คอร์ดเพลง มักละเด้อนางน้อง T-REX (วงทีเร็กซ์)

  
Text   
คอร์ดเพลง มักละเด้อนางน้อง ศิลปิน T-REX คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Bm G D A คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

Bm 
  หลงคักมักละเด้อนางน้อง 
 
ใจมักคักละเด้อนางน้อง
G 
  ถ้ามีรถสองนาสามบ้าน
D 
สี่ 
 
ยกให้ค
A 
นดี..
 
  ผู้เดีย
Bm 
วเด้อ

INSTRU | D | Bm | G | D |
INSTRU | Bm | Em | A | D | A |

 
โอ๊ยตั้งแต่เ
D 
กิด 
 
ใจบ่เตลิดดอกปา
Bm 
นนี้
 
ตั้งแต่ใด้พบคน
G 
ดี 
 
แทบทุกนาทียังคิดห่วง
D 
หา
 
ปานถึกมน
Bm 
เป่า 
 
ไห้หลงฮักเจ้าแล้วกา
Em 
นดา
 
หรือเจ้ามีมนต์คา
A 
ถา เสกไส่ดวงตา เ
D 
ชื่อมสะกดใจ 
 
 
A 

 
จอบเบิ่งงามง
D 
อนมาตั้งแต่ตอนเดือ
Bm 
นสี่
 
เห็นหลังคาบ้านกะยัง
G 
ดี 
 
ได้ขี่รถกายกะมีแ
D 
ฮง
 
กดไลค์เฟ
Bm 
ซบุ๊ก 
 
ทุกสเตตัสของคำแ
D 
พง
 
บ่กล้าทักไปอ้ายมือแ
A 
ข็ง 
 
ย้อนฮักแก้มแดงอี
D 
หลีเด้อ 
 
 
A 

 
หลงคักมักละเด้อนาง
Bm 
น้อง 
 
ใจมักคักละเด้อนางน้อง
 
ถ้ามีรถสอง นาสามบ้านใ
D 
หญ่ 
 
สิโอนไห้เบิดถ้าเจ้าบ่มีเงินใช้
 
สิหาไห้แต่คำ
Bm 
นาง 
 
บอกฮักอ้ายจังแล้วยิ้มหวานให้หน่อย
 
อยากได้กี่ร้อยกี่พันกะส่
G 
าง 
 
สิหารับจ้างขุดมันตัดอ้อย
 
สิขายงัวน้อยขายหมูขาย
A 
ไก่ 
 
ขอเเค่ดวงใจ..บอกคิ
D 
ดฮอด 
 
 
A 

 
ถ้าพรหมลิ
D 
ขิตยังบ่สะกิดในตอ
Bm 
นนี้
 
ถ่ากามเทพมิดสี่
G 
ลี่ 
 
ต้องหาวิธีบอกนางให้
D 
รู้
 
ว่าอ้ายมั
Bm 
กแฮงว่าอ้ายมักคักน้องโฉม
Em 
ตรู
 
ถ้าบอกออกไปว่าไอเ
A 
ลิฟยู 
 
แล้วน้องโฉมตรูสิ
D 
ฮักบ่

INSTRU | Bm | Bm | D | D |
INSTRU | Bm | G | G | Bm |
INSTRU | Bm | G | A | Bm |

 
หลงคักมักละเด้อนาง
Bm 
น้อง 
 
ใจมักคักละเด้อนางน้
D 
อง
 
ถ้ามีรถสอง นาสามบ้านใ
Bm 
หญ่ 
 
สิโอนไห้เบิดถ้าเจ้าบ่มีเงินใ
G 
ช้
 
สิหาไห้แต่คำนาง บอกฮักอ้ายจังแล้วยิ้มหวานให้
Bm 
หน่อย
 
อยากได้กี่ร้อยกี่พันกะส่าง สิหารับจ้างขุดมันตัดอ้
G 
อย
 
สิขายงัวน้อย ขายหมูขาย
A 
ไก่ 
 
ขอเเค่ดวงใจ..บอกคิ
D 
ดฮอด

 
หลงคักมักละเด้อนาง
Bm 
น้อง 
 
ใจมักคักละเด้อนางน้
G 
อง
 
ถ้ามีรถสอง นาส
A 
ามบ้านใ
Bm 
หญ่ 
 
สิโอนไห้เ
A 
บิดถ้าเจ้าบ่มีเงิน
G 
ใช้
 
สิหาไห้แต่คำนาง บอกฮักอ้ายจังแล้วยิ้มหวานให้
Bm 
หน่อย
 
อยากได้กี่ร้อยกี่พันกะส่าง สิหารับจ้างขุดมันตัดอ้
G 
อย
 
สิขายงัวน้อย ขายหมูขาย
A 
ไก่ 
 
ขอเเค่ดวงใจ..บอกคิ
D 
ดฮอด

OUTRO | Bm | Bm | G | G |
OUTRO | A | Bm | Bm A | Bm |


หลงคักมักละเด้อนางน้อง ใจมักคักละเด้อนางน้อง
ถ้ามีรถสองนาสาม บ้านสี่ยกให้คนดี ผู้เดียวเด้อ

โอ๊ยตั้งแต่เกิด ใจบ่เตลิดดอกปานนี้
ตั้งแต่ใด้พบคนดี แทบทุกนาทียังคิดห่วงหา
ปานถึกมนเป่า ไห้หลงฮักเจ้าน้องกานดา
หรือเจ้ามีมนต์คาถา เสกไส่ดวงตา เชื่อมสะกดใจ

จอบเบิ่งงามงอนมาตั้งแต่ตอนเดือนสี่
เห็นหลังคาบ้านกะยังดี ได้ขี่รถกายกะมีแฮง
กดไลค์เฟซบุ๊ก ทุกสเตตัสของคำแพง
บ่กล้าทักไปอ้ายมือแข็ง ย้อนฮักแก้มแดงอีหลีเด้อ

หลงคักมักละเด้อนางน้อง ใจมักคักละเด้อนางน้อง
ถ้ามีรถสอง นาสามบ้านใหญ่ สิโอนไห้เบิดถ้าเจ้าบ่มีเงินใช้
สิหาไห้แต่คำนาง บอกฮักอ้ายจังแล้วยิ้มหวานให้หน่อย
อยากได้กี่ร้อยกี่พันกะส่าง สิหารับจ้างขุดมันตัดอ้อย
สิขายงัวน้อย ขายหมูขายไก่ ขอเเค่ดวงใจ..บอกคิดฮอด

ถ้าพรหมลิขิตยังบ่สะกิดในตอนนี้
ถ่ากามเทพมิดสี่ลี่ ต้องหาวิธีบอกนางให้รู้
ว่าอ้ายมักแฮงว่าอ้ายมักคักน้องโฉมตรู
ถ้าบอกออกไปว่าไอเลิฟยู แล้วน้องโฉมตรูสิมักบ่

( ดนตรี )

หลงคักมักละเด้อนางน้อง ใจมักคักละเด้อนางน้อง
ถ้ามีรถสอง นาสามบ้านใหญ่ สิโอนไห้เบิดถ้าเจ้าบ่มีเงินใช้
สิหาไห้แต่คำนาง บอกฮักอ้ายจังแล้วยิ้มหวานให้หน่อย
อยากได้กี่ร้อยกี่พันกะส่าง สิหารับจ้างขุดมันตัดอ้อย
สิขายงัวน้อย ขายหมูขายไก่ ขอเเค่ดวงใจ..บอกคิดฮอด

หลงคักมักละเด้อนางน้อง ใจมักคักละเด้อนางน้อง
ถ้ามีรถสอง นาสามบ้านใหญ่ สิโอนไห้เบิดถ้าเจ้าบ่มีเงินใช้
สิหาไห้แต่คำนาง บอกฮักอ้ายจังแล้วยิ้มหวานให้หน่อย
อยากได้กี่ร้อยกี่พันกะส่าง สิหารับจ้างขุดมันตัดอ้อย
สิขายงัวน้อย ขายหมูขายไก่ ขอเเค่ดวงใจ..บอกคิดฮอด

มิวสิควิดีโอ มักละเด้อนางน้อง T-REX

เพลง : มักละเด้อนางน้อง (คอร์ด)
ศิลปิน : T-REX
เนื้อร้อง/ทำนอง : อดิศร นิละดาห์
เรียบเรียง : ดุ่ย เชียงรัมย์
ติดต่องานศิลปิน : 063-179-4468

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend