คอร์ดเพลง หล่าคำแพง กานต์ ทศน

  
Text   
คอร์ดเพลง หล่าคำแพง ศิลปิน กานต์ ทศน คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #1

Capo #1
INTRO | G | D | Em | D |
INTRO | C | Bm | Am | D |

 
บักหล่าคำแ
G 
พง 
 
กินข้าวแ
D 
ลงไป่หนอลูก
Em 
หล่า
 
เฮ็ดง
D 
านเมื่อยอยู่บ่ห
C 
ล่า 
 
เจ็บ
Bm 
ป่วยหม่องได๋
Am 
แหน่บ่ 
 
 
D 
 
ให้ฟ้าวหลับน
G 
อน 
 
พักผ่
D 
อนให้มันเ
Em 
พียงพอ
 
เอา
D 
ไว้แม่สิติด
C 
ต่อ 
 
ไป
Bm 
หาบักหล่ามื้
Am 
อใหม่ 
 
 
D 

 
เมื่อยปาน
C 
ใด๋กะอดใจไว้
Cm 
เด้อ
 
อย่าไป
Bm 
เผลอบอกแม่ว่าบ่
Em 
ไหว 
 
 
D 
 
ยิ้ม
C 
สู้แล้วเว้าออกไป 
 
ลูกสำบาย
D 
ดี

 
กี่คำอวย
G 
พร 
 
ที่แม่อ้อนว
D/F# 
อนกับสิ่งศักดิ์
Em 
สิทธิ์
 
ลูกได้
D 
ยินแล้วฮู้
C 
สึกผิด
Bm 
.. 
 
ที่ยังเฮ็ดให้
Am 
แม่ภูมิใจบ่
D 
ได้
 
ให้โชคดีเ
G 
ด้อ 
 
อย่าได้เ
D/F# 
จอความเจ็บควา
Em 
มไข้
 
ทุกถ้อย
D 
คำและกำลัง
C 
ใจ
Bm 
.. 
 
แม่นเ
Am 
มื่อยแม่นน้ำตาไ
D 
หล
 
กะแทบหา
G 
ยดี..

INSTRU | Eb F | Gm |
INSTRU | Eb F | Gm G |
INSTRU | Eb F | D |

 
บักหล่าคำแ
G 
พง 
 
กินข้าวแ
D 
ลงกับแม่
Em 
บ่หล่า
 
สงก
D 
รานต์งานหลายอยู่บ่ห
C 
ล่า 
 
ปี
Bm 
ใหม่ได้กลับบ้า
Am 
นบ่ 
 
 
D 
 
สิเตรียมของ
G 
ไว้ 
 
ต้อนลูกช
D 
ายมื้อกลับมา
Em 
พ้อ
 
แค่ได้
D 
ยินกะน้ำตาค
C 
ลอ
Bm 
.. 
 
รอ
Am 
ถ่าบักหล่าบ้านเ
D 
ฮา

 
เมื่อยปาน
C 
ใด๋กะอดใจไว้
Cm 
เด้อ
 
อย่าไป
Bm 
เผลอบอกแม่ว่าบ่
Em 
ไหว 
 
 
D 
 
ยิ้ม
C 
สู้แล้วเว้าออกไป 
 
ลูกสำบาย
D 
ดี

 
กี่คำอวย
G 
พร 
 
ที่แม่อ้อนว
D/F# 
อนกับสิ่งศักดิ์
Em 
สิทธิ์
 
ลูกได้
D 
ยินแล้วฮู้
C 
สึกผิด
Bm 
.. 
 
ที่ยังเฮ็ดให้
Am 
แม่ภูมิใจบ่
D 
ได้
 
ให้โชคดีเ
G 
ด้อ 
 
อย่าได้เ
D/F# 
จอความเจ็บควา
Em 
มไข้
 
ทุกถ้อย
D 
คำและกำลัง
C 
ใจ
Bm 
.. 
 
แม่นเ
Am 
มื่อยแม่นน้ำตาไ
D 
หล
 
กะแทบหา
G 
ยดี

 
กี่คำอวย
G 
พร 
 
โอ..
D/F# 
โอย.. 
 
 
Em 
 
ลูกได้
D 
ยินแล้วฮู้
C 
สึกผิด
Bm 
.. 
 
ที่ยังเฮ็ดให้
Am 
แม่ภูมิใจบ่
D 
ได้
 
ให้โชคดีเ
G 
ด้อ 
 
อย่าได้เ
D/F# 
จอความเจ็บควา
Em 
มไข้
 
ทุกถ้อย
D 
คำและกำลัง
C 
ใจ
Bm 
.. 
 
แม่นเ
Am 
มื่อยแม่นน้ำตาไ
D 
หล
 
กะแทบหา
G 
ยดี

 
แม่นเ
Am 
มื่อยแม่นน้ำตาไ
D 
หล..
 
กะแทบหายดี..
 

OUTRO | G | D | Em | D |
OUTRO | C | Bm | Am | D | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง หล่าคำแพง


บักหล่าคำแพง กินข้าวแลงไป่หนอลูกหล่า
เฮ็ดงานเมื่อยอยู่บ่หล่า เจ็บป่วยหม่องได๋แหน่บ่
ให้ฟ้าวหลับนอน พักผ่อนให้มันเพียงพอ
เอาไว้แม่สิติดต่อ ไปหาบักหล่ามื้อใหม่

เมื่อยปานใด๋กะอดใจไว้เด้อ
อย่าไปเผลอบอกแม่ว่าบ่ไหว
ยิ้มสู้แล้วเว้าออกไป ลูกสำบายดี

กี่คำอวยพร ที่แม่อ้อนวอนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ลูกได้ยินแล้วฮู้สึกผิด ที่ยังเฮ็ดให้แม่ภูมิใจบ่ได้
ให้โชคดีเด้อ อย่าได้เจอความเจ็บความไข้
ทุกถ้อยคำและกำลังใจ แม่นเมื่อยแม่นน้ำตาไหล
กะแทบหายดี

( ดนตรี )

บักหล่าคำแพง กินข้าวแลงกับแม่บ่หล่า
สงกรานต์งานหลายอยู่บ่หล่า ปีใหม่ได้กลับบ้านบ่
สิเตรียมของไว้ ต้อนลูกชายมื้อกลับมาพ้อ
แค่ได้ยินกะน้ำตาคลอ รอถ่าบักหล่าบ้านเฮา

เมื่อยปานใด๋กะอดใจไว้เด้อ
อย่าไปเผลอบอกแม่ว่าบ่ไหว
ยิ้มสู้แล้วเว้าออกไป ลูกสำบายดี

กี่คำอวยพร ที่แม่อ้อนวอนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ลูกได้ยินแล้วฮู้สึกผิด ที่ยังเฮ็ดให้แม่ภูมิใจบ่ได้
ให้โชคดีเด้อ อย่าได้เจอความเจ็บความไข้
ทุกถ้อยคำและกำลังใจ แม่นเมื่อยแม่นน้ำตาไหล
กะแทบหายดี

กี่คำอวยพร โอ..โอย..
ลูกได้ยินแล้วฮู้สึกผิด ที่ยังเฮ็ดให้แม่ภูมิใจบ่ได้
ให้โชคดีเด้อ อย่าได้เจอความเจ็บความไข้
ทุกถ้อยคำและกำลังใจ แม่นเมื่อยแม่นน้ำตาไหล
กะแทบหายดี

แม่นเมื่อยแม่นน้ำตาไหล
กะแทบหายดี

มิวสิควิดีโอ หล่าคำแพง กานต์ ทศน

เพลง : หล่าคำแพง (คอร์ด)
ศิลปิน : กานต์ ทศน
เนื้อร้อง/ทำนอง : เหมันต์
เรียบเรียง : จินนี่ภูไท
ติดต่องานศิลปิน : 064-4528645
คอร์ดเพลง หล่าคำแพง กานต์ ทศน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend