คอร์ดเพลง สภาพ CRAZY (วงเครซี่)

  
Text   
คอร์ดเพลง สภาพ ศิลปิน CRAZY (วงเครซี่) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A E | F#m E | D | E |

A 
  คงไม่
E 
ทำ..
F#m 
สภาพแบบนี้ไม่อยากจะ
E 
ซ้ำเติมเธอหรอก
A 
  ทั้งที่เ
E 
ธอหลอกให้ฉันรัก 
 
และ
F#m 
จากไป
A 
  คงไม่
E 
อิน..
F#m 
สภาพแบบนี้ 
 
ที่เธอ
E 
มาร้องไห้เสียใจ
A 
  ให้คนที่
E 
มันแย่งเธอไป
F#m 
จากฉัน

 
ร้องมาเ
D 
ลย 
 
เธอไม่ต้องคิดมากไป
 
จะพูดเรื่องเขายัง
A 
ไง 
 
ระบายมาได้เลยเธอ
 
แต่ที่ขอคืน
D 
ดีให้กลับไปรักกันเถอะ 
 
คงทำให้ไม่ไ
E 
หว..

 
ฉันคงได้แค่ป
A 
ลอบใจ 
 
 
E/G# 
คนที่เคย
F#m 
ห่วงใย
E 
คนที่ทิ้งฉัน
D 
ไป..ไ
C#m 
ม่ลา 
 
ไม่เคย
Bm 
หันมองกลับ
E 
มา
 
ได้แค่ป
A 
ลอบเธอ 
 
 
E/G# 
ตอนเขา
F#m 
เลิกลา
 
แต่คงไม่ช่
E 
วยซับน้ำ
D 
ตา
 
เพราะ
C#m 
เคยบอก 
 
ว่าต้อง
Bm 
เจอแบบนี้
 
แบบที่ส
E 
ภาพเธอดูเหมือนฉันเลย

D 
  ฉันเคยโดน
A 
มาก่อน..
C#m 
  ถึงได้เ
F#m 
ข้าใจ
 
  กับการถูก
D 
ทิ้งให้เดียวดาย 
 
มอง
C#m 
เธอเดินจากไป
 
  มีแค่
Bm 
ฉันและน้ำ
A 
ตา
 
  แต่วัน
D 
นี้ต้องมองดู 
 
เธอทน
C#m 
ทุกข์ทรมาน
 
  ปวด
Bm 
ร้าว..ไม่ต่างจาก
E 
ฉัน..

INSTRU | D | C#m | D | E |

 
ร้องมาเ
D 
ลย 
 
เธอไม่ต้องคิดมากไป
 
จะพูดเรื่องเขายัง
A 
ไง 
 
ระบายมาได้เลยเธอ
 
แต่ที่ขอคืน
D 
ดีให้กลับไปรักกันเถอะ 
 
คงทำให้ไม่ไ
E 
หว..

 
ฉันคงได้แค่ป
A 
ลอบใจ 
 
 
E/G# 
คนที่เคย
F#m 
ห่วงใย
E 
คนที่ทิ้งฉัน
D 
ไป..ไ
C#m 
ม่ลา 
 
ไม่เคย
Bm 
หันมองกลับ
E 
มา
 
ได้แค่ป
A 
ลอบเธอ 
 
 
E/G# 
ตอนเขา
F#m 
เลิกลา
 
แต่คงไม่ช่
E 
วยซับน้ำ
D 
ตา
 
เพราะ
C#m 
เคยบอก 
 
ว่าต้อง
Bm 
เจอแบบนี้
 
แบบที่ส
E 
ภาพเธอดูเหมือนฉันเลย

 
ได้แค่ป
A 
ลอบใจ 
 
 
E/G# 
คนที่เคย
F#m 
ห่วงใย
E 
คนที่ทิ้งฉัน
D 
ไป..ไ
C#m 
ม่ลา 
 
ไม่เคย
Bm 
หันมองกลับ
E 
มา
 
ได้แค่ป
A 
ลอบเธอ 
 
 
E/G# 
ตอนเขา
F#m 
เลิกลา
 
แต่คงไม่ช่
E 
วยซับน้ำ
D 
ตา 
 
 
C#m 
 
ว่าต้อง
Bm 
เจอแบบนี้ 
 
แบบที่ส
E 
ภาพเธอดูไม่ไ
A 
ด้เลย


คงไม่ทำ..สภาพแบบนี้ ไม่อยากจะซ้ำเติมเธอหรอก
ทั้งที่เธอหลอกให้ฉันรัก และจากไป

คงไม่อิน..สภาพแบบนี้ ที่เธอมาร้องไห้เสียใจ
ให้คนที่มันแย่งเธอไป จากฉัน

ร้องมาเลย เธอไม่ต้องคิดมากไป
จะพูดเรื่องเขายังไง ระบายมาได้เลยเธอ
แต่ที่ขอคืนดี..ให้กลับไปรักกันเถอะ คงทำให้ไม่ไหว..

ฉันคงได้แค่ปลอบใจ คนที่เคยห่วงใย
คนที่ทิ้งฉันไป..ไม่ลา ไม่เคยหันมองกลับมา
ได้แค่ปลอบเธอ ตอนเขาเลิกลา แต่คงไม่ช่วยซับน้ำตา
เพราะเคยบอก ว่าต้องเจอแบบนี้
แบบที่สภาพเธอดูเหมือนฉันเลย

ฉันเคยโดนมาก่อน.. ถึงได้เข้าใจ
กับการถูกทิ้งให้เดียวดาย มองเธอเดินจากไป
มีแค่ฉันและน้ำตา
แต่วันนี้ต้องมองดู เธอทนทุกข์ทรมาน
ปวดร้าว..ไม่ต่างจากฉัน..

( ดนตรี )

ร้องมาเลย เธอไม่ต้องคิดมากไป
จะพูดเรื่องเขายังไง ระบายมาได้เลยเธอ
แต่ที่ขอคืนดี..ให้กลับไปรักกันเถอะ คงทำให้ไม่ไหว..

ฉันคงได้แค่ปลอบใจ คนที่เคยห่วงใย
คนที่ทิ้งฉันไป..ไม่ลา ไม่เคยหันมองกลับมา
ได้แค่ปลอบเธอ ตอนเขาเลิกลา แต่คงไม่ช่วยซับน้ำตา
เพราะเคยบอก ว่าต้องเจอแบบนี้
แบบที่สภาพเธอดูเหมือนฉันเลย

ฉันคงได้แค่ปลอบใจ คนที่เคยห่วงใย
คนที่ทิ้งฉันไป..ไม่ลา ไม่เคยหันมองกลับมา
ได้แค่ปลอบเธอ ตอนเขาเลิกลา แต่คงไม่ช่วยซับน้ำตา
ว่าต้องเจอแบบนี้ แบบที่สภาพเธอดูไม่ได้เลย

มิวสิควิดีโอ สภาพ CRAZY (วงเครซี่)

เพลง : สภาพ (คอร์ด)
ศิลปิน : CRAZY (วงเครซี่)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ดอกไม้ไฟ & 2895
เรียบเรียง : CZ

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend