คอร์ดเพลง คาถาขุนแผน (หลวงพ่อกวย) กานต์ ทศน

  
Text   
คอร์ดเพลง คาถาขุนแผน (หลวงพ่อกวย) กานต์ ทศน

ศิลปิน : กานต์ ทศน
เนื้อร้อง/ทำนอง : กานต์ ทศน
คอร์ด : D,E,F#m,A,Bm,C#m


 
โอมสิท
A 
ธิท้าวฟื้นเ
C#m 
จริญศรี
 
ให้ลูก
D 
มีคนรัก
E 
คนเมต
A 
ตา
 
ให้ลูกโด่ง
D 
ดังกับเขาเถิด
C#m 
หนา
 
ชื่อเสียงก้อง
Bm 
ฟ้า
E 
  คนรักมา
A 
กมาย

INSTRU | F#m | D | A | E |
INSTRU | D | C#m | Bm | E | E |

 
ชีวิตลูก
A 
แย่ 
 
เลยมา
C#m 
วัดบ้านแค
F#m 
วันนี้
 
พ่อกวยช่วยลู
Bm 
กทีอยากจะ
E 
มีชื่อเสียงเหมือ
A 
นเขา
 
ทำงานหลา
D 
ยปี 
 
ยังไม่พ้นจากความ
C#m 
ปวดร้าว
 
พ่อช่วยบร
Bm 
รเทา 
 
ความ
E 
ทุกข์ในใจลู
A 
กที

 
วอนพ่อ
Bm 
กวยช่วยดล
 
ให้คน
C#m 
รักคนเ
F#m 
มตตา
 
มีวา
Bm 
สนา 
 
โด่ง
E 
ดังกับเขาสั
A 
กที
 
ให้มีเ
D 
งินมีทอง 
 
มาล่อเ
C#m 
ลี้ยงครอบครัว
F#m 
วันนี้
 
ฝาก
Bm 
ชีวี 
 
ตัว
D 
ลูกเป็นศิษย์สั
E 
กคน

 
โอมสิท
A 
ธิท้าวฟื้นเ
C#m 
จริญศรี
 
ให้ลูก
D 
มีคนรัก
E 
คนเม
A 
ตตา
 
ให้ลูกโด่ง
D 
ดังกับเขา
C#m 
เถิดหนา
 
ชื่อเ
C 
สียงก้อง
Bm 
ฟ้าคนรักมากม
E 
าย

 
โอมให้หน้ากูง
A 
ามคือดั่งพระ
C#m 
แมน
 
ให้แขนกู
F#m 
งามดั่งพระนารายณ์
 
ให้ฤทธิ์กูง
D 
ามดั่งพระจันทร์
C#m 
ฉาย
 
สาวเ
C 
มืองส
Bm 
วรรค์ยังอยู่บ่ไ
E 
ด้เมื่อเห็นหน้
A 
ากู

INSTRU | D | C#m | Bm | E | ( 2 Times ) | E |

 
วอนพ่อ
Bm 
กวยช่วยดล
 
ให้คน
C#m 
รักคนเ
F#m 
มตตา
 
มีวา
Bm 
สนา 
 
โด่ง
E 
ดังกับเขาสั
A 
กที
 
ให้มีเ
D 
งินมีทอง 
 
มาล่อเ
C#m 
ลี้ยงครอบครัว
F#m 
วันนี้
 
ฝาก
Bm 
ชีวี 
 
ตัว
D 
ลูกเป็นศิษย์สั
E 
กคน

 
โอมสิท
A 
ธิท้าวฟื้นเ
C#m 
จริญศรี
 
ให้ลูก
D 
มีคนรัก
E 
คนเม
A 
ตตา
 
ให้ลูกโด่ง
D 
ดังกับเขา
C#m 
เถิดหนา
 
ชื่อเ
C 
สียงก้อง
Bm 
ฟ้าคนรักมากม
E 
าย

 
โอมให้หน้ากูง
A 
ามคือดั่งพระ
C#m 
แมน
 
ให้แขนกู
F#m 
งามดั่งพระนารายณ์
 
ให้ฤทธิ์กูง
D 
ามดั่งพระจันทร์
C#m 
ฉาย
 
สาวเ
C 
มืองส
Bm 
วรรค์ยังอยู่บ่ไ
E 
ด้เมื่อเห็นหน้
A 
ากู

 
สาวเ
Bm 
มืองสวรรค์ยัง
E 
อยู่บ่ได้..เมื่อเห็นหน้ากู..

OUTRO | D Dm | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คาถาขุนแผน (หลวงพ่อกวย)


โอมสิทธิท้าวฟื้นเจริญศรี
ให้ลูกมีคนรักคนเมตตา
ให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดหนา
ชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมาย

( ดนตรี )

ชีวิตลูกแย่ เลยมาวัดบ้านแควันนี้
พ่อกวยช่วยลูกทีอยากจะมีชื่อเสียงเหมือนเขา
ทำงานหลายปี ยังไม่พ้นจากความปวดร้าว
พ่อช่วยบรรเทา ความทุกข์ในใจลูกที

วอนพ่อกวยช่วยดล
ให้คนรักคนเมตตา
มีวาสนา โด่งดังกับเขาสักที
ให้มีเงินมีทอง มาล่อเลี้ยงครอบครัววันนี้
ฝากชีวี ตัวลูกเป็นศิษย์สักคน

โอมสิทธิท้าวฟื้นเจริญศรี
ให้ลูกมีคนรักคนเมตตา
ให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดหนา
ชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมาย

โอมให้หน้ากูงามคือดั่งพระแมน
ให้แขนกูงามดั่งพระนารายณ์
ให้ฤทธิ์กูงามดั่งพระจันทร์ฉาย
สาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้ากู

( ดนตรี )

วอนพ่อกวยช่วยดล
ให้คนรักคนเมตตา
มีวาสนา โด่งดังกับเขาสักที
ให้มีเงินมีทอง มาล่อเลี้ยงครอบครัววันนี้
ฝากชีวี ตัวลูกเป็นศิษย์สักคน

โอมสิทธิท้าวฟื้นเจริญศรี
ให้ลูกมีคนรักคนเมตตา
ให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดหนา
ชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมาย

โอมให้หน้ากูงามคือดั่งพระแมน
ให้แขนกูงามดั่งพระนารายณ์
ให้ฤทธิ์กูงามดั่งพระจันทร์ฉาย
สาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้ากู

สาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้..เมื่อเห็นหน้ากู..

มิวสิควิดีโอ คาถาขุนแผน (หลวงพ่อกวย) กานต์ ทศน

เพลง : คาถาขุนแผน (หลวงพ่อกวย)
ศิลปิน : กานต์ ทศน
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน, บอส ศตวรรษ
ติดต่องานแสดง : 0991789355
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend