คอร์ดเพลง ฝาก ทิดแอม x อุ้ม ธิวา

  
Text   
คอร์ดเพลง ฝาก ศิลปิน ทิดแอม x อุ้ม ธิวา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E F#m G#m A B C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E | B | C#m | B |
INTRO | E | B | C#m | B | E |

 
เสียงคลื่นกระทบฝั่ง
E 
พี่บ่าวยังคงคิดถึง
B 
 
ได้แลแค่ครั้งหนึ่ง
C#m 
ใจรำพึง 
 
คิดไปไกล
B 
 
ติดตรึงยามสบตา
E 
ทั้งที่ไม่รู้ว่าน้องเป็
B 
นใคร
 
วันนี้น้องหา
C#m 
ยไป 
 
แต่หัวใ
B 
จพี่บ่าวยัง
E 
อาวรณ์

 
หลับตา
F#m 
นอนหนใด 
 
หลับฝันไ
G#m 
ปมีแต่หน้าน้อง
 
ทุก
A 
วันยังเฝ้ามองที่
B 
น้องเคยยืนตรง
E 
นั้น
 
เผลอแลใ
F#m 
ครก็เห็นเป็นน้อง 
 
พี่
G#m 
บ่าวเป็นถึงพันนั้น
 
ได้แต่ห
A 
วังว่าสักวันอิได้เ
B 
จอ..

 
ฝากลมทะ
E 
เลช่วยพัดเพเอาความ
B 
รัก
 
พี่บ่าวให้พัดไปถึง
C#m 
น้อง ได้หม้าย ช่วย
B 
ที
 
ฝากดาวบน
E 
ฟ้าไปบอกว่า..พี่บ่าวยัง
B 
รอที่ตรงนี้
 
รอพบ
C#m 
เจอ 
 
รอวันที่ได้พบ
B 
กัน..
 
ขอให้เราได้พบ
E 
กันที..

C#m 
โอ้ย.. 
 
อ้า
A 
ยเอย.. 
 
 
E 
โอ.. 
 
โอ้
G# 
โอ..

 
จักเป็น
C#m 
หยัง.. 
 
ใจฮำ
A 
ฮี 
 
ฮำฮอน
 
อยากต่าว
E 
คืน..บ่อนหม่อง
G# 
นั้น
 
ย่าม
C#m 
คิดพ้อ.. 
 
ใจน้องเ
A 
ป็นสั่น 
 
 
มันไหวห
E 
วั่น.. 
 
อยากต่าว
G# 
หา 
 
โวโฮ..

INSTRU | C#m | A | E | G# |
INSTRU | C#m | A | E | G# | G# | Bb | C#m |

 
ฝากดวงอีเ
F 
กิ้งไปบอกอ้าย 
 
ฝากผืนท
C 
รายอยู่หม่องนั้น
 
ฝากบอก
Dm 
ว่าน้องกะฮู้สึกคือ
C 
กัน
 
ฝากลมพัดต้
F 
อง 
 
พัดความฮักเฮาไปโฮ
C 
มกัน
 
หวังว่าสัก
Dm 
วัน..สองเฮา
C 
นั้น..คงสิได้พ้อหน้า

 
ฝากลมทะ
F 
เลช่วยพัดเพเอาความ
C 
รัก
 
พี่บ่าวให้พัดไปถึง
Dm 
น้อง ได้หม้าย ช่วย
C 
ที
 
ฝากดาวบน
F 
ฟ้าไปบอกว่า..พี่บ่าวยัง
C 
รอที่ตรงนี้
 
รอพบ
Dm 
เจอ 
 
รอวันที่ได้พบ
C 
กัน..ขอให้เราได้พบกันที..

OUTRO | F | C | Dm | C |
OUTRO | F | C | Dm | C | F |
( ขอให้เราได้พบกันที..)
( ขอให้เฮาได้พ้อกันที..)


เสียงคลื่นกระทบฝั่ง พี่บ่าวยังคงคิดถึง
ได้แลแค่ครั้งหนึ่ง ใจรำพึง คิดไปไกล
ติดตรึงยามสบตา ทั้งที่ไม่รู้ว่าน้องเป็นใคร
วันนี้น้องหายไป แต่หัวใจพี่บ่าวยังอาวรณ์

หลับตานอนหนใด หลับฝันไปมีแต่หน้าน้อง
ทุกวันยังเฝ้ามองที่น้องเคยยืนตรงนั้น
เผลอแลใครก็เห็นเป็นน้อง พี่บ่าวเป็นถึงพันนั้น
ได้แต่หวังว่าสักวันอิได้เจอ..

ฝากลมทะเลช่วยพัดเพเอาความรัก
พี่บ่าวให้พัดไปถึงน้อง ได้หม้าย ช่วยที
ฝากดาวบนฟ้าไปบอกว่า..พี่บ่าวยังรอที่ตรงนี้
รอพบเจอ รอวันที่ได้พบกัน..
ขอให้เราได้พบกันที..

โอ้ย.. อ้ายเอย.. โอ.. โอ้โอ..

จักเป็นหยัง.. ใจฮำฮี ฮำฮอน
อยากต่าวคืน..บ่อนหม่องนั้น
ย่ามคิดพ้อ.. ใจน้องเป็นสั่น ๆ
มันไหวหวั่น.. อยากต่าวหา โวโฮ..

( ดนตรี )

ฝากดวงอีเกิ้งไปบอกอ้าย ฝากผืนทรายอยู่หม่องนั้น
ฝากบอกว่าน้องกะฮู้สึกคือกัน
ฝากลมพัดต้อง พัดความฮักเฮาไปโฮมกัน
หวังว่าสักวัน..สองเฮานั้น..คงสิได้พ้อหน้า

ฝากลมทะเลช่วยพัดเพเอาความรัก
พี่บ่าวให้พัดไปถึงน้อง ได้หม้าย ช่วยที
ฝากดาวบนฟ้าไปบอกว่า..พี่บ่าวยังรอที่ตรงนี้
รอพบเจอ รอวันที่ได้พบกัน..ขอให้เราได้พบกันที..

( ดนตรี )

ขอให้เฮาได้พบพ้อกันที..

มิวสิควิดีโอ ฝาก ทิดแอม x อุ้ม ธิวา

เพลง : ฝาก (คอร์ด)
ศิลปิน : ทิดแอม x อุ้ม ธิวา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ทิดแอม
เรียบเรียง : วุฒิ ผาศิลป์

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend