คอร์ดเพลง สัญญากันขโมย The Deep

  
Text   
คอร์ดเพลง สัญญากันขโมย ศิลปิน The Deep คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Dm Em F G A C ( Tune to Eb ) คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสาย Eb

Tune to Eb

 
ที่
F 
รัก สองเรา อยู่ด้วย
C 
กันมานานเท่าไร
Am 
จำได้ไหมเรื่องราววันเ
F 
ก่า
 
ก่อน
F 
นั้น.. 
 
ที่ฉันจ้
C 
องมองตา
 
จับมือ
Am 
เธอและพูดคำหนึ่ง
Dm 
คำ

 
ไม่ว่า
Em 
นานเท่าไหร่ 
 
ก็ไม่
F 
ลืม
 
หากใครทำให้เราสองคนต้องหวั่นไหว  
Dm 
 
ไม่ว่าใ
Em 
ครเข้ามาทำให้เผ
F 
ลอใจ 
 
ก็จะไ
G 
ม่กลัว

 
นั่นคือสัญ
C 
ญา 
 
ไม่ให้ใครขโมยเธอไปจากฉัน
Am 
เป็นคำสัญญาที่..เ
F 
รามีไว้ให้กัน
C 
ยังคงสัญญาว่าต่อจากนี้ 
 
เราจะไม่
Am 
มีทาง
 
ไม่มีวัน ให้ใ
F 
ครมาแทรกก
G 
ลางระหว่างเรา

INSTRU | C |

 
ที่
C 
รัก แม้เรา อาจมี
C 
วันที่ไม่เข้าใจ
Am 
ขอได้ไหมอย่า
G 
พึ่งหนีห่
F 
าง
 
จากไป.. เพราะฉันย
C 
อมทุกอย่าง
 
ก็เพื่อ
Am 
คำว่ารักตลอด
Dm 
ไป

 
ไม่ว่า
Em 
นานเท่าไหร่ 
 
ก็ไม่
F 
ลืม
 
หากใครทำให้เราสองคนต้องหวั่นไหว  
Dm 
 
ไม่ว่าใ
Em 
ครเข้ามาทำให้เผ
F 
ลอใจ 
 
ก็จะไ
G 
ม่กลัว

 
นั่นคือสัญ
C 
ญา 
 
ไม่ให้ใครขโมยเธอไปจากฉัน
Am 
เป็นคำสัญญาที่..เ
F 
รามีไว้ให้กัน
C 
ยังคงสัญญาว่าต่อจากนี้ 
 
เราจะไม่
Am 
มีทาง
 
ไม่มีวัน ให้ใ
F 
ครมาแทรกก
G 
ลางระหว่างเรา

Dm 
  โอ้ความ
Em 
รักที่ดีอย่าง
F 
นี้
 
  จะเก็บรัก
Bb 
ษาให้นานเท่านาน

INSTRU | D | Bm | G A |
INSTRU | D | A/C# | C | A |

 
นั่นคือสัญ
D 
ญาไม่ให้ใครขโมยเธอไปจากฉัน
Bm 
เป็นคำสัญญาที่เ
G 
รามีไว้ให้
A 
กัน
D 
ยังคงสัญญาว่าต่อจากนี้ 
 
เราจะไม่มี
Bm 
ทาง
 
ไม่มีวัน ให้ใ
G 
ครมาแทรกก
A 
ลาง

 
นั่นคือสัญ
D 
ญาไม่ให้ใครขโมยเธอไปจากฉัน
Bm 
เป็นคำสัญญาที่เ
G 
รามีไว้ให้
A 
กัน
D 
ยังคงสัญญาว่าต่อจากนี้ 
 
เราจะไม่มี
Bm 
ทาง
 
ไม่มีวัน ให้ใ
G 
ครมาแทรกก
A 
ลางระหว่างเรา

D 
จะดูแลรักเราให้อยู่ 
 
อยู่กับเราให้นานที่สุด
Bm 
อยากให้เราสองคนได้อยู่ 
 
 
G 
อยู่ด้วยกันให้น
A 
านที่สุด

D 
ยังคงสัญญาว่า
A/C# 
ต่อจากนี้ 
 
เราจะไม่
C 
มีทาง
 
ไม่มีวัน ให้ใ
G 
ครมาแทรกก
A 
ลางระหว่างเรา..

OUTRO | D |


ที่รัก สองเรา อยู่ด้วยกันมานานเท่าไร
จำได้ไหมเรื่องราววันเก่า
ก่อนนั้น ที่ฉันจ้องมองตา
จับมือเธอและพูดคำหนึ่งคำ

ไม่ว่านานเท่าไหร่ ก็ไม่ลืม
หากใครทำให้เราสองคนต้องหวั่นไหว
ไม่ว่าใครเข้ามาทำให้เผลอใจ ก็จะไม่กลัว

นั่นคือสัญญา ไม่ให้ใครขโมยเธอไปจากฉัน
เป็นคำสัญญาที่เรามีไว้ให้กัน
ยังคงสัญญาว่าต่อจากนี้ เราจะไม่มีทาง
ไม่มีวัน ให้ใครมาแทรกกลางระหว่างเรา

ที่รัก แม้เรา อาจมีวันที่ไม่เข้าใจ
ขอได้ไหมอย่าพึ่งหนีห่าง
จากไป เพราะฉันยอมทุกอย่าง
ก็เพื่อคำว่ารักตลอดไป

ไม่ว่านานเท่าไหร่ จะไม่ลืม
หากใครทำให้เราสองคนต้องหวั่นไหว
ไม่ว่าใครเข้ามาทำให้เผลอใจ ก็จะไม่กลัว

นั่นคือสัญญา ไม่ให้ใครขโมยเธอไปจากฉัน
เป็นคำสัญญาที่เรามีไว้ให้กัน
ยังคงสัญญาว่าต่อจากนี้ เราจะไม่มีทาง
ไม่มีวัน ให้ใครมาแทรกกลางระหว่างเรา

โอ้ความรักที่ดีอย่างนี้
จะเก็บรักษาให้นานเท่านาน

( ดนตรี )

นั่นคือสัญญาไม่ให้ใครขโมยเธอไปจากฉัน
เป็นคำสัญญาที่เรามีไว้ให้กัน
ยังคงสัญญาว่าต่อจากนี้ เราจะไม่มีทาง
ไม่มีวัน ให้ใครมาแทรกกลาง

นั่นคือสัญญาไม่ให้ใครขโมยเธอไปจากฉัน
เป็นคำสัญญาที่เรามีไว้ให้กัน
ยังคงสัญญาว่าต่อจากนี้ เราจะไม่มีทาง
ไม่มีวัน ให้ใครมาแทรกกลางระหว่างเรา
จะดูแลรักเราให้อยู่ อยู่กับเราให้นานที่สุด
อยากให้เราสองคนได้อยู่ อยู่ด้วยกันให้นานที่สุด

ยังคงสัญญาว่าต่อจากนี้ เราจะไม่มีทาง
ไม่มีวัน ให้ใครมาแทรกกลางระหว่างเรา

มิวสิควิดีโอ สัญญากันขโมย The Deep

เพลง : สัญญากันขโมย (คอร์ด)
ศิลปิน : The Deep
เนื้อร้อง/ทำนอง : ณิชาภัทร บุญยศักดิ์
เรียบเรียง :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend