คอร์ดเพลง จ๊าบ – ทิดแอม

  
Text   

คอร์ดเพลง : จ๊าบ ทิดแอม

คอร์ดเพลง จ๊าบ - ทิดแอม

เพลง :

ศิลปิน : ทิดแอม

เนื้อร้อง/ทำนอง : ทิดแอม

คอร์ดทั้งหมด : G,Bm,Am,D


INTRO | G Bm | Am D | G Bm | Am D |
INTRO (โอ๊ะโอ่โอะโอ่ะโอ่ะโอม มะลึกกิ้กกึ๋ยๆเพี้ยง
INTRO โอ๊ะโอ่โอะโอ่ะโอ่ะโอม)

 
ก็ตัวพี่มันจ๊
G 
าบ 
 
อาจจะไม่หล่อนะ
Bm 
ครับ
 
เดี๋ยวพี่จะไปอยู่
Am 
ห้องไปช่วยไล่แมลงส
D 
าบ
 
ไม่ต้องกลัวนะค
G 
รับ 
 
เช้าพี่ถึงจะ
Bm 
กลับ
 
จะคอยเป็นยา
Am 
มดูแลเวลาที่เธอนั้นนอนห
D 
ลับ

 
ก็ตัวพี่มันจ๊
G 
าบ 
 
อาจไม่หล่อนะ
Bm 
ครับ
 
ถ้าใครเข้ามาไ
Am 
ม่ดีจะทำหน้าที่เป็นกองป
D 
ราบ
 
ไม่ต้องห่วงนะค
G 
รับ 
 
อยากให้เธอได้
Bm 
ทราบ
 
ก็เธอน่ารักอย่า
Am 
งนี้จะดูกี่ทีก็ถูกใ
D 
จจัดเ
G 
ลย

G 
น้องไม่ต้องกลัว 
 
ระวงระแวงระเวียระวัง
Bm 
พี่แค่มาจีบเพราะเซนซิทีฟพูดความในใจให้ฟัง
Am 
เพียงเจอครั้งแรกก็แปลกที่ชอบ
 
ยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้
 
D 
นอกจากกาแฟก็มีแต่น้องที่ทำให้ใจพี่สั่น

G 
  จะเป็นจะตาย 
 
ได้มองทีไรแล้วใจจะลาย
Bm 
  อยากคอยดูและอยากเป็นที่รักให้เธอได้พักพิงอิงกาย
Am 
  ในวันที่เธอไม่สบาย 
 
ในวันที่เธอไม่มีใคร
D 
  ลองพิจารณาพี่ดูไหม

 
หลุยส์วิตต
G 
องพี่ก็มีแต่แค่ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อ
 
ไป
Bm 
เดินห้างแต่ละทีบอกเลยเบบี๋พี่หมดเป็นแสน
 
แค่
Am 
คิดนะเนี่ยไม่มีตังค์ 
 
แค่พูดตลกให้เธอฟัง
 
ถ้า
D 
มีคาถาจะนะจังงังจะเป่าให้เธอได้หลงอยู่ในภวังค์

INSTRU | G Bm | Am D | G Bm | Am D |
INSTRU (โอ๊ะโอ่โอะโอ่ะโอ่ะโอม มะลึกกิ้กกึ๋ยๆเพี้ยง
INSTRU โอ๊ะโอ่โอะโอ่ะโอ่ะโอม)

 
ก็ตัวพี่มันจ๊
G 
าบ 
 
อาจจะไม่หล่อนะ
Bm 
ครับ
 
เดี๋ยวพี่จะไปอยู่
Am 
ห้องไปช่วยไล่แมลงส
D 
าบ
 
ไม่ต้องกลัวนะค
G 
รับ 
 
เช้าพี่ถึงจะ
Bm 
กลับ
 
จะคอยเป็นยา
Am 
มดูแลเวลาที่เธอนั้นนอนห
D 
ลับ

 
ก็ตัวพี่มันจ๊
G 
าบ 
 
อาจไม่หล่อนะ
Bm 
ครับ
 
ถ้าใครเข้ามาไ
Am 
ม่ดีจะทำหน้าที่เป็นกองป
D 
ราบ
 
ไม่ต้องห่วงนะค
G 
รับ 
 
อยากให้เธอได้
Bm 
ทราบ
 
ก็เธอน่ารักอย่า
Am 
งนี้จะดูกี่ทีก็ถูกใ
D 
จจัดเลย

G 
เธอมีความสวย 
 
เธอมีความหมวอยู่ในสเปค
Bm 
พี่จ๊าบแบบธรรดมาพอเธอหันมาก็ได้แค่เก๊ก
 
ถ้าให้พี่
Am 
เลิกพยายาม 
 
บอกเลยว่าทูทีโฟร์ไฟ
 
ซิกเซเว่นเ
D 
อกไนน์เท็น 
 
เพราะไม่มีวันไม่มีวัน

 
เพราะใจพี่
C 
นั้นชอบเธอจะต
G 
าย..
Bm 
 
Am 
 
D 

INSTRU | G Bm | Am D | G Bm | Am D |

G 
เธอมีความสวย 
 
เธอมีความหมวอยู่ในสเปค
Bm 
พี่จ๊าบแบบธรรดมาพอเธอหันมาก็ได้แค่เก๊ก
 
ถ้าให้พี่
Am 
เลิกพยายาม 
 
บอกเลยว่าทูทีโฟร์ไฟ
 
ซิกเซเว่นเ
D 
อกไนน์เท็น 
 
เพราะไม่มีวันไม่มีวัน

 
หลุยส์วิตต
G 
องพี่ก็มีแต่แค่ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อ
 
ไป
Bm 
เดินห้างแต่ละทีบอกเลยเบบี๋พี่หมดเป็นแสน
 
แค่
Am 
คิดนะเนี่ยไม่มีตังค์ 
 
แค่พูดตลกให้เธอฟัง
 
ถ้า
D 
มีคาถาจะนะจังงังจะเป่าให้เธอได้หลงอยู่ในภวังค์

INSTRU | G | Bm | Am | D |
INSTRU (โอ๊ะโอ่โอะโอ่ะโอ่ะโอม มะลึกกิ้กกึ๋ยๆเพี้ยง
INSTRU โอ๊ะโอ่โอะโอ่ะโอ่ะโอม)

 
ก็ตัวพี่มันจ๊
G 
าบ 
 
อาจจะไม่หล่อนะ
Bm 
ครับ
 
เดี๋ยวพี่จะไปอยู่
Am 
ห้องไปช่วยไล่แมลงส
D 
าบ
 
ไม่ต้องกลัวนะค
G 
รับ 
 
เช้าพี่ถึงจะ
Bm 
กลับ
 
จะคอยเป็นยา
Am 
มดูแลเวลาที่เธอนั้นนอนห
D 
ลับ

 
ก็ตัวพี่มันจ๊
G 
าบ 
 
อาจไม่หล่อนะ
Bm 
ครับ
 
ถ้าใครเข้ามาไ
Am 
ม่ดีจะทำหน้าที่เป็นกองป
D 
ราบ
 
ไม่ต้องห่วงนะค
G 
รับ 
 
อยากให้เธอได้
Bm 
ทราบ
 
ก็เธอน่ารักอย่า
Am 
งนี้จะดูกี่ทีก็ถูกใ
D 
จจัดเลย

 
ก็ตัวพี่มันจ๊
G 
าบ 
 
อาจจะไม่หล่อนะ
Bm 
ครับ
 
เดี๋ยวพี่จะไปอยู่
Am 
ห้องไปช่วยไล่แมลงส
D 
าบ
 
ไม่ต้องกลัวนะค
G 
รับ 
 
เช้าพี่ถึงจะ
Bm 
กลับ
 
จะคอยเป็นยา
Am 
มดูแลเวลาที่เธอนั้นนอนห
D 
ลับ

 
ก็ตัวพี่มันจ๊
G 
าบ 
 
อาจไม่หล่อนะ
Bm 
ครับ
 
ถ้าใครเข้ามาไ
Am 
ม่ดีจะทำหน้าที่เป็นกองป
D 
ราบ
 
ไม่ต้องห่วงนะค
G 
รับ 
 
อยากให้เธอได้
Bm 
ทราบ
 
ก็เธอน่ารักอย่า
Am 
งนี้จะดูกี่ทีก็ถูกใ
D 
จจัดเลย

OUTRO | G Bm | Am D |
OUTRO | Bm Em | Am Bm C | Cadd9+ |
OUTRO ( มะลึกกิ้กกึ๋ยๆเพี้ยง.. )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง จ๊าบ


(โอ๊ะโอ่โอะโอ่ะโอ่ะโอม มะลึกกิ้กกึ๋ยๆเพี้ยง
โอ๊ะโอ่โอะโอ่ะโอ่ะโอม)

ก็ตัวพี่มันจ๊าบ อาจจะไม่หล่อนะครับ
เดี๋ยวพี่จะไปอยู่ห้องไปช่วยไล่แมลงสาบ
ไม่ต้องกลัวนะครับ เช้าพี่ถึงจะกลับ
จะคอยเป็นยามดูแลเวลาที่เธอนั้นนอนหลับ

ก็ตัวพี่มันจ๊าบ อาจไม่หล่อนะครับ
ถ้าใครเข้ามาไม่ดีจะทำหน้าที่เป็นกองปราบ
ไม่ต้องห่วงนะครับ อยากให้เธอได้ทราบ
ก็เธอน่ารักอย่างนี้จะดูกี่ทีก็ถูกใจจัดเลย

น้องไม่ต้องกลัว ระวงระแวงระเวียระวัง
พี่แค่มาจีบเพราะเซนซิทีฟพูดความในใจให้ฟัง
เพียงเจอครั้งแรกก็แปลกที่ชอบ
ยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้
นอกจากกาแฟก็มีแต่น้องที่ทำให้ใจพี่สั่น

จะเป็นจะตาย ได้มองทีไรแล้วใจจะลาย
อยากคอยดูและอยากเป็นที่รักให้เธอได้พักพิงอิงกาย
ในวันที่เธอไม่สบาย ในวันที่เธอไม่มีใคร
ลองพิจารณาพี่ดูไหม

หลุยส์วิตตองพี่ก็มีแต่แค่ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อ
ไปเดินห้างแต่ละทีบอกเลยเบบี๋พี่หมดเป็นแสน
แค่คิดนะเนี่ยไม่มีตังค์ แค่พูดตลกให้เธอฟัง
ถ้ามีคาถาจะนะจังงังจะเป่าให้เธอได้หลงอยู่ในภวังค์

(โอ๊ะโอ่โอะโอ่ะโอ่ะโอม มะลึกกิ้กกึ๋ยๆเพี้ยง
โอ๊ะโอ่โอะโอ่ะโอ่ะโอม)

ก็ตัวพี่มันจ๊าบ อาจจะไม่หล่อนะครับ
เดี๋ยวพี่จะไปอยู่ห้องไปช่วยไล่แมลงสาบ
ไม่ต้องกลัวนะครับ เช้าพี่ถึงจะกลับ
จะคอยเป็นยามดูแลเวลาที่เธอนั้นนอนหลับ

ก็ตัวพี่มันจ๊าบ อาจไม่หล่อนะครับ
ถ้าใครเข้ามาไม่ดีจะทำหน้าที่เป็นกองปราบ
ไม่ต้องห่วงนะครับ อยากให้เธอได้ทราบ
ก็เธอน่ารักอย่างนี้จะดูกี่ทีก็ถูกใจจัดเลย

เธอมีความสวย เธอมีความหมวอยู่ในสเปค
พี่จ๊าบแบบธรรดมาพอเธอหันมาก็ได้แค่เก๊ก
ถ้าให้พี่เลิกพยายาม บอกเลยว่าทูทีโฟร์ไฟ
ซิกเซเว่นเอกไนน์เท็น เพราะไม่มีวันไม่มีวัน

เพราะใจพี่นั้นชอบเธอจะตาย..

( ดนตรี )

เธอมีความสวย เธอมีความหมวอยู่ในสเปค
พี่จ๊าบแบบธรรดมาพอเธอหันมาก็ได้แค่เก๊ก
ถ้าให้พี่เลิกพยายาม บอกเลยว่าทูทีโฟร์ไฟ
ซิกเซเว่นเอกไนน์เท็น เพราะไม่มีวันไม่มีวัน

หลุยส์วิตตองพี่ก็มีแต่แค่ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อ
ไปเดินห้างแต่ละทีบอกเลยเบบี๋พี่หมดเป็นแสน
แค่คิดนะเนี่ยไม่มีตังค์ แค่พูดตลกให้เธอฟัง
ถ้ามีคาถาจะนะจังงังจะเป่าให้เธอได้หลงอยู่ในภวังค์

(โอ๊ะโอ่โอะโอ่ะโอ่ะโอม มะลึกกิ้กกึ๋ยๆเพี้ยง
โอ๊ะโอ่โอะโอ่ะโอ่ะโอม)

ก็ตัวพี่มันจ๊าบ อาจจะไม่หล่อนะครับ
เดี๋ยวพี่จะไปอยู่ห้องไปช่วยไล่แมลงสาบ
ไม่ต้องกลัวนะครับ เช้าพี่ถึงจะกลับ
จะคอยเป็นยามดูแลเวลาที่เธอนั้นนอนหลับ

ก็ตัวพี่มันจ๊าบ อาจไม่หล่อนะครับ
ถ้าใครเข้ามาไม่ดีจะทำหน้าที่เป็นกองปราบ
ไม่ต้องห่วงนะครับ อยากให้เธอได้ทราบ
ก็เธอน่ารักอย่างนี้จะดูกี่ทีก็ถูกใจจัดเลย

ก็ตัวพี่มันจ๊าบ อาจจะไม่หล่อนะครับ
เดี๋ยวพี่จะไปอยู่ห้องไปช่วยไล่แมลงสาบ
ไม่ต้องกลัวนะครับ เช้าพี่ถึงจะกลับ
จะคอยเป็นยามดูแลเวลาที่เธอนั้นนอนหลับ

ก็ตัวพี่มันจ๊าบ อาจไม่หล่อนะครับ
ถ้าใครเข้ามาไม่ดีจะทำหน้าที่เป็นกองปราบ
ไม่ต้องห่วงนะครับ อยากให้เธอได้ทราบ
ก็เธอน่ารักอย่างนี้จะดูกี่ทีก็ถูกใจจัดเลย

( มะลึกกิ้กกึ๋ยๆเพี้ยง.. )

มิวสิควิดีโอ จ๊าบ ทิดแอม

เพลง จ๊าบ
ศิลปิน : ทิดแอม
เรียบเรียง : เอกวิชญ์ นาชัยสิทธิ์

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend