คอร์ดเพลง เย็นชา paiiinntt

  
Text   


 
อีกแ
C 
ล้ว..
 
ที่
G/B 
ฉันต้องคอยหลบตาเธอทุ
Am 
กที..
 
ที่เจอกัน ไม่ก
F 
ล้ามองหน้าเธอ..
G 

 
อีกแ
C 
ล้ว..
 
อยาก
G/B 
พูดและคุยแต่มันก็ไม่
Am 
กล้าพูดเลย
 
ก็เลย
F 
ทำตัวเฉยๆ 
 
 
Fm 

F 
หวั่นไหวจริงๆ 
 
โอ้ใจ
Em 
หนอ
 
ที่เหลือข้างในมันไม่
F 
พอ
 
เลยล้นจน
Fm 
ซ่อนแทบไม่ไ
G 
หว

 
ที่ต้อง
C 
ทำเย็นชา 
 
ก็เพราะว่า
G/B 
กลัว..เ
Am 
ธอจะรู้
G 
กลัวเธอหา
F 
ยไป.. 
 
ก็ก
G 
ลัวเธอนั้นจะเปลี่ยนไป
 
ที่
C 
ทำเย็นชา 
 
ก็เพราะ
G/B 
ว่ากลัว
Am 
เธอไม่รัก
Gm 
กลัวเธอห
C 
ายไป.. 
 
 
F 
 
Em 
 
กลัว
Dm7 
ใจ กลัวจะ
G#dim 
รักเธอฝ่ายเ
C 
ดียว..

 
อยาก
C 
รู้..
 
หาก
G/B 
สารภาพออกไปว่ารัก
Am 
เธอมากมาย
 
เธอจ
F 
ะรักกันบ้างไหม 
 
 
G 

 
ก็
C 
ฉัน..
 
ไม่
G/B 
รู้จะซ่อนได้นานสักเท่
Am 
าไร
 
ความรู้
F 
สึกทั้งหม
Fm 
ดนี้

F 
หวั่นไหวจริงๆ 
 
โอ้ใจ
Em 
หนอ
 
ที่เหลือข้างในมันไม่
F 
พอ
 
เลยล้นจน
Fm 
ซ่อนแทบไม่ไ
G 
หว

 
ที่ต้อง
C 
ทำเย็นชา 
 
ก็เพราะว่า
G/B 
กลัว..เ
Am 
ธอจะรู้
G 
กลัวเธอหา
F 
ยไป.. 
 
ก็ก
G 
ลัวเธอนั้นจะเปลี่ยนไป
 
ที่
C 
ทำเย็นชา 
 
ก็เพราะ
G/B 
ว่ากลัว
Am 
เธอไม่รัก
Gm 
กลัวเธอห
C 
ายไป.. 
 
 
F 
 
Em 
 
กลัว
Dm7 
ใจ กลัวจะ
G#dim 
รักเธอฝ่ายเ
C 
ดียว..

 
อยากให้เธอรู้
Am 
นะ
 
สิ่งที่อ
G 
ยู่ภายในใ
F 
 
กลัวใ
G 
จ 
 
กลัวจะรักเธอฝ่ายเ
C 
ดียว..
 
อยากกอ
G/B 
ดเธอได้ไ
Am 
หม
 
อยาก
Gm 
ให้เธอก
C 
อด
F 
ฉัน..
Em 
 
กลัว
Dm7 
ใจ กลัวจะ
G#dim 
รักเธอฝ่ายเ
C 
ดียว..


อีกแล้ว..
ที่ฉันต้องคอยหลบตาเธอทุกที..
ที่เจอกัน ไม่กล้ามองหน้าเธอ..

อีกแล้ว..
อยากพูดและคุยแต่มันก็ไม่กล้าพูดเลย
ก็เลยทำตัวเฉยๆ

หวั่นไหวจริงๆ โอ้ใจหนอ
ที่เหลือข้างในมันไม่พอ
เลยล้นจนซ่อนแทบไม่ไหว

ที่ต้องทำเย็นชา ก็เพราะว่ากลัว..เธอจะรู้
กลัวเธอหายไป.. ก็กลัวเธอนั้นจะเปลี่ยนไป
ที่ทำเย็นชา ก็เพราะว่ากลัวเธอไม่รัก
กลัวเธอหายไป..
กลัวใจ กลัวจะiรักเธอฝ่ายเดียว..

อยากรู้..
หากสารภาพออกไปว่ารักเธอมากมาย
เธอจะรักกันบ้างไหม

ก็ฉัน..
ไม่รู้จะซ่อนได้นานสักเท่าไร
ความรู้สึกทั้งหมดนี้

หวั่นไหวจริงๆ โอ้ใจหนอ
ที่เหลือข้างในมันไม่พอ
เลยล้นจนซ่อนแทบไม่ไหว

ที่ต้องทำเย็นชา ก็เพราะว่ากลัว..เธอจะรู้
กลัวเธอหายไป.. ก็กลัวเธอนั้นจะเปลี่ยนไป
ที่ทำเย็นชา ก็เพราะว่ากลัวเธอไม่รัก
กลัวเธอหายไป..
กลัวใจ กลัวจะiรักเธอฝ่ายเดียว..

อยากให้เธอรู้นะ
สิ่งที่อยู่ภายในใจ
กลัวใจ กลัวจะรักเธอฝ่ายเดียว..
อยากกอดเธอได้ไหม
อยากให้เธอกอดฉัน..
กลัวใจ กลัวจะiรักเธอฝ่ายเดียว..

มิวสิควิดีโอ เย็นชา paiiinntt

เพลง : เย็นชา
ศิลปิน : paiiinntt
เนื้อร้อง/ทำนอง : potayyy
เรียบเรียง : Worachet Thanupongcharat, Kavin Siripatarakhun
ติดต่องานศิลปิน : 09-31929-669, 08-12345-966
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend