คอร์ดเพลง โรงเรียนผู้ชาย บางแก้ว

  
Text   
คอร์ดเพลง โรงเรียนผู้ชาย ศิลปิน บางแก้ว คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m C#7 D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A | C#7 | D | E |
INTRO | A F#m | C#m F#m | D | E |

A 
มีคนหนึ่ง 
 
พอ
C#7 
ถึงเวลา
 
แค่เ
D 
พียงเขาเดินผ่านมา 
 
ก็
E 
ขาสั่น
A 
คุณคนเดียว 
 
ที่เขา
C#m 
เห็นความสำคัญ
 
คิด
D 
ถึงคุณทุกวัน 
 
ก่อนอาห
E 
ารเลย

D 
เขาก็เตรียม 
 
เตรียมคำ
C#m 
พูดดีๆ
 
แต่เ
D 
จอะ..คุณทุกที 
 
ก็ไม่ก
A 
ล้าเอ่ย
 
ดอกไ
A 
ม้ในมือ 
 
หยิบมา
C#m 
ถือก็ไม่คุ้นเคย
 
ความ
D 
รักก็อยากเปิดเผย 
 
แต่ไม่
E 
รู้วิธี

 
อยู่โรงเรียนผู้
A 
ชาย.. 
 
 
F#m 
 
มีแต่
C#m 
ชายล้วน.. 
 
 
F#m 
D 
ไม่ใช่พวกอ่อนหวาน 
 
 
B 
ไม่ใช่คนอ่อนไ
E 
หว
 
หมดหัวใ
A 
จ.. 
 
 
F#m 
 
เขาให้
C#m 
คุณเก็บไว้ 
 
 
F#m 
 
แต่เ
D 
ขินและยังอายๆ
 
อยากบอก
B 
รัก 
 
ต้องทำยังไงก็ไม่
E 
รู้
 
เพราะอยู่โรงเรียนผู้ชาย
 

INSTRU | A F#m | D E |

A 
คนๆ หนึ่ง ที่ทำ
C#7 
ซึ้งไม่ค่อยเป็น
 
ฟังเพ
D 
ลงก็เพลงร๊อค 
 
ที่กระแทก
E 
ใจ
A 
คำดีๆ 
 
ไม่ค่อย
C#m 
มีจะอ้อนใคร
D 
เน้นแต่คำจริงใจ 
 
เอาแค่
E 
นั้นพอ

D 
เพื่อนที่มี 
 
มีแต่
C#m 
เพื่อนผู้ชาย
 
ไม่
D 
มีผู้หญิงที่ไหนให้เขาเค
A 
ล้าคลอ
D 
เขาก็คือ 
 
ผมคน
C#m 
นี้ที่ยังเฝ้ารอ
 
คน
D 
ที่อาจดีไม่พอ 
 
แต่ก็
E 
รักคุณจริง

 
อยู่โรงเรียนผู้
A 
ชาย.. 
 
 
F#m 
 
มีแต่
C#m 
ชายล้วน.. 
 
 
F#m 
D 
ไม่ใช่พวกอ่อนหวาน 
 
 
B 
ไม่ใช่คนอ่อนไ
E 
หว
 
หมดหัวใ
A 
จ.. 
 
 
F#m 
 
เขาให้
C#m 
คุณเก็บไว้ 
 
 
F#m 
 
แต่เ
D 
ขินและยังอายๆ
 
อยากบอก
B 
รัก 
 
ต้องทำยังไงก็ไม่
E 
รู้
 
เพราะอยู่โรงเรียนผู้ชาย
 

INSTRU | A F#m | D E |
INSTRU | A F#m | D E | D | E |

 
อยู่โรงเรียนผู้
A 
ชาย.. 
 
 
F#m 
 
มีแต่
C#m 
ชายล้วน.. 
 
 
F#m 
D 
ไม่ใช่พวกอ่อนหวาน 
 
 
B 
ไม่ใช่คนอ่อนไ
E 
หว
 
หมดหัวใ
A 
จ.. 
 
 
F#m 
 
เขาให้
C#m 
คุณเก็บไว้ 
 
 
F#m 
 
แต่เ
D 
ขินและยังอายๆ
 
อยากบอก
B 
รัก 
 
ต้องทำยังไงก็ไม่
E 
รู้

 
เพราะอยู่โรงเรียนผู้
A 
ชาย.. 
 
 
F#m 
 
มีแต่
C#m 
ชายล้วน.. 
 
 
F#m 
D 
ไม่ใช่พวกอ่อนหวาน 
 
 
B 
ไม่สมควรอ่อนไ
E 
หว

 
ก็ผู้ห
A 
ญิง.. 
 
 
F#m 
 
เขาชอบ
C#m 
คนแบบไหน 
 
 
F#m 
 
เขา
D 
คิดอะไรในใจ 
 
เขา
B 
ชอบอะไรยังไงไม่รู้เ
E 
ลย..

 
อยู่โรงเรียนผู้ช
A 
าย.. 
 
 
F#m 
 
D 
E 
อยู่โรงเรียนผู้ช
A 
าย.. 
 
 
F#m 
 
D 
 
ก็
E 
อยู่โรงเรียนผู้ช
A 
าย..


มีคนหนึ่ง พอถึงเวลา
แค่เพียงเขาเดินผ่านมา ก็ขาสั่น
คุณคนเดียว ที่เขาเห็นความสำคัญ
คิดถึงคุณทุกวัน ก่อนอาหารเลย

เขาก็เตรียม เตรียมคำพูดดีๆ
แต่เจอะ..คุณทุกที ก็ไม่กล้าเอ่ย
ดอกไม้ในมือ หยิบมาถือก็ไม่คุ้นเคย
ความรักก็อยากเปิดเผย แต่ไม่รู้วิธี

อยู่โรงเรียนผู้ชาย..
มีแต่ชายล้วน..
ไม่ใช่พวกอ่อนหวาน ไม่ใช่คนอ่อนไหว
หมดหัวใจ..
เขาให้คุณเก็บไว้
แต่เขินและยังอายๆ
อยากบอกรัก ต้องทำยังไงก็ไม่รู้
เพราะอยู่โรงเรียนผู้ชาย

( ดนตรี )

คนๆ หนึ่ง ที่ทำซึ้งไม่ค่อยเป็น
ฟังเพลงก็เพลงร๊อค ที่กระแทกใจ
คำดีๆ ไม่ค่อยมีจะอ้อนใคร
เน้นแต่คำจริงใจ เอาแค่นั้นพอ

เพื่อนที่มี มีแต่เพื่อนผู้ชาย
ไม่มีผู้หญิงที่ไหนให้เขาเคล้าคลอ
เขาก็คือ ผมคนนี้ที่ยังเฝ้ารอ
คนที่อาจดีไม่พอ แต่ก็รักคุณจริง

อยู่โรงเรียนผู้ชาย..
มีแต่ชายล้วน..
ไม่ใช่พวกอ่อนหวาน ไม่ใช่คนอ่อนไหว
หมดหัวใจ..
เขาให้คุณเก็บไว้
แต่เขินและยังอายๆ
อยากบอกรัก ต้องทำยังไงก็ไม่รู้
เพราะอยู่โรงเรียนผู้ชาย

( ดนตรี )

อยู่โรงเรียนผู้ชาย..
มีแต่ชายล้วน..
ไม่ใช่พวกอ่อนหวาน ไม่ใช่คนอ่อนไหว
หมดหัวใจ..
เขาให้คุณเก็บไว้
แต่เขินและยังอายๆ
อยากบอกรัก ต้องทำยังไงก็ไม่รู้

เพราะอยู่โรงเรียนผู้ชาย..
มีแต่ชายล้วน..
ไม่ใช่พวกอ่อนหวาน ไม่สมควรอ่อนไหว

ก็ผู้หญิง..
เขาชอบคนแบบไหน
เขาคิดอะไรในใจ เขาชอบอะไรยังไงไม่รู้เลย..

อยู่โรงเรียนผู้ชาย..
อยู่โรงเรียนผู้ชาย..
ก็อยู่โรงเรียนผู้ชาย..

มิวสิควิดีโอ โรงเรียนผู้ชาย บางแก้ว

เพลง : โรงเรียนผู้ชาย (คอร์ด)
ศิลปิน : บางแก้ว
เนื้อร้อง/ทำนอง : สราวุฒิ ธนาศิลปกุล
เรียบเรียง : ศิลาแลง อาจสาลี

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend