คอร์ดเพลง อ่านอ่วย T-REX (ทีเร็กซ์)

  
Text   


INTRO | D | Bm | G | A | ( 3 Times )
INTRO | D | Bm | G | G | A | A |

 
ไม้หลายลำจังเป็น
D 
ป่า 
 
ฮวมไฮ่นาจังว่า
Bm 
ท่ง
 
บวชมีศีลจังเอิ้น
G 
สงฆ์ 
 
ฝนฮวมลงจังเป็นห
A 
นอง

D 
ต่างคึต่างแท้
Bm 
น้อ
 
ใจฮักที่ฮ่วม
G 
ก่อฮวมกันบ่เป็นน้
A 
อง
 
ดั่งทะเ
D 
ลที่ถมบ่เต็ม 
 
ถัง
Bm 
น้ำมีฮูป่อง
 
มีแต่สิล่
G 
องสิไหล
A 
..ปานฮักอ้ายที่แ
D 
พ้จาว 
 
 
D7 

G 
ซอมเบิ่งใจเจ้าข
A 
อง
 
นั่ง
F#m 
งอล่องง่องจนได้
Bm 
ฮ้องเอิ้นเอา
G 
เขามีคนในใจที่บ่ได้
F#m 
เอิ้นว่า
Bm 
เฮา
 
เลี้ยงไว้จน
Em 
เยา 
 
เกือบเเม่นเ
A 
ฮามอดม้วย

 
ลาก่อนเด้อหม่อม
D 
ซู้ 
 
บุญบ่ยู้ขออ่าน
Bm 
อ่วย
 
ขอลาแก้มอ่วยส่
G 
วย 
 
อ้ายสิอ่วยไปทางไ
A 
กล
 
ใจเจ้าบ่มีหม่อง
D 
จ่ง 
 
อ้ายกะคงต้อง
Bm 
ทำใจ
 
แม่นแถลงแต่ง
G 
ไว้ 
 
ว่าฟ้าปี้นบ่เปลี่ยนแ
A 
ปร

G 
เปิดป่อ
Gm 
งฟ้า
 
ฝากเท
F#m 
วดาเบิ่งแยงแม่ดวงแด
 
มื้อนี้
Em 
ลูกหลานยอมเ
A 
เพ้ 
 
ขออ่า
D 
นอ่วย

INSTRU | G | A | F#m | Bm |
INSTRU | Em | Em | A | A |

G 
ซอมเบิ่งใจเจ้าข
A 
อง
 
นั่ง
F#m 
งอล่องง่องจนได้
Bm 
ฮ้องเอิ้นเอา
G 
เขามีคนในใจที่บ่ได้
F#m 
เอิ้นว่า
Bm 
เฮา
 
เลี้ยงไว้จน
Em 
เยา 
 
เกือบเเม่นเ
A 
ฮามอดม้วย

 
ลาก่อนเด้อหม่อม
D 
ซู้ 
 
บุญบ่ยู้ขออ่าน
Bm 
อ่วย
 
ขอลาแก้มอ่วยส่
G 
วย 
 
อ้ายสิอ่วยไปทางไ
A 
กล
 
ใจเจ้าบ่มีหม่อง
D 
จ่ง 
 
อ้ายกะคงต้อง
Bm 
ทำใจ
 
แม่นแถลงแต่ง
G 
ไว้ 
 
ว่าฟ้าปี้นบ่เปลี่ยนแ
A 
ปร

G 
เปิดป่อ
Gm 
งฟ้า
 
ฝากเท
F#m 
วดาเบิ่งแยงแม่ดวงแด
 
มื้อนี้
Em 
ลูกหลานยอมเ
A 
เพ้..

 
ลาก่อนเด้อหม่อม
D 
ซู้ 
 
บุญบ่ยู้ขออ่าน
Bm 
อ่วย
 
ขอลาแก้มอ่วยส่
G 
วย 
 
อ้ายสิอ่วยไปทางไ
A 
กล
 
ใจเจ้าบ่มีหม่อง
D 
จ่ง 
 
อ้ายกะคงต้อง
Bm 
ทำใจ
 
แม่นแถลงแต่ง
G 
ไว้ 
 
ว่าฟ้าปี้นบ่เปลี่ยนแ
A 
ปร

G 
เปิดป่อ
Gm 
งฟ้า
 
ฝากเท
F#m 
วดาเบิ่งแยงแม่ดวงแด
 
มื้อนี้
Em 
ลูกหลานยอมเ
A 
เพ้.. 
 
ขออ่า
D 
นอ่วย

OUTRO | D | Bm | G | A |
OUTRO | D | Bm | G | G | A | A | D |


ไม้หลายลำจังเป็นป่า ฮวมไฮ่นาจังว่าท่ง
บวชมีศีลจังเอิ้นสงฆ์ ฝนฮวมลงจังเป็นหนอง

ต่างคึต่างแท้น้อ
ใจฮักที่ฮ่วมก่อฮวมกันบ่เป็นน้อง
ดั่งทะเลที่ถมบ่เต็ม ถังน้ำมีฮูป่อง
มีแต่สิล่องสิไหล ปานฮักอ้ายที่แพ้จาว

ซอมเบิ่งใจเจ้าของ
นั่งงอล่องง่องจนได้ฮ้องเอิ้นเอา
เขามีคนในใจที่บ่ได้เอิ้นว่าเฮา
เลี้ยงไว้จนเยา เกือบเเม่นเฮามอดม้วย

ลาก่อนเด้อหม่อมซู้ บุญบ่ยู้ขออ่านอ่วย
ขอลาแก้มอ่วยส่วย อ้ายสิอ่วยไปทางไกล
ใจเจ้าบ่มีหม่องจ่ง อ้ายกะคงต้องทำใจ
แม่นแถลงแต่งไว้ ว่าฟ้าปี้นบ่เปลี่ยนแปร

เปิดป่องฟ้า ฝากเทวดาเบิ่งแยงแม่ดวงแด
มื้อนี้ลูกหลานยอมเเพ้ ขออ่านอ่วย

( ดนตรี )

ซอมเบิ่งใจเจ้าของ
นั่งงอล่องง่องจนได้ฮ้องเอิ้นเอา
เขามีคนในใจที่บ่ได้เอิ้นว่าเฮา
เลี้ยงไว้จนเยา เกือบเเม่นเฮามอดม้วย

ลาก่อนเด้อหม่อมซู้ บุญบ่ยู้ขออ่านอ่วย
ขอลาแก้มอ่วยส่วย อ้ายสิอ่วยไปทางไกล
ใจเจ้าบ่มีหม่องจ่ง อ้ายกะคงต้องทำใจ
แม่นแถลงแต่งไว้ ว่าฟ้าปี้นบ่เปลี่ยนแปร

เปิดป่องฟ้า ฝากเทวดาเบิ่งแยงแม่ดวงแด
มื้อนี้ลูกหลานยอมเเพ้..

ลาก่อนเด้อหม่อมซู้ บุญบ่ยู้ขออ่านอ่วย
ขอลาแก้มอ่วยส่วย อ้ายสิอ่วยไปทางไกล
ใจเจ้าบ่มีหม่องจ่ง อ้ายกะคงต้องทำใจ
แม่นแถลงแต่งไว้ ว่าฟ้าปี้นบ่เปลี่ยนแปร

เปิดป่องฟ้า ฝากเทวดาเบิ่งแยงแม่ดวงแด
มื้อนี้ลูกหลานยอมเเพ้ ขออ่านอ่วย..

มิวสิควิดีโอ อ่านอ่วย T-REX

เพลง : อ่านอ่วย (คอร์ด)
ศิลปิน : T-REX
เนื้อร้อง/ทำนอง : มิกซ์ ถิรวิทย์
เรียบเรียง : วิทิตย์ ขุราษี
ติดต่องานศิลปิน : 063-179-4468, 081-617-2057

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend