คอร์ดเพลง ความฝันยามรุ่งสาง – t_047

  
Text   

คอร์ดเพลง : ความฝันยามรุ่งสาง t_047

คอร์ดเพลง ความฝันยามรุ่งสาง - t_047

เพลง :

ศิลปิน : t_047

เนื้อร้อง/ทำนอง : ณัฐธีร์ อัครพลธนรักษ์

คอร์ดทั้งหมด : F#m,B,E


 
เมื่
F#m 
อคืน 
 
ฉัน
B 
ฝัน 
 
ฝันว่าค
E 
นทุกคนเท่ากัน
 
โอ้ใน
F#m 
ฝัน 
 
 
B 
มันช่างสวยง
E 
าม
 
มี
F#m 
เธอ 
 
อยู่กับ
B 
ฉัน 
 
ใต้แ
E 
สงของเงาพระจันทร์
 
โอ้ใ
F#m 
นฝัน 
 
ที่ไ
B 
ม่มี 
 
คนฆ่า
E 
กัน

F#m 
เห็น 
 
เด็กน้
B 
อย 
 
เติบโ
E 
ตด้วยตัวเขาเอง
 
คน
F#m 
สวน 
 
แม่ค
B 
รัว 
 
ร้องรำ
E 
ทำเพลง
 
เพราะ
F#m 
ในฝันนั้นไม่
B 
มี 
 
สิ่งใ
E 
ดต้องกลัวต้องเกรง
F#m 
ทำตามใจตัวเ
B 
อง 
 
ชีวิตตัวเ
E 
อง

F#m 
ฝัน 
 
ในยามรุ่งส
B 
าง 
 
มันเห
E 
มือนยังพอมีทาง
F#m 
อยากให้
B 
มันเป็นจริงสั
E 
กที
F#m 
อยู่ใต้ร่มเ
B 
งา 
 
ของกันและ
E 
กัน 
 
ไม่ใช่บารมี
 
ยังคง
F#m 
ฝัน 
 
ถึงโลก
B 
ที่ 
 
เราเท่า
E 
กัน

INSTRU | F#m | B | E | E | ( 2 Times )

F#m 
เห็น.. 
 
ตัวเ
B 
อง 
 
และครอบค
E 
รัวอยู่ด้วยกัน
 
ไม่แบ่ง
F#m 
ข้าง 
 
ไม่แบ่ง
B 
กัน 
 
ว่าใครสีใ
E 
 
ได้กรา
F#m 
บเท้าครอบค
B 
รัว 
 
ไม่ใ
E 
ช่เท้าใคร
 
ในเส้น
F#m 
ทางที่ฉันเดินไ
B 
ป 
 
ทุกคนยิน
E 
ดี

INSTRU | F#m | B | E | E | ( 2 Times )

F#m 
ฝัน 
 
ในยามรุ่งส
B 
าง 
 
มันเห
E 
มือนยังพอมีทาง
F#m 
อยากให้
B 
มันเป็นจริงสั
E 
กที
F#m 
อยู่ใต้ร่มเ
B 
งา 
 
ของกันและ
E 
กัน 
 
ไม่ใช่บารมี
 
ยังคง
F#m 
ฝัน 
 
ถึงโลก
B 
ที่เราเท่า
E 
กัน

 
ยังค
F#m 
งฝัน 
 
ถึงโลก
B 
ที่.. 
 
เราเท่ากัน..
E 
.

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ความฝันยามรุ่งสาง


เมื่อคืนฉันฝัน ฝันว่าคนทุกคนเท่ากัน
โอ้ ในฝันมันช่างสวยงาม
มีเธออยู่กับฉัน ใต้แสงของเงาพระจันทร์
โอ้ในฝัน ที่ไม่มี คนฆ่ากัน

เห็น เด็กน้อย เติบโตด้วยตัวเขาเอง
คนสวนแม่ครัวร้องรำทำเพลง
เพราะในฝันนั้นไม่มี สิ่งใดต้องกลัวต้องเกรง
ทำตามใจตัวเอง ชีวิตตัวเอง

ฝันในยามรุ่งสาง มันเหมือนยังพอมีทาง
อยากให้มันเป็นจริงสักที
อยู่ใต้ร่มเงา ของกันและกัน ไม่ใช่บารมี
ยังคงฝันถึงโลกที่ เราเท่ากัน

เห็นตัวเอง และครอบครัวอยู่ด้วยกัน
ไม่แบ่งข้างไม่แบ่งกันว่าใครสีใด
ได้กราบเท้าครอบครัว ไม่ใช่เท้าใคร
ในเส้นทางที่ฉันเดินไป ทุกคนยินดี

ฝันในยามรุ่งสาง มันเหมือนยังพอมีทาง
อยากให้มันเป็นจริงสักที
อยู่ใต้ร่มเงาของกันและกันไม่ใช่บารมี
ยังคงฝันถึงโลกที่ เราเท่ากัน

ยังคงฝันถึงโลกที่ เราเท่ากัน

มิวสิควิดีโอ ความฝันยามรุ่งสาง t_047

เพลง ความฝันยามรุ่งสาง
ศิลปิน : t_047

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend