัน
 
คึดฮอดความฝัน
Em 
ที่เฮาฮ่วม
Am 
สร้าง
 
คึดฮอด
ตอนจับมือกันยาง
 
แล้วบอกอ้ายว่า
สิบ่ไปไส

 
ขอ
คุยนำได้บ่
ในฐานะ
Em 
คนฮักเก่า
Am 
 
อยากเว้า
ในทุกเรื่องราว
 ที่มันยังค้าง
 คาใ
E7 
 
อยากบอก
ว่าอ้ายยังฮัก
 
อยากบอกว่าอ้าย
Em 
ยังคึดฮอดหลาย
Am 
       
 
ตั้งแต่วัน
ที่เจ้าถิ่มไป
Em 
 
บ่เคย
สิมีเมื่อใด๋
บ่คึดฮอด
เลย          

 
ผิดกฎหมาย
อันใด๋บ่ 
 
คันอ้ายขอทั
Em 
กแชทหา
Am 
 
มีศาล
จำคุก 
 
อยู่บ่
Em 
หล่า 
 
มีฐานะ
คนเก่าแชทไป
..โฮ..

INSTRU | F G | Em Am G |
INSTRU | F G | C E7 |
INSTRU | F Em | F Em | F G | C |

 
คึดฮอดตอน
ที่เฮาคบกัน
 
คึดฮอดความฝัน
Em 
ที่เฮาฮ่วม
Am 
สร้าง
 
คึดฮอด
ตอนจับมือกันยาง
 
แล้วบอกอ้ายว่า
สิบ่ไปไส

 
ขอ
คุยนำได้บ่
ในฐานะ
Em 
คนฮักเก่า
Am 
 
อยากเว้า
ในทุกเรื่องราว
 ที่มันยังค้าง
 คาใ
E7 
 
อยากบอก
ว่าอ้ายยังฮัก
 
อยากบอกว่าอ้าย
Em 
ยังคึดฮอดหลาย
Am 
       
 
ตั้งแต่วัน
ที่เจ้าถิ่มไป
Em 
 
บ่เคย
สิมีเมื่อใด๋
บ่คึดฮอด
เลย

 
ตั้งแต่วัน
ที่เจ้าถิ่มไป
Em 
 
บ่เคย
สิมีเมื่อใด๋
..บ่ฮ้องไห้เลย

OUTRO | F Fm | C |เนื้อเพลง ฐานะคนฮักเก่า
คึดฮอดตอนที่เฮาคบกัน
คึดฮอดความฝันที่เฮาฮ่วมสร้าง
คึดฮอดตอนจับมือกันยาง
แล้วบอกอ้ายว่าสิบ่ไปไส

( ดนตรี )

กินบ่ได้นอนบ่หลับ
มันอยากสิจับแต่โทรศัพท์ส่องเจ้า
อ้ายกะฮู้ว่าเจ้าเป็นของเขา
แต่ก็ห้ามบ่ได้คือเก่ากะใจคนมันคิดฮอด

คึดฮอดตอนที่เฮาคบกัน
คึดฮอดความฝันที่เฮาฮ่วมสร้าง
คึดฮอดตอนจับมือกันยาง
แล้วบอกอ้ายว่าสิบ่ไปไส

ขอคุยนำได้บ่ในฐานะคนฮักเก่า
อยากเว้าในทุกเรื่องราว ที่มันยังค้าง คาใจ
อยากบอกว่าอ้ายยังฮัก
อยากบอกว่าอ้ายยังคึดฮอดหลาย       
ตั้งแต่วันที่เจ้าถิ่มไป
บ่เคยสิมีเมื่อใด๋บ่คึดฮอดเลย          

ผิดกฎหมายอันใด๋บ่ คันอ้ายขอทักแชทหา
มีศาลจำคุก อยู่บ่หล่า มีฐานะคนเก่าแชทไป..โฮ..

( ดนตรี )

คึดฮอดตอนที่เฮาคบกัน
คึดฮอดความฝันที่เฮาฮ่วมสร้าง
คึดฮอดตอนจับมือกันยาง
แล้วบอกอ้ายว่าสิบ่ไปไส

ขอคุยนำได้บ่ในฐานะคนฮักเก่า
อยากเว้าในทุกเรื่องราว ที่มันยังค้าง คาใจ
อยากบอกว่าอ้ายยังฮัก
อยากบอกว่าอ้ายยังคึดฮอดหลาย       
ตั้งแต่วันที่เจ้าถิ่มไป
บ่เคยสิมีเมื่อใด๋บ่คึดฮอดเลย

ตั้งแต่วันที่เจ้าถิ่มไป
บ่เคยสิมีเมื่อใด๋..บ่ฮ้องไห้เลย
ดูมิวสิควิดีโอ ฐานะคนฮักเก่า
ฐานะคนฮักเก่า – กานต์ ทศน
ศิลปิน : กานต์ ทศน
เนื้อร้อง : กานต์ ทศน
เรียบเรียง : วาทิตย์ ขุราษี
ควบคุมการผลิต : กานต์ ใหญ่สว่าง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend