คอร์ดเพลง ปู่ย่าหลาน Phumin (ภูมิมินท์)

  
Text   
คอร์ดเพลง ปู่ย่าหลาน ศิลปิน Phumin (ภูมิมินท์) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Cmaj7 Dm F Fmaj7 G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

Fmaj7 
  ปู่ครับ..
Cmaj7 
  ปู่ลองเล่าตอนที่ปู่กับย่าพบกันให้ผมฟังหน่อย
Fmaj7 
  มันเป็นเรื่องของอะไร 
 
หรือว่าพรหมลิขิตเหรอครับ
G 
  เล่าสักนิดหนึ่งก็ดีครับปู่..

F 
เอาอย่างงี้ไหมตี๋ 
 
เดี๋ยวปู่เล่าให้ลื้อฟัง
 
แต่
G 
ลื้อต้องตั้งใจฟัง 
 
เพราะเรื่องมันน
C 
านปู่ก็จำไม่ได้
F 
จากเมื่อครั้งนานมา 
 
ปู่โล้สำเ
C 
ภามาจากจีนเมืองใหญ่
Dm 
เราหนีตายวุ่นวายจากสงครามกลางเ
G 
มือง

 
ปู่
F 
มีเสื่อผืน 
 
หมอนใบ
 
เลยหอบเอา
C 
ไปเพื่อขึ้นเรือหนีหน่าย
 
ทั้งครอบ
Dm 
ครัวปู่ก็โดนยิงตายจากกระสุนดิน
G 
ปืน

F 
หวังแค่เพียงข้ามฟ้า
 
ได้ข้ามทะ
C 
เลเพื่อมีชีวิตใหม่
 
ไม่รู้ว่า
Dm 
เขานั้นจะพาไปที่ใด
 
แต่จะให้ทำ
G 
ไง ไม่ไป ก็ไม่รอด

F 
จนเวลาล่วงเลย 
 
ก้าวสู่เ
C 
ช้าของวันวันใหม่
 
เรือมา
Dm 
ถึงยังแผ่นดินของไทย
 
ไม่รู้จะทำ
G 
ไงตอนนั้นพูดไทยไม่ได้

F 
จนมาเจอย่าลื้อ 
 
เขาเป็นส
C 
ตรีรูปงามผู้หนึ่ง
 
เธอเดินมา
Dm 
ถามอั๊วด้วยความคำนึง
 
อั๊วยังตราต
G 
รึงซึ้งถึงทรวงใน

 
หนี่เ
F 
จียวเฉินเมอหมิงซื้อ
 
หลีอี้
C 
ฟาน 
 
หนี่เซียวลีฟานเมอ
 
เป็น
Dm 
คำทักทายของหญิงไทย
 
แต่แผงด้วยความห่วง
G 
ใยอยู่ในเวลาเดียวกัน

F 
ในเวลาที่เลวร้าย
 
ยังมีดอก
C 
ไม้ขึ้นบนกองไฟ
 
เสียง
Dm 
ปืนดังมาแต่ไกล
 
แต่ว่าเสียงหัว
G 
ใจมันดังกว่าปืน

F 
ผ่านมาไม่กี่ปี
 
สงครามกลางเ
C 
มืองก็เคลื่อนมาที่ไทย
 
พราก
Dm 
เอาย่าลื้อจากไป
 
ปู่ต้องทำ
G 
ใจ ครั้งแล้ว ครั้งเล่า

 
แต่ใ
F 
นความโชคร้าย
 
ยังเหลือลูกช
C 
ายอยู่ในอ้อมกอด
 
คำที่
Dm 
ย่าลื้อบอกกับอั๊วตลอด
 
เราจะพบ
G 
กันบนฟ้าอีกไม่นาน
F 
เอาอย่างงี้นะหลาน 
 
ถ้าลื้อจะ
C 
ฟังนะอั๊วเล่าไม่จบ
 
เวลาที่
Dm 
ลื้อรักใครจงรักเขาให้จนหมด
 
รักให้ห
G 
มดทั้งใจที่ลื้อมี

INSTRU | F | C | F | C |
INSTRU | Dm | Em | F | G |

 
หนี่เ
F 
จียวเฉินเมอหมิงซื้อ
 
หลีอี้
C 
ฟาน 
 
หนี่เซียวลีฟานเมอ
 
เป็น
Dm 
คำทักทายของหญิงไทย
 
แต่แผงด้วยความห่วง
G 
ใยอยู่ในเวลาเดียวกัน

F 
ในเวลาที่เลวร้าย
 
ยังมีดอก
C 
ไม้ขึ้นบนกองไฟ
 
เสียง
Dm 
ปืนดังมาแต่ไกล
 
แต่ว่าเสียงหัว
G 
ใจมันดังกว่าปืน

F 
ผ่านมาไม่กี่ปี
 
สงครามกลางเ
C 
มืองก็เคลื่อนมาที่ไทย
 
พราก
Dm 
เอาย่าลื้อจากไป
 
ปู่ต้องทำ
G 
ใจ ครั้งแล้ว ครั้งเล่า

 
แต่ใ
F 
นความโชคร้าย
 
ยังเหลือลูกช
C 
ายอยู่ในอ้อมกอด
 
คำที่
Dm 
ย่าลื้อบอกกับอั๊วตลอด
 
เราจะพบ
G 
กันบนฟ้าอีกไม่นาน
F 
เอาอย่างงี้นะหลาน 
 
ถ้าลื้อจะ
C 
ฟังนะอั๊วเล่าไม่จบ
 
เวลาที่
Dm 
ลื้อรักใครจงรักเขาให้จนหมด
 
รักให้ห
G 
มดทั้งใจที่ลื้อมี

 
เพราะเ
F 
รื่องของอั๊วมันสลด
 
ขอพระเจ้าได้โป
C 
รดอย่าให้เกิดขึ้นกับหลาน
 
ขอความ
Dm 
รักของทุกคนเป็นนิรันดร์
 
ทั้งย่า ทั้งห
G 
ลาน 
 
คือยอดดวงใจ

F 
โอ้ย.. 
 
 
C 
 
ขอความ
Dm 
รักของทุกคนเป็นนิรันดร์
 
ทั้งย่า ทั้งห
G 
ลาน 
 
คือยอดดวงใจ..

OUTRO | Cmaj7 |


ปู่ครับ..
ปู่ลองเล่าตอนที่ปู่กับย่าพบกันให้ผมฟังหน่อย
มันเป็นเรื่องของอะไร หรือว่าพรหมลิขิตเหรอครับ
เล่าสักนิดหนึ่งก็ดีครับปู่..

เอาอย่างงี้ไหมตี๋ เดี๋ยวปู่เล่าให้ลื้อฟัง
แต่ลื้อต้องตั้งใจฟัง เพราะเรื่องมันนานปู่ก็จำไม่ได้
จากเมื่อครั้งนานมา ปู่โล้สำเภามาจากจีนเมืองใหญ่
เราหนีตายวุ่นวายจากสงครามกลางเมือง

ปู่มีเสื่อผืน หมอนใบ
เลยหอบเอาไปเพื่อขึ้นเรือหนีหน่าย
ทั้งครอบครัวปู่ก็โดนยิงตายจากกระสุนดินปืน

หวังแค่เพียงข้ามฟ้า
ได้ข้ามทะเลเพื่อมีชีวิตใหม่
ไม่รู้ว่าเขานั้นจะพาไปที่ใด
แต่จะให้ทำไง ไม่ไป ก็ไม่รอด

จนเวลาล่วงเลย ก้าวสู่เช้าของวันวันใหม่
เรือมาถึงยังแผ่นดินของไทย
ไม่รู้จะทำไงตอนนั้นพูดไทยไม่ได้

จนมาเจอย่าลื้อ เขาเป็นสตรีรูปงามผู้หนึ่ง
เธอเดินมาถามอั๊วด้วยความคำนึง
อั๊วยังตราตรึงซึ้งถึงทรวงใน

หนี่เจียวเฉินเมอหมิงซื้อ
หลีอี้ฟาน หนี่เซียวลีฟานเมอ
เป็นคำทักทายของหญิงไทย
แต่แผงด้วยความห่วงใยอยู่ในเวลาเดียวกัน

ในเวลาที่เลวร้าย
ยังมีดอกไม้ขึ้นบนกองไฟ
เสียงปืนดังมาแต่ไกล
แต่ว่าเสียงหัวใจมันดังกว่าปืน

ผ่านมาไม่กี่ปี
สงครามกลางเมืองก็เคลื่อนมาที่ไทย
พรากเอาย่าลื้อจากไป
ปู่ต้องทำใจ ครั้งแล้ว ครั้งเล่า

แต่ในความโชคร้าย
ยังเหลือลูกชายอยู่ในอ้อมกอด
คำที่ย่าลื้อบอกกับอั๊วตลอด
เราจะพบกันบนฟ้าอีกไม่นาน
เอาอย่างงี้นะหลาน ถ้าลื้อจะฟังนะอั๊วเล่าไม่จบ
เวลาที่ลื้อรักใครจงรักเขาให้จนหมด
รักให้หมดทั้งใจที่ลื้อมี

( ดนตรี )

หนี่เจียวเฉินเมอหมิงซื้อ
หลีอี้ฟาน หนี่เซียวลีฟานเมอ
เป็นคำทักทายของหญิงไทย
แต่แผงด้วยความห่วงใยอยู่ในเวลาเดียวกัน

ในเวลาที่เลวร้าย
ยังมีดอกไม้ขึ้นบนกองไฟ
เสียงปืนดังมาแต่ไกล
แต่ว่าเสียงหัวใจมันดังกว่าปืน

ผ่านมาไม่กี่ปี
สงครามกลางเมืองก็เคลื่อนมาที่ไทย
พรากเอาย่าลื้อจากไป
ปู่ต้องทำใจ ครั้งแล้ว ครั้งเล่า

แต่ในความโชคร้าย
ยังเหลือลูกชายอยู่ในอ้อมกอด
คำที่ย่าลื้อบอกกับอั๊วตลอด
เราจะพบกันบนฟ้าอีกไม่นาน
เอาอย่างงี้นะหลาน ถ้าลื้อจะฟังนะอั๊วเล่าไม่จบ
เวลาที่ลื้อรักใครจงรักเขาให้จนหมด
รักให้หมดทั้งใจที่ลื้อมี

เพราะเรื่องของอั๊วมันสลด
ขอพระเจ้าได้โปรดอย่าให้เกิดขึ้นกับหลาน
ขอความรักของทุกคนเป็นนิรันดร์
ทั้งย่า ทั้งหลาน คือยอดดวงใจ

โอ้ย..
ขอความรักของทุกคนเป็นนิรันดร์
ทั้งย่า ทั้งหลาน คือยอดดวงใจ..

มิวสิควิดีโอ ปู่ย่าหลาน Phumin (ภูมิมินท์)

เพลง : ปู่ย่าหลาน (คอร์ด)
ศิลปิน : Phumin (ภูมิมินท์)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภูมิมินท์ บึงชารี
Mix & Mastering : ภิรศักดิ์ สุวรรณศรี

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend