คอร์ดเพลง วันที่โลกแตก t_047

  
Text   


C 
  ยินดีที่ได้
G/B 
รักกันจนวันสุดท้าย
Am 
  ที่โลกจะส
Em 
ลายกลายเป็นเม็ดทราย
F 
  ไม่มีใครหลีก
G 
พ้นได้เลยในตอนนี้
C 
  ยินดีที่ได้
G/B 
พบกันในวันนั้น
Am 
  เธอมาเปลี่ยน
Em 
ฉันเป็นคนที่ดี
F 
  ทำให้โลกใบ
G 
นี้ยังมีความห
C 
มาย

Am 
แล้ว..จาก
G 
นี้จะเป็นอย่างไ
F 
รคงไม่สำ
C 
คัญ
Am 
ขอ…ให้
G 
ฉันและเธออยู่ด้ว
F 
ยกัน โอ้ อู  
G 
โว้ ฮู้ ฮู

C 
  เพราะทุกๆ
G/B 
ครั้งที่เธอนั้นกอด
Am 
  ทำให้
Em 
ฉันมีความรู้สึก
F 
  ว่าโลกทั้งใ
G 
บได้เปลี่ยนไปแล้ว
C 
  แค่
G/B 
ฉันมีเธอข้างกาย
Am 
  วันที่
Em 
ฟ้าไร้ดาวพร่างพราย
F 
  เธอคือทุก
G 
สิ่งให้โลกใบ
 
นี้

INSTRU | C G/B | Am Em | F G | C |

C 
  ปล่อยให้มัน
G/B 
สลายโลกที่มันโหดร้าย
Am 
  คืนนี้เราจะ
Em 
หายตัวไปด้วยกัน
F 
  ในอ้อมกอด
G 
นั้นคือการเดินท
C 
าง 
 
 
G/B 
 
  และจะมีเพียง
Am 
ฉันและเ
G 
ธอจาก
F 
นี้
 
  ด้วย
Em 
รักที่สองเรา
F 
มีให้กัน
 
  จะเปลี่ยนเป็นแ
G 
สงตะวันให้โล
C 
กใบใหม่

Am 
แล้ว..จาก
G 
นี้จะเป็นอย่างไ
F 
รคงไม่เสียใ
C 
Am 
ขอ…ให้
G 
รักนำทางเร
F 
าไป โอ้ อู  
G 
โว้ ฮู ฮู้ ฮู

C 
  เพราะทุกๆ
G/B 
ครั้งที่เธอนั้นกอด
Am 
  ทำให้
G 
ฉันมีความรู้สึก
F 
  ว่าโลกทั้งใ
G 
บได้เปลี่ยนไปแล้ว
C 
  แค่
G/B 
ฉันมีเธอข้างกาย
Am 
  วันที่
Em 
ฟ้าไร้ดาวพร่างพราย
F 
  เธอคือทุก
G 
สิ่งให้โลกใบนี้

C 
  เพราะทุกๆ
G/B 
วันที่มีเธออยู่
Am 
  ทำให้
G 
รู้ความจริงข้างใน
F 
  ว่าโลกทั้งใ
G 
บคือเธอเท่านั้น
C 
  ด้วย
G/B 
รักที่เธอให้มา
Am 
  วันที่
Em 
ฟ้าไร้ดาวพร่างพราย
F 
  เธอคือทุก
G 
สิ่งให้โลกใบนี้..

OUTRO | C G/B | Am G | F G |
OUTRO | C G/B | Am Em | F G | C |


ยินดีที่ได้รักกันจนวันสุดท้าย
ที่โลกจะสลายกลายเป็นเม็ดทราย
ไม่มีใครหลีกพ้นได้เลยในตอนนี้
ยินดีที่ได้พบกันในวันนั้น

เธอมาเปลี่ยนฉันเป็นคนที่ดี
ทำให้โลกใบนี้ยังมีความหมาย
แล้ว..จากนี้จะเป็นอย่างไรคงไม่สำคัญ
ขอ…ให้ฉันและเธออยู่ด้วยกัน
โอ้ อู โว้ ฮู้ ฮู

เพราะทุกๆครั้งที่เธอนั้นกอด
ทำให้ฉันมีความรู้สึก
ว่าโลกทั้งใบได้เปลี่ยนไปแล้ว
แค่ฉันมีเธอข้างกาย

วันที่ฟ้าไร้ดาวพร่างพราย
เธอคือทุกสิ่งให้โลกใบนี้

ปล่อยให้มันสลายโลกที่มันโหดร้าย
คืนนี้เราจะหายตัวไปด้วยกัน
ในอ้อมกอดนั้นคือการเดินทาง
และจะมีเพียงฉันและเธอจากนี้

ด้วยรักที่สองเรามีให้กัน
จะเปลี่ยนเป็นแสงตะวันให้โลกใบใหม่
แล้ว..จากนี้จะเป็นอย่างไรคงไม่เสียใจ
ขอ…ให้รักนำทางเราไป
โอ้ อู โว้ ฮู ฮู้ ฮู

เพราะทุกๆครั้งที่เธอนั้นกอด
ทำให้ฉันมีความรู้สึก
ว่าโลกทั้งใบได้เปลี่ยนไปแล้ว
แค่ฉันมีเธอข้างกาย

วันที่ฟ้าไร้ดาวพร่างพราย
เธอคือทุกสิ่งให้โลกใบนี้

เพราะทุกๆวันที่มีเธออยู่
ทำให้รู้ความจริงข้างใน
ว่าโลกทั้งใบคือเธอเท่านั้น
ด้วยรักที่เธอให้มา

วันที่ฟ้าไร้ดาวพร่างพราย
เธอคือทุกสิ่งให้โลกใบนี้

มิวสิควิดีโอ วันที่โลกแตก t_047

เพลง : วันที่โลกแตก
ศิลปิน : t_047
เนื้อร้อง/ทำนอง : Nattee Akaraponthanarak
เรียบเรียง : Pokpong Jitdee, T_047
ติดต่องานแสดง : line : aonne
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend