คอร์ดเพลง ลองทาย LEGENDBOY feat. OZH

  
Text   


INTRO | F | Em | Dm G | C | ( 2 Times )

 
อยากให้ลองท
F 
ายว่าคนของใจ
 
ฉันเป็นใ
Em 
ครอะลองให้เดา
 
ถ้าตอบ
Dm 
ผิดต้องเป็นแฟนกับเ
G 
รา 
 
เข้าใจไ
C 
หม
 
งั้นฉันจะใ
F 
บ้ให้เธอละกัน 
 
ว่าคนๆ
Em 
นั้นน่ารักแค่ไหน
 
ถ้าเธอตอบ
Dm 
ถูกเมื่อไ
G 
หร่ 
 
ฉันจะยอมเป็นแ
C 
ฟนเธอ

 
ฉันมีคำถ
F 
ามมากมาย 
 
อยาก
Em 
ลองถามเธอดู
 
ว่า
Dm 
เธอจะรู้ว่า
G 
ฉันรักเธอไ
C 
หม
 
ใจนึงก็
F 
คิด ว่าไม่ดีหรอก หาก
Em 
บอกความในใจ
Dm 
กลัวว่าเธอมีใ
G 
คร surprise เ
C 
รา

 
งั้นเรามาท
F 
าย 
 
ว่าใจเรา
Em 
ตรงกันมั้ย
 
ว่าในใ
Dm 
จของเรามีใ
G 
ครซ่อน
C 
อยู่
 
ฉันกลัวเธอเ
F 
ดา 
 
ไปเป็นใ
Em 
ครก็ไม่รู้
 
แต่อยากให้
Dm 
เธอลองดูลองเ
G 
ดาฉันให้ท
C 
าย

 
อยากให้ลองท
F 
ายว่าคนของใจ
 
ฉันเป็นใ
Em 
ครอะลองให้เดา
 
ถ้าตอบ
Dm 
ผิดต้องเป็นแฟนกับเ
G 
รา 
 
เข้าใจไ
C 
หม
 
งั้นฉันจะใ
F 
บ้ให้เธอละกัน 
 
ว่าคนๆ
Em 
นั้นน่ารักแค่ไหน
 
ถ้าเธอตอบ
Dm 
ถูกเมื่อไ
G 
หร่ 
 
ฉันจะยอมเป็นแ
C 
ฟนเธอ

 
คนคุยเธอเ
F 
ยอะ 
 
เธอคงไม่
Em 
สนใจ
 
แล้วที่เธอ
Dm 
เขิน 
 
แกล้ง
G 
กันหรือทำไปเ
C 
พื่อใคร
 
ยังมีอีกเ
F 
ยอะ 
 
ที่ฉันยังไม่ได้
Em 
พูดไป
 
เธอมีแฟน
Dm 
แล้ว 
 
อย่าห
G 
ลอกให้ฉันนั้นเ
C 
ชื่อใจ

 
งั้นเรามาท
F 
าย 
 
ว่าใจเรา
Em 
ตรงกันมั้ย
 
ว่าในใ
Dm 
จของเรามีใ
G 
ครซ่อน
C 
อยู่
 
ฉันกลัวเธอเ
F 
ดา 
 
ไปเป็นใ
Em 
ครก็ไม่รู้
 
แต่อยากให้
Dm 
เธอลองดูลองเ
G 
ดาฉันให้ท
C 
าย

 
อยากให้ลองท
F 
ายว่าคนของใจ
 
ฉันเป็นใ
Em 
ครอะลองให้เดา
 
ถ้าตอบ
Dm 
ผิดต้องเป็นแฟนกับเ
G 
รา 
 
เข้าใจไ
C 
หม
 
งั้นฉันจะใ
F 
บ้ให้เธอละกัน 
 
ว่าคนๆ
Em 
นั้นน่ารักแค่ไหน
 
ถ้าเธอตอบ
Dm 
ถูกเมื่อไ
G 
หร่ 
 
ฉันจะยอมเป็นแ
C 
ฟนเธอ

 
อยากให้ลองท
F 
ายว่าคนของใจ
 
ฉันเป็นใ
Em 
ครอะลองให้เดา
 
ถ้าตอบ
Dm 
ผิดต้องเป็นแฟนกับเ
G 
รา 
 
เข้าใจไ
C 
หม
 
งั้นฉันจะใ
F 
บ้ให้เธอละกัน 
 
ว่าคนๆ
Em 
นั้นน่ารักแค่ไหน
 
ถ้าเธอตอบ
Dm 
ถูกเมื่อไ
G 
หร่ 
 
ฉันจะยอมเป็นแ
C 
ฟนเธอ


อยากให้ลองทายว่าคนของใจ
ฉันเป็นใครอะลองให้เดา
ถ้าตอบผิดต้องเป็นแฟนกับเรา เข้าใจไหม
งั้นฉันจะใบ้ให้เธอละกัน ว่าคนๆ นั้นน่ารักแค่ไหน
ถ้าเธอตอบถูกเมื่อไหร่ ฉันจะยอมเป็นแฟนเธอ

ฉันมีคำถามมากมาย อยากลองถามเธอดู
ว่าเธอจะรู้ว่าฉันรักเธอไหม
ใจนึงก็คิด ว่าไม่ดีหรอก หากบอกความในใจ
กลัวว่าเธอมีใคร surprise เรา

งั้นเรามาทาย ว่าใจเราตรงกันมั้ย
ว่าในใจของเรามีใครซ่อนอยู่
ฉันกลัวเธอเดา ไปเป็นใครก็ไม่รู้
แต่อยากให้เธอลองดูลองเดาฉันให้ทาย

อยากให้ลองทายว่าคนของใจ
ฉันเป็นใครอะลองให้เดา
ถ้าตอบผิดต้องเป็นแฟนกับเรา เข้าใจไหม
งั้นฉันจะใบ้ให้เธอละกัน ว่าคนๆ นั้นน่ารักแค่ไหน
ถ้าเธอตอบถูกเมื่อไหร่ ฉันจะยอมเป็นแฟนเธอ

คนคุยเธอเยอะ เธอคงไม่สนใจ
แล้วที่เธอเขิน แกล้งกันหรือทำไปเพื่อใคร
ยังมีอีกเยอะ ที่ฉันยังไม่ได้พูดไป
เธอมีแฟนแล้ว อย่าหลอกให้ฉันนั้นเชื่อใจ

งั้นเรามาทาย ว่าใจเราตรงกันมั้ย
ว่าในใจของเรามีใครซ่อนอยู่
ฉันกลัวเธอเดา ไปเป็นใครก็ไม่รู้
แต่อยากให้เธอลองดูลองเดาฉันให้ทาย

อยากให้ลองทายว่าคนของใจ
ฉันเป็นใครอะลองให้เดา
ถ้าตอบผิดต้องเป็นแฟนกับเรา เข้าใจไหม
งั้นฉันจะใบ้ให้เธอละกัน ว่าคนๆ นั้นน่ารักแค่ไหน
ถ้าเธอตอบถูกเมื่อไหร่ ฉันจะยอมเป็นแฟนเธอ

อยากให้ลองทายว่าคนของใจ
ฉันเป็นใครอะลองให้เดา
ถ้าตอบผิดต้องเป็นแฟนกับเรา เข้าใจไหม
งั้นฉันจะใบ้ให้เธอละกัน ว่าคนๆ นั้นน่ารักแค่ไหน
ถ้าเธอตอบถูกเมื่อไหร่ ฉันจะยอมเป็นแฟนเธอ

มิวสิควิดีโอ ลองทาย LEGENDBOY feat. OZH

เพลง : ลองทาย
ศิลปิน : LEGENDBOY feat. OZH
เนื้อร้อง/ทำนอง : LEGENDBOY
เรียบเรียง : TIMETIME, LEGENDBOY
ติดต่องานศิลปิน : 098-8891-417
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend