คอร์ดเพลง บอกยังไง แว่นใหญ่ WANYAi

  
Text   


INTRO | D | D | D | D |

D 
  ก็ไม่เข้าใ
F#m 
จที่เธอร่ำ
G 
ลา
 
  ว่าเ
A 
ราไปกันต่อไม่ไหว
D 
  ในความเป็น
F#m 
จริงที่เธอมีใ
G 
คร
 
  
A 
ฉันก็พอจะรู้

F#m 
  ว่าในหัวใ
Bm 
จของเธอเปลี่ยนไป
F#m 
  เธอคงต้อง
Bm 
การ 
 
ข้ออ้างเหตุ
Em 
ผลบางอย่าง
 
  ที่จะไม่ทำร้
A 
ายกัน

 
อยากขอบ
D 
คุณเธอนะ 
 
ที่ยัง
F#m 
ห่วงใยกัน
 
ที่ไม่อยาก
Bm 
ให้ฉันต้อง
F#m 
ปวดใจ
 
แต่มัน
Em 
ทำไม่ได้หรอก 
 
จะบอกยังไงก็เ
G 
สียใจอยู่
A 
ดี

 
อยากขอบ
D 
คุณเธอนะ 
 
ที่ยัง
F#m 
ห่วงใยกัน
 
ที่ไม่อยา
Bm 
กบอกฉันว่าเลือ
F#m 
กเขา
 
แต่มัน
Em 
ทำไม่ได้ไง 
 
จะบอกยังไงก็
G 
รู้
 
ว่าเธอไ
A 
ปเพราะใครอยู่
D 
ดี

D 
  เก็บอยู่ในใ
F#m 
จมานานเท่าไ
G 
หร่
 
  ต้องแก
A 
ล้งทำเป็นไม่รู้
D 
  ว่าเธอมีใ
F#m 
ครอีกคนเรื่อย
G 
มา
 
  
A 
แค่ไม่กล้าบอกฉัน

F#m 
  ว่าในหัวใ
Bm 
จของเธอเปลี่ยนไป
F#m 
  เธอคงต้อง
Bm 
การ 
 
ข้ออ้างเหตุ
Em 
ผลบางอย่าง
 
  ที่จะไม่ทำร้
A 
ายกัน

 
อยากขอบ
D 
คุณเธอนะ 
 
ที่ยัง
F#m 
ห่วงใยกัน
 
ที่ไม่อยาก
Bm 
ให้ฉันต้อง
F#m 
ปวดใจ
 
แต่มัน
Em 
ทำไม่ได้หรอก 
 
จะบอกยังไงก็เ
G 
สียใจอยู่
A 
ดี

 
อยากขอบ
D 
คุณเธอนะ 
 
ที่ยัง
F#m 
ห่วงใยกัน
 
ที่ไม่อยา
Bm 
กบอกฉันว่าเลือ
F#m 
กเขา
 
แต่มัน
Em 
ทำไม่ได้ไง 
 
จะบอกยังไงก็
G 
รู้
 
ว่าเธอไ
A 
ปเพราะใครอยู่ดี

INSTRU | Bm Em | Bm Em | Em | G |
INSTRU | D | Em | G | A |
INSTRU | D | Em | G | A |

 
อยากขอบ
D 
คุณเธอนะ 
 
ที่ยัง
F#m 
ห่วงใยกัน
 
ที่ไม่อยาก
Bm 
ให้ฉันต้อง
F#m 
ปวดใจ
 
แต่มัน
Em 
ทำไม่ได้หรอก 
 
จะบอกยังไงก็เ
G 
สียใจอยู่
A 
ดี
 
อยากขอบ
D 
คุณเธอนะ 
 
ที่ยัง
F#m 
ห่วงใยกัน
 
ที่ไม่อยา
Bm 
กบอกฉันว่าเลือ
F#m 
กเขา
 
แต่มัน
Em 
ทำไม่ได้ไง 
 
จะบอกยังไงก็
G 
รู้
 
ว่าเธอไ
A 
ปเพราะใครอยู่
D 
ดี

OUTRO | D | Em | G | A |
OUTRO | D | Em | G | A | D |


ก็ไม่เข้าใจที่เธอร่ำลา ว่าเราไปกันต่อไม่ไหว
ในความเป็นจริงที่เธอมีใคร ฉันก็พอจะรู้

ว่าในหัวใจของเธอเปลี่ยนไป
เธอคงต้องการ ข้ออ้างเหตุผลบางอย่าง
ที่จะไม่ทำร้ายกัน

อยากขอบคุณเธอนะ ที่ยังห่วงใยกัน
ที่ไม่อยากให้ฉันต้องปวดใจ
แต่มันทำไม่ได้หรอก จะบอกยังไงก็เสียใจอยู่ดี
อยากขอบคุณเธอนะ ที่ยังห่วงใยกัน
ที่ไม่อยากบอกฉันว่าเลือกเขา
แต่มันทำไม่ได้ไง จะบอกยังไงก็รู้
ว่าเธอไปเพราะใครอยู่ดี

เก็บอยู่ในใจมานานเท่าไหร่ ต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้
ว่าเธอมีใครอีกคนเรื่อยมา แค่ไม่กล้าบอกฉัน

ว่าในหัวใจของเธอเปลี่ยนไป
เธอคงต้องการ ข้ออ้างเหตุผลบางอย่าง
ที่จะไม่ทำร้ายกัน

อยากขอบคุณเธอนะ ที่ยังห่วงใยกัน
ที่ไม่อยากให้ฉันต้องปวดใจ
แต่มันทำไม่ได้หรอก จะบอกยังไงก็เสียใจอยู่ดี
อยากขอบคุณเธอนะ ที่ยังห่วงใยกัน
ที่ไม่อยากบอกฉันว่าเลือกเขา
แต่มันทำไม่ได้ไง จะบอกยังไงก็รู้
ว่าเธอไปเพราะใครอยู่ดี

( ดนตรี )

อยากขอบคุณเธอนะ ที่ยังห่วงใยกัน
ที่ไม่อยากให้ฉันต้องปวดใจ
แต่มันทำไม่ได้หรอก จะบอกยังไงก็เสียใจอยู่ดี
อยากขอบคุณเธอนะ ที่ยังห่วงใยกัน
ที่ไม่อยากบอกฉันว่าเลือกเขา
แต่มันทำไม่ได้ไง จะบอกยังไงก็รู้
ว่าเธอไปเพราะใครอยู่ดี…

มิวสิควิดีโอ บอกยังไง แว่นใหญ่ WANYAi

เพลง : บอกยังไง (คอร์ด)
ศิลปิน : แว่นใหญ่ WANYAi
เนื้อร้อง/ทำนอง : WANYAi
เรียบเรียง : WANYAi, Tin Napalai
ติดต่องานศิลปิน : 080-298-2493

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend