คอร์ดเพลง เข้มแข็งไปซั่นล่ะ แอม ศรนรินทร์

  
Text   


INTRO | Am | F | G | Am |
INTRO | Am | F | G | Am |

Am 
  เป็นคือจั่งบ่สะ
G 
ทกสะท้าน
F 
  อาการตอนนี้
 
  บ่หวั่นไ
Am 
หวกับสิ่งที่เ
G 
คยมี
 
  แล้วบ่คื
F 
อเก่า..
G 

Am 
  ไผเห็นกะคงเข้าใ
G 
จว่า..
F 
  คือสิลืมหน้าคนจั่งเจ้า
 
ที่
Am 
ถิ่มฮัก 
 
หักใ
G 
จจนใจส
F 
ลาย..

 
อาการปางต
G 
ายจากมื่อที่ถืกถิ่ม
 
เห็นว่า
F 
ยิ้มได้แหน่จักหน่อย
 
แล้วไผสิ
G 
ฮู้ว่ายังเจ็บบ่ค่อย 
 
ยังมีน้ำตา..

 
กะเข้มแข็งไปซั่น
Am 
ล่ะ 
 
พอให้คนฮู้
G 
ว่า
 
เฮาอยู่ไ
F 
ด้โดยบ่ต้องมีเขา
 
คิดฮอดแ
Am 
หน่กะได้แค่อดเ
G 
อา 
 
F 
ดเอา..
G 

 
กะเข้มแข็งไปซั่น
Am 
ล่ะ 
 
กลืนไว้อยู่น้ำ
G 
ตา
 
ที่มัน
Em 
แอ่วอยากไหลอยู่บ่
Am 
เซา
 
อยากเซา
F 
คิด 
 
กะเลยกินแต่เห
G 
ล้า..
 
เมา
 
แล้วเป็นคือ
Am 
จั่งลืมได้

INSTRU | Am | F G | Am | F G |
INSTRU | Am | F G | Am | F G |

Am 
  เป็นคือจั่งบ่สะ
G 
ทกสะท้าน..
F 
  อาการตอนนี้..
G 
 
  ถ้าลืมไ
Am 
ด้ 
 
มันกะคือสิ
G 
ดี 
 
บ่เจ็บหั
F 
วใจ..

Am 
  กะบ่อยากไห้ 
 
ให้ไ
G 
ผเห็น
F 
  ให้เป็นประเด็นกันต่อไป 
 
ยกเข้
Am 
าไปดีกรี
 
  ถึงบ่
G 
ดีกะอยากสิห่าย 
 
สิย้
F 
อมใจ
 
  พอบ่ให้คิด
Am 
ฮอดเขา..
G 
 
F 
 
  พอบ่ให้คิด
Am 
ฮอดเขา..
G 
 
F 

 
อาการปางต
G 
ายจากมื่อที่ถืกถิ่ม
 
เห็นว่า
F 
ยิ้มได้แหน่จักหน่อย
 
แล้วไผสิ
G 
ฮู้ว่ายังเจ็บบ่ค่อย 
 
ยังมีน้ำตา..

 
กะเข้มแข็งไปซั่น
Am 
ล่ะ 
 
พอให้คนฮู้
G 
ว่า
 
เฮาอยู่ไ
F 
ด้โดยบ่ต้องมีเขา
 
คิดฮอดแ
Am 
หน่กะได้แค่อดเ
G 
อา 
 
F 
ดเอา..
G 

 
กะเข้มแข็งไปซั่น
Am 
ล่ะ 
 
กลืนไว้อยู่น้ำ
G 
ตา
 
ที่มัน
Em 
แอ่วอยากไหลอยู่บ่
Am 
เซา
 
อยากเซา
F 
คิด 
 
กะเลยกินแต่เห
G 
ล้า..

 
กะเข้มแข็งไปซั่น
Am 
ล่ะ 
 
พอให้คนฮู้
G 
ว่า
 
เฮาอยู่ไ
F 
ด้โดยบ่ต้องมีเขา
 
คิดฮอดแ
Am 
หน่กะได้แค่อดเ
G 
อา 
 
F 
ดเอา..

 
กะเข้มแข็งไปซั่น
Am 
ล่ะ 
 
กลืนไว้อยู่น้ำ
G 
ตา
 
ที่มัน
Em 
แอ่วอยากไหลอยู่บ่
Am 
เซา
 
อยากเซา
F 
คิด 
 
กะเลยกินแต่เห
G 
ล้า..
 
เมา
Em 
แล้วเป็นคือ
Am 
จั่งลืมได้

 
อยากเซา
F 
คิด 
 
กะเลยกินแต่เห
G 
ล้า..
 
เมาแล้วเป็นคือจั่งลืมได้..
 

OUTRO | Am | F | G | Am | Am |


เป็นคือจั่งบ่สะทกสะท้าน
อาการตอนนี้
บ่หวั่นไหวกับสิ่งที่เคยมี
แล้วบ่คือเก่า..

ไผเห็นกะคงเข้าใจว่า..
คือสิลืมหน้าคนจั่งเจ้า
ที่ถิ่มฮัก หักใจจนใจสลาย..

อาการปางตายจากมื่อที่ถืกถิ่ม
เห็นว่ายิ้มได้แหน่จักหน่อย
แล้วไผสิฮู้ว่ายังเจ็บบ่ค่อย ยังมีน้ำตา..

กะเข้มแข็งไปซั่นล่ะ พอให้คนฮู้ว่า
เฮาอยู่ได้โดยบ่ต้องมีเขา
คิดฮอดแหน่กะได้แค่อดเอา อดเอา..

กะเข้มแข็งไปซั่นล่ะ กลืนไว้อยู่น้ำตา
ที่มันแอ่วอยากไหลอยู่บ่เซา
อยากเซาคิด กะเลยกินแต่เหล้า..
เมาแล้วเป็นคือจั่งลืมได้

( ดนตรี )

เป็นคือจั่งบ่สะทกสะท้าน..
อาการตอนนี้..
ถ้าลืมได้ มันกะคือสิดี บ่เจ็บหัวใจ..

กะบ่อยากไห้ ให้ไผเห็น
ให้เป็นประเด็นกันต่อไป ยกเข้าไปดีกรี
ถึงบ่ดีกะอยากสิห่าย สิย้อมใจ
พอบ่ให้คิดฮอดเขา..
พอบ่ให้คิดฮอดเขา..

อาการปางตายจากมื่อที่ถืกถิ่ม
เห็นว่ายิ้มได้แหน่จักหน่อย
แล้วไผสิฮู้ว่ายังเจ็บบ่ค่อย ยังมีน้ำตา..

กะเข้มแข็งไปซั่นล่ะ พอให้คนฮู้ว่า
เฮาอยู่ได้โดยบ่ต้องมีเขา
คิดฮอดแหน่กะได้แค่อดเอา อดเอา..

กะเข้มแข็งไปซั่นล่ะ กลืนไว้อยู่น้ำตา
ที่มันแอ่วอยากไหลอยู่บ่เซา
อยากเซาคิด กะเลยกินแต่เหล้า..

กะเข้มแข็งไปซั่นล่ะ พอให้คนฮู้ว่า
เฮาอยู่ได้โดยบ่ต้องมีเขา
คิดฮอดแหน่กะได้แค่อดเอา อดเอา..

กะเข้มแข็งไปซั่นล่ะ กลืนไว้อยู่น้ำตา
ที่มันแอ่วอยากไหลอยู่บ่เซา
อยากเซาคิด กะเลยกินแต่เหล้า..
เมาแล้วเป็นคือจั่งลืมได้

อยากเซาคิด กะเลยกินแต่เหล้า..
เมาแล้วเป็นคือจั่งลืมได้..

มิวสิควิดีโอ เข้มแข็งไปซั่นล่ะ แอม ศรนรินทร์

เพลง : เข้มแข็งไปซั่นล่ะ (คอร์ด)
ศิลปิน : แอม ศรนรินทร์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : ออนบอร์ด
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend