คอร์ดเพลง แด่เธอที่แสนดี (Be with You) seewhyend

  
Text   
คอร์ดเพลง แด่เธอที่แสนดี (Be with You) ศิลปิน seewhyend คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A D F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

 
เธอถ่ายท้องฟ้าอยู่หรือเป
A 
ล่า 
 
วันนี้เธอ
D 
ยิ้ม..หรือยัง
 
ตื่นแต่เช้าเพลียหรือเป
A 
ล่า 
 
เด็กดีของผมวันนี้กินข้
D 
าวหรือยัง

F#m 
บทเพลง
D 
นี้..มอบให้เ
A 
ธอ
 
และเราจะ
F#m 
ออกเดินท
D 
าง 
 
เดินไปด้วย
A 
กัน
 
เมื่อใดเธอรู้สึก
F#m 
อ่อน..
D 
ล้า 
 
ยังมี
A 
ฉัน
 
จะคอย
F#m 
ตอบคำถ
D 
าม..กันและ
A 
กัน

 
คอยถามว่าเห
A 
นื่อยบ้างไ
F#m 
หม 
 
วันนี้เธอเป็นอย่าง
D 
ไร
 
ยื่นแขนมาๆ ก
A 
อดๆ 
 
 
F#m 
กันไว้ 
 
เธอยังต้องสู้ต่อ
D 
ไป
 
ฉันรู้เธอต้องเห
A 
นื่อยแค่
F#m 
ไหน มาๆ ลูบหัวให้ไ
D 
หม
 
จะคอยโอบก
A 
อดเธ
F#m 
อไว้ 
 
ไม่ว่าจะอยู่ที่
D 
ใด

 
เธอเก่งที่สุดเลยรู้เป
A 
ล่า
 
ฉันขอให้เธอสดใ
D 
สในทุกๆ 
 
วัน
 
เธอสำคัญที่สุดเลย
A 
รู้เปล่า
 
เป็นกำลังใจของ
D 
ฉันในทุกๆ 
 
วัน

F#m 
บทเพลง
D 
นี้..มอบให้เ
A 
ธอ
 
และเราจะ
F#m 
ออกเดินท
D 
าง 
 
เดินไปด้วย
A 
กัน
 
เมื่อใดเธอรู้สึก
F#m 
อ่อน..
D 
ล้า 
 
ยังมี
A 
ฉัน
 
จะคอย
F#m 
ตอบคำถ
D 
าม..กันและ
A 
กัน

 
คอยถามว่าเห
A 
นื่อยบ้างไ
F#m 
หม 
 
วันนี้เธอเป็นอย่าง
D 
ไร
 
ยื่นแขนมาๆ ก
A 
อดๆ 
 
 
F#m 
กันไว้ 
 
เธอยังต้องสู้ต่อ
D 
ไป
 
ฉันรู้เธอต้องเห
A 
นื่อยแค่
F#m 
ไหน มาๆ ลูบหัวให้ไ
D 
หม
 
จะคอยโอบก
A 
อดเธ
F#m 
อไว้ 
 
ไม่ว่าจะอยู่ที่
D 
ใด 
 
 
E 

 
ขอบคุณที่ถามว่าเห
B 
นื่อยบ้าง
G#m 
ไหม 
 
วันนี้ไปเจออะ
E 
ไร
 
ความห่วงใยเธอก
B 
อดๆ 
 
ฉั
G#m 
นไว้ 
 
เป็นแรงให้สู้ต่อ
E 
ไป
 
ฉันรู้ว่าเราต้องเห
B 
นื่อยแค่
G#m 
ไหน มาๆ ลูบหัวกันไ
E 
หม
 
จะคอยโอบก
B 
อดกั
G#m 
นไว้ 
 
ไม่ว่าจะอยู่ที่
E 
ใด

 
ให้เพลงนี้อยู่เคียงข้าง
B 
กัน..
E 
 
ให้เพลงของฉันอยู่กับเ
B 
ธอ..
E 
 
ให้เพลงนี้อยู่เคียงข้าง
B 
กัน..
E 
 
ให้ฉัน
B 
อยู่..ตรง
E 
นี้..เคียงข้าง..เ
B 
ธอ


เธอถ่ายท้องฟ้าอยู่หรือเปล่า วันนี้เธอยิ้มหรือยัง
ตื่นแต่เช้าเพลียหรือเปล่า เด็กดีของผมวันนี้กินข้าวหรือยัง

บทเพลงนี้..มอบให้เธอ
และเราจะออกเดินทาง เดินไปด้วยกัน
เมื่อใดเธอรู้สึกอ่อนล้า ยังมีฉัน
จะคอยตอบคำถาม..กันและกัน

คอยถามว่าเหนื่อยบ้างไหม วันนี้เธอเป็นอย่างไร
ยื่นแขนมาๆ กอดๆ กันไว้ เธอยังต้องสู้ต่อไป
ฉันรู้เธอต้องเหนื่อยแค่ไหน มาๆ ลูบหัวให้ไหม
จะคอยโอบกอดเธอไว้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

เธอเก่งที่สุดเลยรู้เปล่า
ฉันขอให้เธอสดใสในทุกๆ วัน
เธอสำคัญที่สุดเลยรู้เปล่า
เป็นกำลังใจของฉันในทุกๆ วัน

บทเพลงนี้..มอบให้เธอ
และเราจะออกเดินทาง เดินไปด้วยกัน
เมื่อใดเธอรู้สึกอ่อนล้า ยังมีฉัน
จะคอยตอบคำถาม..กันและกัน

คอยถามว่าเหนื่อยบ้างไหม วันนี้เธอเป็นอย่างไร
ยื่นแขนมาๆ กอดๆ กันไว้ เธอยังต้องสู้ต่อไป
ฉันรู้เธอต้องเหนื่อยแค่ไหน มาๆ ลูบหัวให้ไหม
จะคอยโอบกอดเธอไว้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

ขอบคุณที่ถามว่าเหนื่อยบ้างไหม วันนี้ไปเจออะไร
ความห่วงใยเธอกอดๆ ฉันไว้ เป็นแรงให้สู้ต่อไป
ฉันรู้ว่าเราต้องเหนื่อยแค่ไหน มาๆ ลูบหัวกันไหม
จะคอยโอบกอดกันไว้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

ให้เพลงนี้อยู่เคียงข้างกัน..
ให้เพลงของฉันอยู่กับเธอ..
ให้เพลงนี้อยู่เคียงข้างกัน..
ให้ฉันอยู่..ตรงนี้..เคียงข้าง..เธอ

มิวสิควิดีโอ แด่เธอที่แสนดี (Be with You) seewhyend

เพลง : แด่เธอที่แสนดี (Be with You) (คอร์ด)
ศิลปิน : seewhyend
เนื้อร้อง/ทำนอง : Chayanut Artkengkla
เรียบเรียง : Chayanut Artkengkla
IG: cyn.akk

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend