คอร์ดเพลง มนต์พระกาฬ (หลวงพ่อกวย) กานต์ ทศน

  
Text   


 
เทพทรง
D 
ดล 
 
มนต์มหาก
E 
าฬ 
 
สะท้า
F#m 
นกลับ
 
ใครเล่น
D 
ลับหลังศิษย์
E 
กู.. 
 
เดี๋ยว
F#m 
รู้ผล

INSTRU | F#m | F#m | Bm | C#m F#m |
INSTRU | F#m E | D A | F#m E | D | E | E |

 
สิบ
F#m 
นิ้วกราบวัน
E 
ทา 
 
ลูกแ
D 
บกทุกข์มาไห
E 
ว้วอนขอ
 
พ่อ
F#m 
กวยจ๋าลูกเห
C#m 
นื่อยและท้อเหลื
D 
อเกิน
 
ทำ
F#m 
ดีแทบตายก็โดน
E 
พูดลับหลัง
 
ตกเ
D 
ป็นผู้ร้ายในสาย
A 
ตาคนอื่น
 
แทบ
Bm 
จะไม่มีที่
E 
ยืนต้องทนฝืนยิ้ม
A 
ทั้งน้ำตา

 
ทำ
Bm 
ดีไม่เคยถูกชม
 
ก้าวผิดเพียง
C#m 
ครั้งคนจ้องจะ
F#m 
รอด่า
 
ลูก
D 
ถูกย่ำยีเรื่อยมาพ่อจ๋าช่
E 
วยลูกที

 
เทพทรง
D 
ดล 
 
มนต์มหาก
E 
าฬ 
 
สะท้า
F#m 
นกลับ
 
ใครเล่น
D 
ลับหลังศิษย์
E 
กู 
 
เดี๋ยว
A 
รู้ผล
 
ใครคิดร้
D 
ายกลับสะท้
E 
อน 
 
ย้อนตี
C#m 
มันให้
F#m 
อับจน
 
กูจะ
Bm 
อยู่ช่วยศิษย์ทุก
E 
คน 
 
พระ
F#m 
ครูกวย

INSTRU | D | C#m | Bm E | A |
INSTRU | D | C#m F#m | Bm | E |
(เออ เอิง เออ เอิง เอย เอิง เออ เอ่อ เออ เอ่อ เออ เอ๋ย)

 
ทำ
Bm 
ดีไม่เคยถูกชม
 
ก้าวผิดเพียง
C#m 
ครั้งคนจ้องจะ
F#m 
รอด่า
 
ลูก
D 
ถูกย่ำยีเรื่อยมาพ่อจ๋าช่
E 
วยลูกที

 
เทพทรง
D 
ดล 
 
มนต์มหาก
E 
าฬ 
 
สะท้า
F#m 
นกลับ
 
ใครเล่น
D 
ลับหลังศิษย์
E 
กู 
 
เดี๋ยว
A 
รู้ผล
 
ใครคิดร้
D 
ายกลับสะท้
E 
อน 
 
ย้อนตี
C#m 
มันให้
F#m 
อับจน
 
กูจะ
Bm 
อยู่ช่วยศิษย์ทุก
E 
คน 
 
พระ
F#m 
ครูกวย

 
กูจะ
Bm 
อยู่ช่วยศิษย์ทุก
E 
คน.. 
 
พระ
F#m 
ครูกวย

OUTRO | F#m |


เทพทรงดล มนต์มหากาฬ สะท้านกลับ
ใครเล่นลับหลังศิษย์กู.. เดี๋ยวรู้ผล

( ดนตรี )

สิบนิ้วกราบวันทา ลูกแบกทุกข์มาไหว้วอนขอ
พ่อกวยจ๋าลูกเหนื่อยและท้อเหลือเกิน
ทำดีแทบตายก็โดนพูดลับหลัง
ตกเป็นผู้ร้ายในสายตาคนอื่น
แทบจะไม่มีที่ยืนต้องทนฝืนยิ้มทั้งน้ำตา

ทำดีไม่เคยถูกชมก้าวผิดเพียงครั้งคนจ้องจะรอด่า
ลูกถูกย่ำยีเรื่อยมาพ่อจ๋าช่วยลูกที

เทพทรงดล มนต์มหากาฬ สะท้านกลับ
ใครเล่นลับหลังศิษย์กู เดี๋ยวรู้ผล
ใครคิดร้ายกลับสะท้อน ย้อนตีมันให้อับจน
กูจะอยู่ช่วยศิษย์ทุกคน พระครูกวย

(เออ เอิง เออ เอิง เอย เอิง เออ เอ่อ เออ เอ่อ เออ เอ๋ย)

( ดนตรี )

ทำดีไม่เคยถูกชมก้าวผิดเพียงครั้งคนจ้องจะรอด่า
ลูกถูกย่ำยีเรื่อยมาพ่อจ๋าช่วยลูกที

เทพทรงดล มนต์มหากาฬ สะท้านกลับ
ใครเล่นลับหลังศิษย์กู เดี๋ยวรู้ผล
ใครคิดร้ายกลับสะท้อน ย้อนตีมันให้อับจน
กูจะอยู่ช่วยศิษย์ทุกคน พระครูกวย

กูจะอยู่ช่วยศิษย์ทุกคน.. พระครูกวย

มิวสิควิดีโอ มนต์พระกาฬ (หลวงพ่อกวย) กานต์ ทศน

เพลง : มนต์พระกาฬ (หลวงพ่อกวย) (คอร์ด)
ศิลปิน : กานต์ ทศน
เนื้อร้อง/ทำนอง : กานต์ ทศน
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องานศิลปิน : 0826564563

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend