คอร์ดเพลง กลืนน้ำลาย ทิดแอม

  
Text   


Tune to Eb

 
กลืนน้ำลายใช้
F 
คำโกหกหลอกลวงหัว
G 
ใจ
 
ในเมื่อความเป็น
Em 
จริงเธอได้กับเขาคนใ
Am 
หม่
 
ใยไม่พูดต
F 
รงๆ 
 
ยังมีหน้ามาอ้างอยาก
G 
อยู่คนเดียว
 
ไม่มีเว
Am 
ลา..

INSTRU | F | G | Em | Am |
INSTRU | F | G | Am | Am |

Am 
  ไหนคำสัญญาที่ลั่น
Em 
วาจาว่าเธอรักฉันคนเดียว
F 
  น้ำลายเหนียวๆ 
 
กลืน
G 
ลงคอตัวเองซะงั้น
Am 
  รักกันไม่พอ 
 
ทั้งไล่ผลั
Em 
กไสไล่ส่งลงเหวใจพัง
F 
  เลิกกันเถอะนะ 
 
เธอ
G 
ว่าอยากอยู่คนเดียว

 
ก็เห็นตำ
Am 
ตาว่าคืนนั้น..เธอควงผู้
Em 
ชายขึ้นคอนโด
 
ยังกล้ามา
F 
โม้ มาโกหกกัน ไม่มียางอ
G 
าย
 
ไม่ได้ต้อง
Am 
การจะฉุดรั้ง 
 
ฉันคงไม่
Em 
เอาทำพันธุ์แล้ว
 
ผู้หญิงอย่างเ
F 
ธอ.. 
 
 
G 

 
กลืนน้ำลายใช้
F 
คำโกหกหลอกลวงหัว
G 
ใจ
 
ในเมื่อความเป็น
Em 
จริงเธอได้กับเขาคนใ
Am 
หม่
 
ใยไม่พูดต
F 
รงๆ 
 
ยังมีหน้ามาอ้างอยาก
G 
อยู่คนเดียว
 
ไม่มีเว
Am 
ลา.. 
 
คบใคร

 
แล้วที่ไปเมื่อ
F 
คืน โอบเอว ถึงเนื้อ ถึง
G 
ตัว
 
ควงแขนเข้าคอน
Em 
โดอย่างกับเป็นผัวเมีย
Am 
กัน
 
ทำอะไรก็
F 
ลับหลัง 
 
คิดว่าฉันไม่
G 
รู้หรือไง
 
ถึงกล้ากลืน
Am 
น้ำลาย..

INSTRU | F | G | Em | Am |
INSTRU | F | G | Em | Am |

 
ก็เห็นตำ
Am 
ตาว่าคืนนั้น..เธอควงผู้
Em 
ชายขึ้นคอนโด
 
ยังกล้ามา
F 
โม้ มาโกหกกัน ไม่มียางอ
G 
าย
 
ไม่ได้ต้อง
Am 
การจะฉุดรั้ง 
 
ฉันคงไม่
Em 
เอาทำพันธุ์แล้ว
 
ผู้หญิงอย่างเ
F 
ธอ.. 
 
 
G 

 
กลืนน้ำลายใช้
F 
คำโกหกหลอกลวงหัว
G 
ใจ
 
ในเมื่อความเป็น
Em 
จริงเธอได้กับเขาคนใ
Am 
หม่
 
ใยไม่พูดต
F 
รงๆ 
 
ยังมีหน้ามาอ้างอยาก
G 
อยู่คนเดียว
 
ไม่มีเว
Am 
ลา.. 
 
คบใคร

 
แล้วที่ไปเมื่อ
F 
คืน โอบเอว ถึงเนื้อ ถึง
G 
ตัว
 
ควงแขนเข้าคอน
Em 
โดอย่างกับเป็นผัวเมีย
Am 
กัน
 
ทำอะไรก็
F 
ลับหลัง 
 
คิดว่าฉันไม่
G 
รู้หรือไง
 
ถึงกล้ากลืน
Am 
น้ำลาย..

INSTRU | F | G | Em | Am |
INSTRU | F | G | Em | Am |
 
กลืนน้ำลายตัวเ
Am 
อง..


กลืนน้ำลายใช้คำโกหกหลอกลวงหัวใจ
ในเมื่อความเป็นจริงเธอได้กับเขาคนใหม่
ใยไม่พูดตรงๆ ยังมีหน้ามาอ้างอยากอยู่คนเดียว
ไม่มีเวลา..

( ดนตรี )

ไหนคำสัญญาที่ลั่นวาจาว่าเธอรักฉันคนเดียว
น้ำลายเหนียวๆ กลืนลงคอตัวเองซะงั้น
รักกันไม่พอ ทั้งไล่ผลักไสไล่ส่งลงเหวใจพัง
เลิกกันเถอะนะ เธอว่าอยากอยู่คนเดียว

ก็เห็นตำตาว่าคืนนั้น..เธอควงผู้ชายขึ้นคอนโด
ยังกล้ามาโม้ มาโกหกกัน ไม่มียางอาย
ไม่ได้ต้องการจะฉุดรั้ง ฉันคงไม่เอาทำพันธุ์แล้ว
ผู้หญิงอย่างเธอ..

กลืนน้ำลายใช้คำโกหกหลอกลวงหัวใจ
ในเมื่อความเป็นจริงเธอได้กับเขาคนใหม่
ใยไม่พูดตรงๆ ยังมีหน้ามาอ้างอยากอยู่คนเดียว
ไม่มีเวลา.. คบใคร

แล้วที่ไปเมื่อคืน โอบเอว ถึงเนื้อ ถึงตัว
ควงแขนเข้าคอนโดอย่างกับเป็นผัวเมียกัน
ทำอะไรก็ลับหลัง คิดว่าฉันไม่รู้หรือไง
ถึงกล้ากลืนน้ำลาย..

( ดนตรี )

ก็เห็นตำตาว่าคืนนั้น..เธอควงผู้ชายขึ้นคอนโด
ยังกล้ามาโม้ มาโกหกกัน ไม่มียางอาย
ไม่ได้ต้องการจะฉุดรั้ง ฉันคงไม่เอาทำพันธุ์แล้ว
ผู้หญิงอย่างเธอ..

กลืนน้ำลายใช้คำโกหกหลอกลวงหัวใจ
ในเมื่อความเป็นจริงเธอได้กับเขาคนใหม่
ใยไม่พูดตรงๆ ยังมีหน้ามาอ้างอยากอยู่คนเดียว
ไม่มีเวลา.. คบใคร

แล้วที่ไปเมื่อคืน โอบเอว ถึงเนื้อ ถึงตัว
ควงแขนเข้าคอนโดอย่างกับเป็นผัวเมียกัน
ทำอะไรก็ลับหลัง คิดว่าฉันไม่รู้หรือไง
ถึงกล้ากลืนน้ำลาย..

( ดนตรี )

กลืนน้ำลายตัวเอง..

มิวสิควิดีโอ กลืนน้ำลาย ทิดแอม

เพลง : กลืนน้ำลาย (คอร์ด)
ศิลปิน : ทิดแอม
เนื้อร้อง/ทำนอง : นนท์ รักกันที่ตรงไหน
เรียบเรียง : วุฒิ ผาศิลป์
ติดต่องานศิลปิน : 092-5316331
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend