คอร์ดเพลง อยากให้เจ้าฮู้ แอม ศรนรินทร์

  
Text   


INTRO | Em | C | D |
INTRO | Em | C | D B |
INTRO | Em | Em | C | D B |
INTRO | Em | Em | C | D B |

 
กะเ
G 
ป็นแค่บ่าวบ้านๆ บ่มีบิ๊กไบค์ บ่มีรถเบนซ์
 
อ้ายกะ
D 
มีแค่เท่าที่เห็น 
 
แค่รถฮ้างๆ
 
แต่ว่ามันบ่แม่นปร
Em 
ะเด็น
 
ถึงรถอ้ายมันสิเก่า บ่ต้องมาเบิ่งบ่ต้องมาเห็น
 
 
อันห
C 
ม่องสำคัญที่เป็นประเด็น
 
ที่อยากให้เห็นคือ..ใจข
G 
องอ้าย.. 
 
เบิ่งแน่บ่น
D 
าง..
 
หัวใจบ่
Em 
ฮ้าง.. คือรถดอกห
C 
นา 
 
 
D 

 
ถึงอ้
G 
ายสิขี้เหล้า 
 
ถึงอ้ายสิขี้เมา
 
แต่หัวใ
D 
จเบิดทั้งหัวใจ 
 
ข้างในกะมีแต่เจ้า
 
บ่เคย
Em 
คิดบิแบ่งให้ไผ 
 
บ่เคยคิดสิเปลี่ยนใจ
 
ถ้าหากว่าน้
C 
องนั้นพร้อมมื้อได๋ 
 
อ้ายพร้อมจะดูแล

 
เบิดบ้
G 
านกะมีแต่แม่อ้ายนั้นที่ฮักอ้าย
 
บ่มีไ
D 
ผมาฮ่วมฮัก 
 
กะเพราะว่าอ้ายมันคนขี้ฮ่าย
 
คั่นได้
Em 
เป็นแฟนเจ้ามื้อได๋ 
 
สัญญาสิฮักจนมื้อตาย
 
บ่เฮ็ดให้
C 
มันสลาย.. ดอกใจขอ
G 
งเจ้า
 
อยากให้เจ้า
D 
ฮู้.. 
 
หัวใจของ
Em 
อ้าย..
 
อยากให้เจ้า
C 
ฮู้..

 
มัน
Em 
ฮักมันแพง
 
อยากไปเบิ่ง อยากไปแยงหัวในน้อง
 
 
แต่
D 
ติดตรงบ่มีโอกาสให้อ้ายรับใช้หรืออ้ายจับจอง
 
อ้าย
Em 
บ่แม่นคนเจ้าชู้ ถามไผกะฮู้ มาถามเบิ่ง
 
หมู่อ้ายบักห
C 
ลาย บ่ถามมื้อนี้ แล้วเจ้าสิฮู้มื้อเฮิ้ง

 
กะ
Em 
อ้ายเป็นคนจั่งซี่ 
 
สิให้อ้ายเป็นคนจั่งได๋
 
ตกแลงลง
D 
มากะกินเหล้าขาว
 
กะซวนผู้สาวมากินต้มไก่
 
 
ที่ทำ
Em 
ตัวเสเพล 
 
กะเพราะว่าอ้ายบ่ทันมีไผ
 
กะลองมาเ
C 
ป็นแฟนอ้ายเบิ่ง 
 
สัญญา..
 
อ้ายสิเฮ็ดโตใ
G 
หม่.. 
 
อยากให้เจ้า
D 
ฮู้..
 
หัวใจของ
Em 
อ้าย.. 
 
อยากให้เจ้า
C 
ฮู้..

INSTRU | Em | Em | D | D |
INSTRU | Em | Em | C | C |
INSTRU | Em | Em | D | D |
INSTRU | Em | Em | C | C |

( ฝากไปฮอดผู้สาว ที่คิดว่าเฮานี่เป็นคนบ่ดี..
ที่อ้ายเฮ็ดโตเสเพลจั่งซั่นจั่งซี่
กะเพราะว่าบ่มีเจ้ามาอยู่ในหัวใจ
คั่นเจ้ามาอยู่ในหัวใจอ้ายมื้อได๋
อ้ายสัญญาสิเฮ็ดโตใหม่
เฮ็ดโตให้ดีกว่าเก่าเด้อ.. )

 
ถึงอ้
G 
ายสิขี้เหล้า 
 
ถึงอ้ายสิขี้เมา
 
แต่หัวใ
D 
จเบิดทั้งหัวใจ 
 
ข้างในกะมีแต่เจ้า
 
บ่เคย
Em 
คิดบิแบ่งให้ไผ 
 
บ่เคยคิดสิเปลี่ยนใจ
 
ถ้าหากว่าน้
C 
องนั้นพร้อมมื้อได๋ 
 
อ้ายพร้อมจะดูแล

 
เบิดบ้
G 
านกะมีแต่แม่อ้ายนั้นที่ฮักอ้าย
 
บ่มีไ
D 
ผมาฮ่วมฮัก 
 
กะเพราะว่าอ้ายมันคนขี้ฮ่าย
 
คั่นได้
Em 
เป็นแฟนเจ้ามื้อได๋ 
 
สัญญาสิฮักจนมื้อตาย
 
บ่เฮ็ดให้
C 
มันสลาย.. 
 
ดอกใจขอ
G 
งเจ้า
 
อยากให้เจ้า
D 
ฮู้.. 
 
หัวใจของ
Em 
อ้าย..
 
อยากให้เจ้า
C 
ฮู้..

 
มัน
Em 
ฮักมันแพง
 
อยากไปเบิ่ง อยากไปแยงหัวในน้อง
 
 
แต่
D 
ติดตรงบ่มีโอกาสให้อ้ายรับใช้หรืออ้ายจับจอง
 
อ้าย
Em 
บ่แม่นคนเจ้าชู้ ถามไผกะฮู้ มาถามเบิ่ง
 
หมู่อ้ายบักห
C 
ลาย บ่ถามมื้อนี้ แล้วเจ้าสิฮู้มื้อเฮิ้ง

 
กะ
Em 
อ้ายเป็นคนจั่งซี่ 
 
สิให้อ้ายเป็นคนจั่งได๋
 
ตกแลงลง
D 
มากะกินเหล้าขาว
 
กะซวนผู้สาวมากินต้มไก่
 
 
ที่ทำ
Em 
ตัวเสเพล 
 
กะเพราะว่าอ้ายบ่ทันมีไผ
 
กะลองมาเ
C 
ป็นแฟนอ้ายเบิ่ง 
 
สัญญา..
 
อ้ายสิเฮ็ดโตใ
G 
หม่.. 
 
อยากให้เจ้า
D 
ฮู้..
 
หัวใจของ
Em 
อ้าย.. 
 
อยากให้เจ้า
C 
ฮู้..

INSTRU | Em | Em | C | D B |
INSTRU | Em | Em | C | D B | G |

( กะคนโสดน้อ สิเอาหยังกับอ้าย
มาตี๊ มาฮักอ้ายเบิ่ง
สิฮู้ว่าอ้ายนี้เป็นคนดีให้เจ้าอีหลีเด้อจ้า )


กะเป็นแค่บ่าวบ้านๆ บ่มีบิ๊กไบค์ บ่มีรถเบนซ์
อ้ายกะมีแค่เท่าที่เห็น แค่รถฮ้างๆ
แต่ว่ามันบ่แม่นประเด็น
ถึงรถอ้ายมันสิเก่า บ่ต้องมาเบิ่งบ่ต้องมาเห็น
อันหม่องสำคัญที่เป็นประเด็น
ที่อยากให้เห็นคือ..ใจของอ้าย.. เบิ่งแน่บ่นาง..
หัวใจบ่ฮ้าง..คือรถดอกหนา

ถึงอ้ายสิขี้เหล้า ถึงอ้ายสิขี้เมา
แต่หัวใจเบิดทั้งหัวใจ ข้างในกะมีแต่เจ้า
บ่เคยคิดบิแบ่งให้ไผ บ่เคยคิดสิเปลี่ยนใจ
ถ้าหากว่าน้องนั้นพร้อมมื้อได๋ อ้ายพร้อมจะดูแล

เบิดบ้านกะมีแต่แม่อ้ายนั้นที่ฮักอ้าย
บ่มีไผมาฮ่วมฮัก กะเพราะว่าอ้ายมันคนขี้ฮ่าย
คั่นได้เป็นแฟนเจ้ามื้อได๋ สัญญาสิฮักจนมื้อตาย
บ่เฮ็ดให้มันสลาย..ดอกใจของเจ้า
อยากให้เจ้าฮู้.. หัวใจของอ้าย..
อยากให้เจ้าฮู้..

มันฮักมันแพง
อยากไปเบิ่ง อยากไปแยงหัวในน้อง
แต่ติดตรงบ่มีโอกาสให้อ้ายรับใช้หรืออ้ายจับจอง
อ้ายบ่แม่นคนเจ้าชู้ ถามไผกะฮู้ มาถามเบิ่ง
หมู่อ้ายบักหลาย บ่ถามมื้อนี้ แล้วเจ้าสิฮู้มื้อเฮิ้ง

กะอ้ายเป็นคนจั่งซี่ สิให้อ้ายเป็นคนจั่งได๋
ตกแลงลงมากะกินเหล้าขาว
กะซวนผู้สาวมากินต้มไก่
ที่ทำตัวเสเพล กะเพราะว่าอ้ายบ่ทันมีไผ
กะลองมาเป็นแฟนอ้ายเบิ่ง สัญญา..
อ้ายสิเฮ็ดโตใหม่.. อยากให้เจ้าฮู้..
หัวใจของอ้าย.. อยากให้เจ้าฮู้..

( ดนตรี )

( ฝากไปฮอดผู้สาวที่คิดว่าเฮานี่เป็นคนบ่ดี..
ที่อ้ายเฮ็ดโตเสเพลจั่งซั่นจั่งซี่
กะเพราะว่าบ่มีเจ้ามาอยู่ในหัวใจ
คั่นเจ้ามาอยู่ในหัวใจอ้ายมื้อได๋
อ้ายสัญญาสิเฮ็ดโตใหม่
เฮ็ดโตให้ดีกว่าเก่าเด้อ.. )

ถึงอ้ายสิขี้เหล้า ถึงอ้ายสิขี้เมา
แต่หัวใจเบิดทั้งหัวใจ ข้างในกะมีแต่เจ้า
บ่เคยคิดบิแบ่งให้ไผ บ่เคยคิดสิเปลี่ยนใจ
ถ้าหากว่าน้องนั้นพร้อมมื้อได๋ อ้ายพร้อมจะดูแล

เบิดบ้านกะมีแต่แม่อ้ายนั้นที่ฮักอ้าย
บ่มีไผมาฮ่วมฮัก กะเพราะว่าอ้ายมันคนขี้ฮ่าย
คั่นได้เป็นแฟนเจ้ามื้อได๋ สัญญาสิฮักจนมื้อตาย
บ่เฮ็ดให้มันสลาย.. ดอกใจของเจ้า
อยากให้เจ้าฮู้.. หัวใจของอ้าย..
อยากให้เจ้าฮู้..

มันฮักมันแพง
อยากไปเบิ่ง อยากไปแยงหัวในน้อง
แต่ติดตรงบ่มีโอกาสให้อ้ายรับใช้หรืออ้ายจับจอง
อ้ายบ่แม่นคนเจ้าชู้ ถามไผกะฮู้ มาถามเบิ่ง
หมู่อ้ายบักหลาย บ่ถามมื้อนี้ แล้วเจ้าสิฮู้มื้อเฮิ้ง

กะอ้ายเป็นคนจั่งซี่ สิให้อ้ายเป็นคนจั่งได๋
ตกแลงลงมากะกินเหล้าขาว
กะซวนผู้สาวมากินต้มไก่
ที่ทำตัวเสเพล กะเพราะว่าอ้ายบ่ทันมีไผ
กะลองมาเป็นแฟนอ้ายเบิ่ง สัญญา..
อ้ายสิเฮ็ดโตใหม่.. อยากให้เจ้าฮู้..
หัวใจของอ้าย.. อยากให้เจ้าฮู้..

( ดนตรี )

( กะคนโสดน้อสิเอาหยังกับอ้าย
มาตี๊ มาฮักอ้ายเบิ่ง
สิฮู้ว่าอ้ายนี้เป็นคนดีให้เจ้าอีหลีเด้อจ้า )

มิวสิควิดีโอ อยากให้เจ้าฮู้ แอม ศรนรินทร์

เพลง : อยากให้เจ้าฮู้ (คอร์ด)
ศิลปิน : แอม ศรนรินทร์
เนื้อร้อง/ทำนอง : แอม ศรนรินทร์
เรียบเรียง : อานนท์ เชื้อบุญมา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend