คอร์ดเพลง เลิกเองเจ็บเอง กานต์ ทศน

  
Text   


Capo #1
INTRO | D A/C# | Bm A |
INTRO | G A | D A |

 
ปากดี
Bm 
ต่อหน้าเขา 
 
ลับหลั
งกะใจอ่อน
 
บอกเจ้าขอ
งว่าบ่มีเข
า 
 
กะคง
บ่ตาย
 
ปานหัวใจ
Bm 
เจ้าของเข้มแข็ง 
 
เฮ็ดคือจั่
F#m 
งเจ้าของเก่งหลาย
 
เลยบอกเลิ
Em 
กเขาไป 
 
ทั้งที่เบิ
ดหัวใจยังฮัก
เขาอยู่

 
แล้วกะมานั่
Em 
งคิดฮอดเขา 
 
เคี
F#m 
ยดให้เจ้าของ
 
เสียใจ
ที่เฮาเป็นคนบอกเลิกเขา
เอง.. 
 
โอย..

 
บอกเลิกเขาแล้
ว 
 
กะม
F#m 
านั่งคิดฮอด
Bm 
เขา
 
ตอนเขาอ
ยู่ 
 
เขาอ้อนวอ
นกะไล่เขา
ไป
 
เลิกเอ
Bm 
งกะเจ็บเอง 
 
สมควรแล้
F#m 
วบ่ต้องโทษไผ
 
โทษเฮาเอ
ง..ที่หัวใจ
บ่เข้มแข็ง
พอ

 
   
Bm 
คึดฮอดอยู่เด้อ 
 
ยังฮัก
F#m 
เจ้าคือเก่า
 
   
อยากให้เจ้ากับมาฮักกั
น..

INSTRU | G A | F#m Bm |
INSTRU | G A | D F#m |
INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D |

 
แล้วกะมานั่
Em 
งคิดฮอดเขา 
 
เคียด
F#m 
ให้เจ้าของ
 
เสียใจ
ที่เฮาเป็นคนบอกเลิกเขา
เอง.. 
 
ฮือ..

 
บอกเลิกเขาแล้
ว 
 
กะม
F#m 
านั่งคิดฮอด
Bm 
เขา
 
ตอนเขาอ
ยู่ 
 
เขาอ้อนวอ
นกะไล่เขา
ไป
 
เลิกเอ
Bm 
งกะเจ็บเอง 
 
สมควรแล้
F#m 
วบ่ต้องโทษไผ
 
โทษเฮาเอ
ง..ที่หัวใจ
บ่เข้มแข็ง
พอ

 
บอกเลิกเขาแล้
ว 
 
กะม
F#m 
านั่งคิดฮอด
Bm 
เขา
 
ตอนเขาอ
ยู่ 
 
เขาอ้อนวอ
นกะไล่เขา
ไป
 
เลิกเอ
Bm 
งกะเจ็บเอง 
 
สมควรแล้
F#m 
วบ่ต้องโทษไผ
 
โทษเฮาเอ
ง..ที่หัวใจ
บ่เข้มแข็ง
พอ 
 
 

 
โทษเฮาเอ
Em 
งที่หัวใจ
.. 
 
บ่เข้มแข็งพอ..

OUTRO | G | F#m | Em A | D |


ปากดีต่อหน้าเขา ลับหลังกะใจอ่อน
บอกเจ้าของว่าบ่มีเขา กะคงบ่ตาย
ปานหัวใจเจ้าของเข้มแข็ง เฮ็ดคือจั่งเจ้าของเก่งหลาย
เลยบอกเลิกเขาไป ทั้งที่เบิดหัวใจยังฮักเขาอยู่

แล้วกะมานั่งคิดฮอดเขา เคียดให้เจ้าของ
เสียใจที่เฮาเป็นคนบอกเลิกเขาเอง.. โอย..

บอกเลิกเขาแล้ว กะมานั่งคิดฮอดเขา
ตอนเขาอยู่ เขาอ้อนวอนกะไล่เขาไป
เลิกเองกะเจ็บเอง สมควรแล้วบ่ต้องโทษไผ
โทษเฮาเอง..ที่หัวใจบ่เข้มแข็งพอ

คึดฮอดอยู่เด้อ ยังฮักเจ้าคือเก่า
อยากให้เจ้ากับมาฮักกัน..

( ดนตรี )

แล้วกะมานั่งคิดฮอดเขา เคียดให้เจ้าของ
เสียใจที่เฮาเป็นคนบอกเลิกเขาเอง.. ฮือ..

บอกเลิกเขาแล้ว กะมานั่งคิดฮอดเขา
ตอนเขาอยู่ เขาอ้อนวอนกะไล่เขาไป
เลิกเองกะเจ็บเอง สมควรแล้วบ่ต้องโทษไผ
โทษเฮาเอง..ที่หัวใจบ่เข้มแข็งพอ

บอกเลิกเขาแล้ว กะมานั่งคิดฮอดเขา
ตอนเขาอยู่ เขาอ้อนวอนกะไล่เขาไป
เลิกเองกะเจ็บเอง สมควรแล้วบ่ต้องโทษไผ
โทษเฮาเอง..ที่หัวใจบ่เข้มแข็งพอ

โทษเฮาเองที่หัวใจ.. บ่เข้มแข็งพอ..

มิวสิควิดีโอ เลิกเองเจ็บเอง กานต์ ทศน

เพลง : เลิกเองเจ็บเอง
ศิลปิน : กานต์ ทศน
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องานแสดง : 082-6564563
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend