คอร์ดเพลง แขกบ่มีเกียรติ เพชร สหรัตน์

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | C Em | Am G | F G | C | G |

 
กะบ่เป็นห
C 
ยัง 
 
ถ้าเจ้า
Em 
ยังคึดฮอดเข
Am 
าอยู่
 
คนแ
G 
พ้กะพอจะ
F 
รู้ 
 
ถึงฝืน
G 
อยู่กะส่ำหม
C 
าโตนึง
 
ยิน
F 
ดีกับคนได้ไป
G 
ต่อ 
 
ขอสั่ง
Em 
ลาด้วยข้อความ
Am 
ซึ้งๆ
 
ให้เจ้าคิด
F 
ถึง 
 
ว่าครั้งนึงเฮาเคยเป็นแฟ
G 
นกัน

 
ฮักเขาห
Dm 
ลายๆ 
 
ให้สมถิ่มอ้ายไปกับเขาค
Em 
นนั้น
 
เมื่อเจ้าเอิ้นข
F 
วัญ สิยืนไห้กลั้น อยู่ข้าง
G 
ฮั้วงาน

 
ยกเหล้าสาบ
F 
านว่ามาซ่อยงานอี
G 
หลี
 
นับจากมื้
Em 
อนี้เฮาแค่คน
Am 
ฮู้จัก
 
พ้อ
F 
กันอยู่ไสกะสิบ่
Em 
เข้าไปทัก
 
ให้คน
Dm 
ฮักของเจ้าขุ่น
G 
ใจ

 
ให้อ้ายเข้างาน
F 
สาบ่ได้รับเกียรติคือ
G 
ไผ
 
แต่กะมาด้ว
Em 
ยใจ 
 
มา
Am 
ส่งทางน้อง
 
กำเ
F 
งินใบร้อย 
 
มา
Em 
ซ่อยงานน้อง
 
หน้าด้
F 
านมางานทั้งที่บ่าว
Em 
สาวทั้งสอง
 
บ่
Dm 
ได้แจกซองแต่งงานน้อง 
 
อ้ายม
G 
าด้วยใจ
 
ให้อ้ายได้ผูกแ
C 
ขนแน 
 
 
G 
ฮือ…

Am 
บัดนี้..
Em 
   
 
 
Am 
โอ้.. 
 
 
G 
โอ้..
Am 
  ขอยกมือขึ้นสอดศอกบอกลาเจ้าผู้แฟนเก่า
C 
  ให้เจ้าสมดังมาดคาดไว้แต่ใด๋มา
Am 
  ผูกแขนขวาให้เจ้ามั่นแก่นกันอย่าได้ห่าง
C 
  ผูกแขนซ้ายอย่าคือจั่งอ้ายเจ็บซุมื้อนี้
Am 
  ให้อยู่ดี
C 
มีแฮง 
 
ให้มี
Am 
แฮง 
 
โอ้.
G 
..
 
  ว่ามาเด้อข
Am 
วัญเอ้ย.. 
 
 
Em 
 
  มาเด้อขวั
F 
ญเอ้ย.. 
 
 
G 

INSTRU | F | Em | F | G | G |

 
ยกเหล้าสาบ
F 
านว่ามาซ่อยงานอี
G 
หลี
 
นับจากมื้
Em 
อนี้เฮาแค่คน
Am 
ฮู้จัก
 
พ้อ
F 
กันอยู่ไสกะสิบ่
Em 
เข้าไปทัก
 
ให้คน
Dm 
ฮักของเจ้าขุ่น
G 
ใจ

 
ให้อ้ายเข้างาน
F 
สาบ่ได้รับเกียรติคือ
G 
ไผ
 
แต่กะมาด้ว
Em 
ยใจ 
 
มา
Am 
ส่งทางน้อง
 
กำเ
F 
งินใบร้อย 
 
มา
Em 
ซ่อยงานน้อง
 
หน้าด้
F 
านมางานทั้งที่บ่าว
Em 
สาวทั้งสอง
 
บ่
Dm 
ได้แจกซองแต่งงานน้อง 
 
อ้ายม
G 
าด้วยใจ
 
ให้อ้ายได้ผูกแ
C 
ขนแน.. 
 
 
G 
ฮูว์..

 
อ้ายขอผูกแข
Am 
นแน..


กะบ่เป็นหยัง ถ้าเจ้ายังคึดฮอดเขาอยู่
คนแพ้กะพอจะรู้ ถึงฝืนอยู่กำส่ำหมาโตนึง
ยินดีกับคนได้ไปต่อ ขอสั่งลาด้วยข้อความซึ้งๆ
ให้เจ้าคิดถึง ว่าครั้งนึงเฮาเคยเป็นแฟนกัน

ฮักเขาหลายๆ ให้สมถิ่มอ้ายไปกับเขาคนนั้น
เมื่อเจ้าเอิ้นขวัญ สิยืนไห้กลั้น อยู่ข้างฮั้วงาน

ยกเหล้าสาบานว่ามาซ่อยงานอีหลี
นับจากมื้อนี้เฮาแค่คนฮู้จัก
พ้อกันอยู่ไสกะสิบ่เข้าไปทัก
ให้คนฮักของเจ้าขุ่นใจ
ให้อ้ายเข้างานสาบ่ได้รับเกียรติคือไผ
แต่กะมาด้วยใจ มาส่งทางน้อง
กำเงินใบร้อย มาซ่อยงานน้อง
หน้าด้านมางานทั้งที่บ่าวสาวทั้งสอง
บ่ได้แจกซองแต่งงานน้อง อ้ายมาด้วยใจ
ให้อ้ายได้ผูกแขนแน ฮือ…

บัดนี้.. โอ้.. โอ้..
ขอยกมือขึ้นสอดศอกบอกลาเจ้าผู้แฟนเก่า
ให้เจ้าสมดังมาดคาดไว้แต่ใด๋มา
ผูกแขนขวาให้เจ้ามั่นแก่นกันอย่าได้ห่าง
ผูกแขนซ้ายอย่าคือจั่งอ้ายเจ็บซุมื้อนี้
ให้อยู่ดีมีแฮง ให้มีแฮง โอ้.. ว่ามาเด้อขวัญเอ้ย
มาเด้อขวัญเอ้ย..

ดนตรี

ยกเหล้าสาบานว่ามาซ่อยงานอีหลี
นับจากมื้อนี้เฮาแค่คนฮู้จัก
พ้อกันอยู่ไสกะสิบ่เข้าไปทัก
ให้คนฮักของเจ้าขุ่นใจ
ให้อ้ายเข้างานสาบ่ได้รับเกียรติคือไผ
แต่กะมาด้วยใจ มาส่งทางน้อง
กำเงินใบร้อย มาซ่อยงานน้อง
หน้าด้านมางานทั้งที่บ่าวสาวทั้งสอง
บ่ได้แจกซองแต่งงานน้อง อ้ายมาด้วยใจ
ให้อ้ายได้ผูกแขนแน..ฮูว์..

อ้ายขอผูกแขนแน..

มิวสิควิดีโอ แขกบ่มีเกียรติ เพชร สหรัตน์

เพลง : แขกบ่มีเกียรติ
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง : เพชร สหรัตน์
เรียบเรียง : อั๋น หมาหลง
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend