คอร์ดเพลง ฉ้อราษฎร์บังหลวง – นนท์ คำนม, อ๊อฟ สงกรานต์, T-REX

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฉ้อราษฎร์บังหลวง นนท์ คำนม / อ๊อฟ สงกรานต์ / T-REX

คอร์ดเพลง ฉ้อราษฎร์บังหลวง - นนท์ คำนม / อ๊อฟ สงกรานต์ / T-REX

เพลง :

ศิลปิน : นนท์ คำนม / อ๊อฟ สงกรานต์ / T-REX

เนื้อร้อง/ทำนอง : นนท์ปรีชา สิงห์ศร

คอร์ดทั้งหมด : Bm,A,G,F#


INTRO | Bm | A | G | F# | ( 2 Times )

Bm 
  วิปโยคเภท
A 
ภัยอันใดกัน
G 
  เหงา เงียบเหงา หมดห
D 
วังและวังเวง
Bm 
  ไร้ซึ่งสุนทรี 
 
ศิ
A 
ลปินไร้บรรเลง
G 
  ช่างสุดแสน 
 
น่าเศร้
F# 
าใจ

Bm 
  ทุกหัวเมืองเกิดโ
A 
รคระบาด
G 
  ใยคนตายทุก
D 
วันน่าอนาถ
Bm 
  เด็ก ชรา คนพิก
A 
าร 
 
คนแก่
G 
  นั้นกำลังอดอ
F# 
ยาก 
 
หิวโหย
 
และใครจะสนใจ..
 

INSTRU | Bm | A | G | F# | F# |

Bm 
  และใครเล่าใคร 
 
มูมม
A 
ามกันเสียจริง
G 
  ฉีกยิ้มกระหยิ่ม 
 
หัวเ
D 
ราะบนความตาย
Bm 
  ชูสองนิ้ว 
 
ปีศา
A 
จสัตว์นรก 
 
ขุมใดกัน
G 
  เสวยอำนาจ 
 
อย่างไม่
F# 
รู้ร้อนหนาว

Bm 
  และใครเล่าใคร 
 
มูมม
A 
ามกันเสียจริง
G 
  ฉีกยิ้มกระยิ่ม 
 
หัวเ
D 
ราะบนความตาย
Bm 
  ชูสองนิ้ว 
 
ปีศา
A 
จสัตว์นรก 
 
ขุมใดกัน
G 
  เสวยอำนาจ 
 
อย่างไม่
F# 
รู้ร้อนหนาว

 
ฉ้อราษฎร์บังห
D 
ลวง
A 
 
ยมบ
G 
าล 
 
รอรับท่าน
D 
อยู่
 
ฉ้อราษฎร์บัง
Bm 
หลวง
A 
 
เวรก
G 
รรมจะตามทัน 
 
สักวั
F# 
นหนึ่ง

G 
  ไฟนรก 
 
จะแผดเผา
A 
  ปฐพี 
 
จะสูบกลืน
G 
  ชดใช้กรรม 
 
ไม่สิ้นสุด
F# 
  ตลอดกาล

G 
  ไฟนรก 
 
จะแผดเผา
A 
  ปฐพี 
 
จะสูบกลืน
G 
  ชดใช้กรรม 
 
ไม่สิ้นสุด
F# 
  ตลอดกาล

G 
  ไฟนรก 
 
จะแผดเผา
A 
  ปฐพี 
 
จะสูบกลืน
G 
  ชดใช้กรรม 
 
ไม่สิ้นสุด
F# 
  ตลอดกาล

Bm 
  ชดใช้กรรม 
 
ไม่สิ้
A 
นสุด
G 
  ตลอดกาล
F# 

Bm 
  ชดใช้กรรม 
 
ไม่สิ้
A 
นสุด
G 
  ตลอดกาล.. 
 
 
F# 

 
ตลอดกาล..
Bmaj7 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฉ้อราษฎร์บังหลวง


วิปโยคเภทภัย อันใดกัน
เหงา เงียบเหงา หมดหวังและวังเวง
ไร้ซึ่งสุนทรี ศิลปินไร้บรรเลง
ช่างสุดแสน น่าเศร้าใจ

ทุกหัวเมืองเกิดโรคระบาด
ใยคนตายทุกวันน่าอนาถ
เด็ก ชรา คนพิการ คนแก่
นั้นกำลังอดอยาก หิวโหย
และใครจะสนใจ

และใครเล่าใคร มูมมามกันเสียจริง
ฉีกยิ้มกระยิ่ม หัวเราะบนความตาย
ชูสองนิ้ว ปีศาจสัตว์นรก ขุมใดกัน
เสวยอำนาจ อย่างไม่รู้ร้อนหนาว

และใครเล่าใคร มูมมามกันเสียจริง
ฉีกยิ้มกระยิ่ม หัวเราะบนความตาย
ชูสองนิ้ว ปีศาจสัตว์นรก ขุมใดกัน
เสวยอำนาจ อย่างไม่รู้ร้อนหนาว

ฉ้อราษฎร์บังหลวง
ยมบาล รอรับท่านอยู่
ฉ้อราษฎร์บังหลวง
เวรกรรมจะตามทัน สักวันหนึ่ง

ไฟนรก จะแผดเผา
ปฐพี จะสูบกลืน
ชดใช้กรรม ไม่สิ้นสุด
ตลอดกาล

ไฟนรก จะแผดเผา
ปฐพี จะสูบกลืน
ชดใช้กรรม ไม่สิ้นสุด
ตลอดกาล

ไฟนรก จะแผดเผา
ปฐพี จะสูบกลืน
ชดใช้กรรม ไม่สิ้นสุด
ตลอดกาล

ชดใช้กรรม ไม่สิ้นสุด
ตลอดกาล

ชดใช้กรรม ไม่สิ้นสุด
ตลอดกาล

ตลอดกาล

มิวสิควิดีโอ ฉ้อราษฎร์บังหลวง นนท์ คำนม / อ๊อฟ สงกรานต์ / T-REX

เพลง ฉ้อราษฎร์บังหลวง
ศิลปิน : นนท์ คำนม / อ๊อฟ สงกรานต์ / T-REX
เรียบเรียง : Jeffy Naphat
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend