คอร์ดเพลง บักคนซั่ว ทิดแอม

  
Text   


INTRO | Bm | G | Bm | G |
INTRO | Bm | G | Bm | G |

Bm 
ทรงได้กลิ่นข้าวคั่วหัวหอม
 
ลม
G 
พัดต้อม 
 
ล่องมาแต่ไส
Bm 
จักผู้ใด๋เอาบุญหรือว่าสิเ
G 
ป็น..งานแต่ง
Bm 
ทรงสิมี ก้อยซิ่น ซอยจุ๊ เหล้าข
G 
าว 
 
เนาะยามแลง
Bm 
มันคือสิมีแฮงคั่นได้จักโ
G 
บก..ซาวนึง

Bm 
หย่างลัดท่งมาหาก้ำฟากนาข่
G 
อย 
 
พุ่นละเด้อ
Bm 
แม่นงานแต่งผู้เหลอ 
 
คึดว่างาน
G 
บุญแจกข้าว
Bm 
เบิ่งคักๆ ก่อนหนา บัดใด๋ คือเ
G 
ป็นผู้สาวเฮา
Bm 
เขาบ่ได้เชิญเฮา 
 
เป็นหยังคือห
G 
น้าด้านมา..

 
โอ้ย.
Bm 
.. ลี่ไห่อยู่ ข้างหลัก
A 
ฮั่วเฮือนงาน
 
ผู้เฒ่ากะเ
G 
อิ้นขวัญ..
 
เปิดเพ
A 
ลงเสียงดังจ้น ๆ เป็นตาม่ว
Bm 
นฮ้าย
 
เป็นหยังเ
A 
ฮาคือฮ้องไห้
 
เจ็บเป็นต
G 
าหน่าย.. 
 
มันบ่ม่
A 
วน

 
บักคนซั่วจังอ้
G 
าย
 
มันเอาเหล้ายาปลาปิ้งเ
A 
ป็นใหญ่
 
มันบ่เหมาะกับ
F#m 
ไผ ไคแนแต่ไปเลาะหาเ
Bm 
ซ็นเหล้า
 
บักคนซั่วจังอ้
G 
าย ผู้ใด๋สิตาบอดป่วงม
A 
าเอา
 
กะเป็นขี้ข้า
F#m 
เขา เหล้าเซ็นเขาไว้บ่ทั
Bm 
นจ่าย

INSTRU | G | A | F#m | Bm |
INSTRU | G | A | F#m | Bm |

 
บักคนซั่วจังอ้
G 
าย
 
มันเอาเหล้ายาปลาปิ้งเ
A 
ป็นใหญ่
 
มันบ่เหมาะกับ
F#m 
ไผ ไคแนแต่ไปเลาะหาเ
Bm 
ซ็นเหล้า
 
บักคนซั่วจังอ้
G 
าย ผู้ใด๋สิตาบอดป่วงม
A 
าเอา
 
กะเป็นขี้ข้า
F#m 
เขา เหล้าเซ็นเขาไว้บ่ทั
Bm 
นจ่าย

 
บักคนซั่วจังอ้
G 
าย
 
มันเอาเหล้ายาปลาปิ้งเ
A 
ป็นใหญ่
 
มันบ่เหมาะกับ
F#m 
ไผ ไคแนแต่ไปเลาะหาเ
Bm 
ซ็นเหล้า
 
บักคนซั่วจังอ้
G 
าย ผู้ใด๋สิตาบอดป่วงม
A 
าเอา
 
กะเป็นขี้ข้า
F#m 
เขา เหล้าเซ็นเขาไว้บ่ทั
Bm 
นจ่าย

OUTRO | G | A | F#m | Bm |
OUTRO | G | A | F#m | Bm |
OUTRO | G | A | Bm |


ทรงได้กลิ่นข้าวคั่วหัวหอม
ลอยพัดต้อมล่องมาแต่ไส
จักผู้ใด๋เอาบุญหรือว่าสิเป็นงานแต่ง
ทรงสิมีก้อยซิ่นซอยจุ๊เหล้าขาว เนาะยามแลง
มันคือสิมีแฮงคั่นได้จักโบกซาวนึง

ย่างลัดท่งมาหาก้ำฟากนาข่อยพุ่นละเด้อ
แม้นงานแต่งพุ่นเหลอคึดว่างานบุญแจกข้าว
เบิ่งคักๆก่อนหนาบัดใด๋คือเป็นผู้สาวเฮา
เขาบ่ได้เชิญเฮาเป็นหยังคือหน้าด้านมา

ลี่ไห่อยู่ข้างหลักฮั่วเฮือนงาน ผู้เฒ่ากะเอิ้นขวัญ
เปิดเพลงเสียงดังจ้นๆเป็นตาม่วนฮ้าย
เป็นหยังเฮาคือฮ้องไห้เจ็บเป็นตาหน่าย มันบ่ม่วน

บักคนซั่วจั่งอ้าย มันเอาเหล้ายาปลาปิ้งเป็นใหญ่
มันบ่เหมาะกับไผไคแนแต่ไปเลาะหาเซ็นเหล้า
บักคนซั่วจั่งอ้าย ผู้ใด๋สิตาบอดปวงมาเอา
กะเป็นขี้ข้าเขาเหล้าเซ็นเขาไว้บ่ทันจ่าย

( ดนตรี )

บักคนซั่วจั่งอ้าย มันเอาเหล้ายาปลาปิ้งเป็นใหญ่
มันบ่เหมาะกับไผไคแนแต่ไปเลาะหาเซ็นเหล้า
บักคนซั่วจั่งอ้าย ผู้ใด๋สิตาบอดปวงมาเอา
กะเป็นขี้ข้าเขาเหล้าเซ็นเขาไว้บ่ทันจ่าย

บักคนซั่วจั่งอ้าย มันเอาเหล้ายาปลาปิ้งเป็นใหญ่
มันบ่เหมาะกับไผไคแนแต่ไปเลาะหาเซ็นเหล้า
บักคนซั่วจั่งอ้าย ผู้ใด๋สิตาบอดปวงมาเอา
กะเป็นขี้ข้าเขาเหล้าเซ็นเขาไว้บ่ทันจ่าย

มิวสิควิดีโอ บักคนซั่ว ทิดแอม

เพลง : บักคนซั่ว (คอร์ด)
ศิลปิน : ทิดแอม
เนื้อร้อง/ทำนอง : บุ๊ค ศภกาญจน์
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน, บุ๊ค ศุภกาญจน์,วงBook
FB: บังเอิญ มิวสิค บึงกาฬ

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend