คอร์ดเพลง เสร็จแท้ ทิดแอม

  
Text   
คอร์ดเพลง เสร็จแท้ ทิดแอม

คอร์ด :

ศิลปิน : ทิดแอม

เนื้อร้อง/ทำนอง : ทิดแอม

คอร์ดในเพลง : Am,F,C,E


INTRO | Am F | C E | Am F | E |
INTRO | Am F | C E | ( 4 Times ) | Am |
INTRO (Let’s Go)

Am 
  แต่งโตปานดา
F 
ราน่ะ
C 
  ซ้อนสี่ซ้อน
E 
ห้าไปตะวันแดง
Am 
  เป็นตาแ
F 
พงแท้
C 
  ยามเ
E 
ห็นอยู่ในร้านเหล้า
Am 
  ยกแก้วเห
F 
ล้าเข้าไปทัก
C 
  คือเป็นตา
E 
ฮักแท้น้อผู้สาว
Am 
  เธอเต้นยว
F 
นเย้า
C 
  ทำเอาสาเ
E 
ฮาใจเต้นแฮง
Am 
  เร่าร้
F 
อน
C 
  ยามเธอฮ
E 
่อนใส่สาวบางโพธิ์
Am 
  โอโ
F 
C 
  แอวโคตรโ
E 
ฟลว์กับบักแตงโม
Am 
  ตาโ
F 
ตล่ะเฮา
C 
  เห็นสะโ
E 
พกเจ้าโยก 
 
โยๆ
Am 
  แผนร้
F 
ายจิ๊กโ
E 
ก๋

Am 
  เสร็จเฮา
F 
แท้เสี่ยว
C 
  ถ่าคราวเ
E 
ดียวเดี๋ยวเพิ่นก็เมา
Am 
  เตรียมโตโ
F 
ลดเฮา
C 
  คืน
E 
นี้เฮาต้องมีเรื่อง
Am 
  เสร็จเฮาแ
F 
ท้เสี่ยว
C 
  จอบเบิ่งอยู่
E 
นี่คงสิบ่เหลือ
Am 
  เสร็จเฮาแ
F 
ท้ไอ้เสือ
C 
  บ่เห
E 
ลือดอกจารย์
Am 
เอ๋ย
F 
C 
  บ่เห
E 
ลือดอกจารย์
Am 
เอ๋ย
F 
C 
E 

Am 
  แต่งโตปานดา
F 
ราน่ะ
C 
  เพลงแม่ฮ่าง
E 
มาโดดเด้งแด่วๆ
Am 
  มันบ่แม่
F 
นแล้ว
C 
  หย่างชนแ
E 
ก้วโต๊ะนั่นโต๊ะนี่
Am 
  คือเป็นจั่
F 
งซี่
C 
  สาวคน
E 
ดีมาหายโตไป
Am 
  เจ้าหายไ
F 
ปไส
C 
  นำหาจั่งไ
E 
ด๋ก็บ่พ้อ
Am 
  โอ้ย
F 
น้อ
C 
  เฮานั่ง
E 
ม่อเอาอยู่บักโดน
Am 
  หลูโ
F 
ตน
C 
  หลูโต
E 
นเจ้าของแฮง
Am 
  คำแ
F 
พง
C 
  สาวแก้มแ
E 
ดงเฮ็ดเส้นคักแหน่
Am 
  จัง
F 
แท้ 
 
 
E 

INSTRU | Am F | C E | ( 4 Times ) | E |

Am 
  แต่งโตปานดา
F 
ราน่ะ
C 
  เพลงแม่ฮ่าง
E 
มาโดดเด้งแด่วๆ
Am 
  มันบ่แม่
F 
นแล้ว
C 
  หย่างชนแ
E 
ก้วโต๊ะนั่นโต๊ะนี่
Am 
  คือเป็นจั่
F 
งซี่
C 
  สาวคน
E 
ดีมาหายโตไป
Am 
  เจ้าหายไ
F 
ปไส
C 
  นำหาจั่งไ
E 
ด๋ก็บ่พ้อ
Am 
  โอ้ย
F 
น้อ
C 
  เฮานั่ง
E 
ม่อเอาอยู่บักโดน
Am 
  หลูโ
F 
ตน
C 
  หลูโต
E 
นเจ้าของแฮง
Am 
  คำแ
F 
พง
C 
  สาวแก้มแ
E 
ดงเฮ็ดเส้นคักแหน่
Am 
  จัง
F 
แท้ 
 
 
E 

Am 
  เสร็จเขาแ
F 
ล้วเสี่ยว
C 
  เผลอคราวเ
E 
ดียวไปนำเขาเสย
Am 
  พลาดแล้วจ
F 
ารย์เอ๋ย
C 
  จบเ
E 
ลยนั่งเฝ้าอย่างดี
Am 
  จบแล้วคื
F 
นนี้
C 
  แม่คน
E 
ดีมายั่วให้อยาก
Am 
  ชนแก้วจ
F 
นฮาก
C 
  บ่อยากพ
E 
ากกลับนำเขา
Am 
เสย
F 
C 
E 

Am 
  เสร็จเขาแ
F 
ล้วเสี่ยว
C 
  เผลอคราวเ
E 
ดียวไปนำเขาเสย
Am 
  พลาดแล้วจ
F 
ารย์เอ๋ย
C 
  จบเ
E 
ลยนั่งเฝ้าอย่างดี
Am 
  จบแล้วคื
F 
นนี้
C 
  แม่คน
E 
ดีมายั่วให้อยาก
Am 
  ชนแก้วจ
F 
นฮาก
C 
  บ่อยากพ
E 
ากกลับนำเขา
Am 
เสย
F 

C 
  บ่อยากพ
E 
ากกลับนำเขา
Am 
เสย
F 
C 
  บ่อยากพ
E 
ากกลับนำเขา
Am 
เสย
F 
C 
  บ่อยากพ
E 
ากกลับนำเขา
Am 
เสย
F 
C 
E 

OUTRO | Am F | C E | ( 4 Times ) | Am |
OUTRO (ชนแก้วจนฮาก อิพากกลับนำเขาเสย)

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เสร็จแท้


แต่งโตปานดาราน่ะซ้อนสี่ซ้อนห้าไปตะวันแดง
เป็นตาแพงแท้ยามเห็นอยู่ในร้านเหล้า
ยกแก้วเหล้าเข้าไปทักคือเป็นตาฮักแท้น้อผู้สาว
เธอเต้นยวนเย้าทำเอาสาเฮาใจเต้นแฮง
เร่าร้อนยามเธอฮ่อนใส่สาวบางโพธิ์
โอโหแอวโคตรโฟลว์กับบักแตงโม
ตาโตล่ะเฮา เห็นสะโพกเจ้าโยก โยๆ
แผนร้ายจิ๊กโก๋

เสร็จเฮาแท้เสี่ยวถ่าคราวเดียวเดี๋ยวเพิ่นก็เมา
เตรียมโตโลดเฮาคืนนี้เฮาต้องมีเรื่อง
เสร็จเฮาแท้เสี่ยวจอบเบิ่งอยู่นี่คงสิบ่เหลือ
เสร็จเฮาแท้ไอ้เสือบ่เหลือดอกจารย์เอ๋ย
บ่เหลือดอกจารย์เอ๋ย

แต่งโตปานดาราน่ะ
เพลงแม่ฮ่างมาโดดเด้งแด่วๆ
มันบ่แม่นแล้วหย่างชนแก้วโต๊ะนั่นโต๊ะนี่
คือเป็นจั่งซี่สาวคนดีมาหายโตไป
เจ้าหายไปไสนำหาจั่งได๋ก็บ่พ้อ
โอ้ยน้อ เฮานั่งม่อเอาอยู่บักโดน
หลูโตนหลูโตนเจ้าของแฮง
คำแพง สาวแก้มแดงเฮ็ดเส้นคักแหน่
จังแท้

( ดนตรี )

แต่งโตปานดาราน่ะ
เพลงแม่ฮ่างมาโดดเด้งแด่วๆ
มันบ่แม่นแล้วหย่างชนแก้วโต๊ะนั่นโต๊ะนี่
คือเป็นจั่งซี่สาวคนดีมาหายโตไป
เจ้าหายไปไสนำหาจั่งได๋ก็บ่พ้อ
โอ้ยน้อ เฮานั่งม่อเอาอยู่บักโดน
หลูโตนหลูโตนเจ้าของแฮง
คำแพง สาวแก้มแดงเฮ็ดเส้นคักแหน่
จังแท้

เสร็จเขาแล้วเสี่ยว
เผลอคราวเดียวไปนำเขาเสย
พลาดแล้วจารย์เอ๋ย จบเลยนั่งเฝ้าอย่างดี
จบแล้วคืนนี้แม่คนดีมายั่วให้อยาก
ชนแก้วจนฮาก
บ่อยากพากกลับนำเขาเสย

เสร็จเขาแล้วเสี่ยว
เผลอคราวเดียวไปนำเขาเสย
พลาดแล้วจารย์เอ๋ย จบเลยนั่งเฝ้าอย่างดี
จบแล้วคืนนี้แม่คนดีมายั่วให้อยาก
ชนแก้วจนฮาก
บ่อยากพากกลับนำเขาเสย

บ่อยากพากกลับนำเขาเสย
บ่อยากพากกลับนำเขาเสย
บ่อยากพากกลับนำเขาเสย

( ดนตรี )

(ชนแก้วจนฮาก อิพากกลับนำเขาเสย)

มิวสิควิดีโอ เสร็จแท้ ทิดแอม

เพลง : เสร็จแท้
ศิลปิน : ทิดแอม
เรียบเรียง : วุฒิ ผาศิลป์
ติดต่องาน : 092-5316331
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend