คอร์ดเพลง แจ่มจันทร์ T-REX (ทีเร็กซ์)

  
Text   


INTRO | Am | Am | F | Am |
INTRO | Am | G | F G | Am | G Em | Am |

 
เอว
Am 
กลมอ้ายขอชื่นชมความงาม
 
ยี่สิบสี่คุ้ง
F 
น้ำยังบ่มีไผ
Am 
ท่อ

 
ผ่าน
Am 
พบได้สบตาจ้อๆ
 
ตำใจคักแท้
F 
น้อ 
 
โอ้ยเจ้าผุงามได้
Am 
ไผ

Am 
โตพี่ชายอยากหาญฮู้สถานะ
 
ใจเ
F 
จ้ามีคนจองแล้ว
Am 
ไป่

Am 
แม่นคนล้นอั่ง 
 
ไหลหลั่งข้างใน
 
อ้ายสิห
G 
อมต้อมไว้แต่ผู้เ
Am 
ดียว..

Dm 
เทียวคือทางไปนาแท้ห
Am 
นอใจเฮา
Dm 
เทียวคิดฮอดเจ้าเบิ้ด
Am 
มื้อเท่าค่ำ
Dm 
เทียวบอกว่าฮักถึงบ่ฮู้
Am 
จักกะตาม
 
คนง
F 
ามอ้ายอยากได้เจ้าเป็นผุส
G 
าว..

Am 
แก้มอ่อนเจ้า 
 
อิน
G 
ทาตกแต่ง
 
แปงแก้ม
F 
ใสแต่แดนใดด้
C 
าว.. 
 
 
G/B 
Am 
นวลนางน้องฮีบ
G 
จาคำกล่าว
 
บ่าวพี่ช
F 
ายใจสิขาดร
C 
อนๆ 
 
 
G/B 
Am 
มุดมอดเมี้ยน 
 
เปลี่ยนแป
G 
ลงออร่า
 
ต้อง
F 
ตาอ้ายบ่าวคน
C 
จร 
 
 
G/B 
Am 
ฮักเบิ้ดใจ 
 
งามง
G 
อน
 
อ้ายขอหนุนน
F 
อนตักเจ้าเป็นคน
G 
ฮักสา..
 
แจ่มจันทร์..
 

INSTRU | Am | G | F | C G/B |
INSTRU | Am | G | F | G | G |

Dm 
เทียวคือทางไปนาแท้ห
Am 
นอใจเฮา
Dm 
เทียวคิดฮอดเจ้าเบิ้ด
Am 
มื้อเท่าค่ำ
Dm 
เทียวบอกว่าฮักถึงบ่ฮู้
Am 
จักกะตาม
 
คนง
F 
ามอ้ายอยากได้เจ้าเป็นผุส
G 
าว..

Am 
แก้มอ่อนเจ้า 
 
อิน
G 
ทาตกแต่ง
 
แปงแก้ม
F 
ใสแต่แดนใดด้
C 
าว.. 
 
 
G/B 
Am 
นวลนางน้องฮีบ
G 
จาคำกล่าว
 
บ่าวพี่ช
F 
ายใจสิขาดร
C 
อนๆ 
 
 
G/B 
Am 
มุดมอดเมี้ยน 
 
เปลี่ยนแป
G 
ลงออร่า
 
ต้อง
F 
ตาอ้ายบ่าวคน
C 
จร 
 
 
G/B 
Am 
ฮักเบิ้ดใจ 
 
งามง
G 
อน
 
อ้ายขอหนุนน
F 
อนตักเจ้าเป็นคน
G 
ฮักสา..
 
แจ่มจันทร์..
 

OUTRO | Am | G | F | C G/B |
OUTRO | Am | G | F | G | G | Am |


เอวกลมอ้ายขอชื่นชมความงาม
ยี่สิบสี่คุ้งน้ำยังบ่มีไผท่อ

ผ่านพบได้สบตาจ้อๆ
ตำใจคักแท้น้อ โอ้ยเจ้าผุงามได้ไผ

โตพี่ชายอยากหาญฮู้สถานะ
ใจเจ้ามีคนจองแล้วไป่

แม่นคนล้นอั่ง ไหลหลั่งข้างใน
อ้ายสิหอมต้อมไว้แต่ผู้เดียว..

เทียวคือทางไปนาแท้หนอใจเฮา
เทียวคิดฮอดเจ้าเบิ้ดมื้อเท่าค่ำ
เทียวบอกว่าฮักถึงบ่ฮู้จักกะตาม
คนงามอ้ายอยากได้เจ้าเป็นผุสาว..

แก้มอ่อนเจ้า อินทาตกแต่ง
แปงแก้มใสแต่แดนใดด้าว..
นวลนางน้องฮีบจาคำกล่าว
บ่าวพี่ชายใจสิขาดรอนๆ
มุดมอดเมี้ยน เปลี่ยนแปลงออร่า
ต้องตาอ้ายบ่าวคนจร
ฮักเบิ้ดใจ งามงอน
อ้ายขอหนุนนอนตักเจ้าเป็นคนฮักสา..
แจ่มจันทร์..

( ดนตรี )

เทียวคือทางไปนาแท้หนอใจเฮา
เทียวคิดฮอดเจ้าเบิ้ดมื้อเท่าค่ำ
เทียวบอกว่าฮักถึงบ่ฮู้จักกะตาม
คนงามอ้ายอยากได้เจ้าเป็นผุสาว..

แก้มอ่อนเจ้า อินทาตกแต่ง
แปงแก้มใสแต่แดนใดด้าว..
นวลนางน้องฮีบจาคำกล่าว
บ่าวพี่ชายใจสิขาดรอนๆ
มุดมอดเมี้ยน เปลี่ยนแปลงออร่า
ต้องตาอ้ายบ่าวคนจร
ฮักเบิ้ดใจ งามงอน
อ้ายขอหนุนนอนตักเจ้าเป็นคนฮักสา..
แจ่มจันทร์..

มิวสิควิดีโอ แจ่มจันทร์ T-REX

เพลง : แจ่มจันทร์
ศิลปิน : T-REX
เนื้อร้อง/ทำนอง : มิกซ์ ถิรวิทย์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน : 063-179-4468, 081-617-2057
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend