คอร์ดเพลง สุริยุปราคา – t_047 ft. Hugo, Noxnoi

  
Text   

คอร์ดเพลง : สุริยุปราคา t_047

คอร์ดเพลง สุริยุปราคา - t_047

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Am,Dm,D7,E7,F,G


INTRO | Am | E7 | Am | E7 |
INTRO | Am | E7 | Am | E7 |

 
บางทีมันก็สว
Am 
ยงาม.. 
 
 
E7 
 
บางทีมันก็น่
Am 
ากลัว.. 
 
 
E7 
 
ใครหลายคนก็ลื
Am 
มตัว.. 
 
 
E7 
 
คิดว่าเป็นควา
Am 
มจริง.. 
 
 
E7 

 
ยามราตรีช่างสว
Am 
ยงาม.. 
 
 
E7 
 
สร้างสรรค์อะไรได้ตา
Am 
มใจ.. 
 
 
E7 
 
อะไรไม่ดีก็ทิ้
Am 
งไป.. 
 
 
E7 
 
โอ้โลกนี้ช่างสว
Am 
ยงาม.. 
 
 
E7 

 
แต่
F 
มันเป็นความสวยง
G 
ามที่เกิดขึ้นในพริ
Am 
บตา
 
F 
มื่อความมืดมนบดบังดวง
G 
ตา
 
และทุก ๆ อย่างก็หา
Am 
ยไป..

F 
ถ้า..
G 
.. 
 
นี่คือควา
Am 
มจริง..
 
อย่ายอม
F 
ทิ้งความจ
G 
ริง 
 
ทิ้งดวงต
Am 
ะวัน..
 
ยังมี
F 
ฉัน 
 
และเ
G 
ธอ 
 
อยู่ตร
Am 
งนี้..
 
ในโลกที่
F 
มี..แต่
D7 
คน..ที่เห็นแ
Am 
ก่ตัว
 
เธออย่
Am 
ากลัว เธออย่ากลัว เธออย่ากลัว
 
จงอย่
Am 
ากลัว จงอย่ากลัว จงอย่ากลัว  
G 

INSTRU | D7 | Am | Dm | Am E7 |

Am 
ขอให้เธอคืนกลับมาสู่ความเป็นจริง
 
ขอให้เธอคืนกลับมาสู่ความเป็นจริง
 
 
ขอให้เธอคืนกลับมาสู่ความเป็นจริง
 
 
ด้วยประตูบานนี้
 

INSTRU | F | G | Am | Am |
INSTRU | F | G | Am | Am |

 
แต่
F 
มันเป็นความสวยง
G 
ามที่เกิดขึ้นในพริ
Am 
บตา
 
F 
มื่อความมืดมนบดบังดวง
G 
ตา
 
และทุก ๆ อย่างก็หา
Am 
ยไป..

F 
ถ้า..
G 
.. 
 
นี่คือควา
Am 
มจริง..
 
อย่ายอม
F 
ทิ้งความจ
G 
ริง 
 
ทิ้งดวงต
Am 
ะวัน..
 
ยังมี
F 
ฉัน 
 
และเ
G 
ธอ 
 
อยู่ตร
Am 
งนี้..
 
ในโลกที่
F 
มี..แต่
D7 
คน..ที่เห็นแ
Am 
ก่ตัว
 
เธออย่
Am 
ากลัว เธออย่ากลัว เธออย่ากลัว
 
จงอย่
Am 
ากลัว จงอย่ากลัว จงอย่ากลัว  
G 

OUTRO | F | G | Am | Am | ( 2 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สุริยุปราคา


บางทีมันก็สวยงาม..
บางทีมันก็น่ากลัว..
ใครหลายคนก็ลืมตัว..
คิดว่าเป็นความจริง..

ยามราตรีช่างสวยงาม..
สร้างสรรค์อะไรได้ตามใจ..
อะไรไม่ดีก็ทิ้งไป..
โอ้โลกนี้ช่างสวยงาม..

แต่มันเป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นในพริบตา
เมื่อความมืดมนบดบังดวงตา
และทุก ๆ อย่างก็หายไป..

ถ้า…. นี่คือความจริง..
อย่ายอมทิ้งความจริง ทิ้งดวงตะวัน..
ยังมีฉัน และเธอ อยู่ตรงนี้..
ในโลกที่มี..แต่คน..ที่เห็นแก่ตัว
เธออย่ากลัว เธออย่ากลัว เธออย่ากลัว
จงอย่ากลัว จงอย่ากลัว จงอย่ากลัว

( ดนตรี )

ขอให้เธอคืนกลับมาสู่ความเป็นจริง
ขอให้เธอคืนกลับมาสู่ความเป็นจริง
ขอให้เธอคืนกลับมาสู่ความเป็นจริง
ด้วยประตูบานนี้

( ดนตรี )

แต่มันเป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นในพริบตา
เมื่อความมืดมนบดบังดวงตา
และทุก ๆ อย่างก็หายไป..

ถ้า…. นี่คือความจริง..
อย่ายอมทิ้งความจริง ทิ้งดวงตะวัน..
ยังมีฉัน และเธอ อยู่ตรงนี้..
ในโลกที่มี..แต่คน..ที่เห็นแก่ตัว
เธออย่ากลัว เธออย่ากลัว เธออย่ากลัว
จงอย่ากลัว จงอย่ากลัว จงอย่ากลัว..

มิวสิควิดีโอ สุริยุปราคา t_047

เพลง สุริยุปราคา
ศิลปิน : t_047
Lyric : Nattee Akaraponthanrak
feat. Hugo, Noxnoi
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend