คอร์ดเพลง สมมติว่าเรา แสตมป์ อภิวัชร์ & Christopher Chu

  
Text   


INTRO | D | Em |

D 
ฉันฝันเห็นอยู่เสมอ 
 
ชีวิตที่เธอได้เ
Em 
ลือกฉัน
D 
ฝันว่าโลกไม่มีเขา 
 
สมมติว่าเราได้
Em 
รักกัน

D 
ฉันเข้าใจหมดทุกอย่าง 
 
ไม่ว่าเธอเลือกทา
Em 
งไหน
 
จะไ
D 
ปคาดหวังอะไรได้ 
 
คนจะไปก็ต้อ
Em 
งไป

 
แต่ตอ
Bm 
นนี้ 
 
มันยังมีเว
G 
ลา 
 
ไม่ต้องคิดถึง
Em 
หน้าใคร
 
และเ
A 
ราก็อยู่ด้วย
Bm 
กัน
 
ก่อนเดินจากกัน
G 
ไป 
 
ลองหลับตาแล้วนึก
Em 
ดูได้ไหม
 
จับมื
A 
อฉันไว้สักครั้ง

D 
ฉันฝันเห็นอยู่เสมอ 
 
ชีวิตที่เธอได้เลือ
G 
กฉัน
D 
ฝันว่าโลกไม่มีเขา 
 
สมมติว่าเราได้รั
G 
กกัน

 
เราจะไ
D 
ด้มีคืนวัน ที่ดีๆ ไม่ห่าง
 
มีเธอ
G 
ยิ้ม มีเธอยืน มีเธอเดินข้างๆ
 
อยากให้ลอง
D 
คิดถึงฉันไม่ใช่เขา
 
สมมติว่าเราได้ค
G 
บกัน.. 
 
สมมติว่าเราได้รักกัน..

INSTRU | D | Em | D | Em |

D 
สมมติฉันไม่ยอมแพ้ 
 
แล้วเรื่องจริงจะเปลี่ย
Em 
นไหม
D 
สมมติฉันไม่ยอมรับ 
 
และขอร้องเธอไม่ใ
Em 
ห้ไป

 
หากสองเ
D 
ราได้ย้อนเวลา 
 
มีโอกาสได้
Em 
แก้ไข
 
D 
ราจะยอมให้ทุกๆ 
 
อย่าง..เป็นไปตาม
Em 
นี้หรือไม่

 
แต่ตอ
Bm 
นนี้..เวลามันยัง
G 
มี
 
ตรงนี้ไม่มี
Em 
ผู้ใด 
 
คง
A 
อยู่ลำพังอี
Bm 
กหน
 
ก่อนเดินจากกัน
G 
ไป 
 
ลองหลับตาแล้วนึ
Em 
กดูได้ไหม
 
โลก
A 
ที่มีเราสองคน

D 
ฉันฝันเห็นอยู่เสมอ 
 
ชีวิตที่เธอได้เลือ
G 
กฉัน
D 
ฝันว่าโลกไม่มีเขา 
 
สมมติว่าเราได้รั
G 
กกัน

 
เราจะไ
D 
ด้มีคืนวัน ที่ดีๆ ไม่ห่าง
 
มีเธอ
G 
ยิ้ม มีเธอยืน มีเธอเดินข้างๆ
 
อยากให้ลอง
D 
คิดถึงฉันไม่ใช่เขา
 
สมมติว่าเราได้ค
G 
บกัน.. 
 
สมมติว่าเราได้รักกัน..

INSTRU | D | D | G | G |
INSTRU | D | D | G | G |

 
เราจะไ
D 
ด้มีคืนวัน ที่ดีๆ ไม่ห่าง
 
มีเธอ
G 
ยิ้ม มีเธอยืน มีเธอเดินข้างๆ
 
ลืมตาแล้วคิด
D 
ถึงฉัน 
 
แล้วลืมเขา
 
สมมติว่าเราได้ค
G 
บกัน.. 
 
สมมติว่าเราได้รักกัน..

OUTRO | D | Em | D | Em | D |


ฉันฝันเห็นอยู่เสมอ ชีวิตที่เธอได้เลือกฉัน
ฝันว่าโลกไม่มีเขา สมมติว่าเราได้รักกัน

ฉันเข้าใจหมดทุกอย่าง ไม่ว่าเธอเลือกทางไหน
จะไปคาดหวังอะไรได้ คนจะไปก็ต้องไป

แต่ตอนนี้ มันยังมีเวลา ไม่ต้องคิดถึงหน้าใคร
และเราก็อยู่ด้วยกัน
ก่อนเดินจากกันไป ลองหลับตาแล้วนึกดูได้ไหม
จับมือฉันไว้สักครั้ง

ฉันฝันเห็นอยู่เสมอ ชีวิตที่เธอได้เลือกฉัน
ฝันว่าโลกไม่มีเขา สมมติว่าเราได้รักกัน

เราจะได้มีคืนวัน ที่ดีๆ ไม่ห่าง
มีเธอยิ้ม มีเธอยืน มีเธอเดินข้างๆ
อยากให้ลองคิดถึงฉันไม่ใช่เขา
สมมติว่าเราได้คบกัน.. สมมติว่าเราได้รักกัน..

( ดนตรี )

สมมติฉันไม่ยอมแพ้ แล้วเรื่องจริงจะเปลี่ยนไหม
สมมติฉันไม่ยอมรับ และขอร้องเธอไม่ให้ไป

หากสองเราได้ย้อนเวลา มีโอกาสได้แก้ไข
เราจะยอมให้ทุกๆ อย่าง..เป็นไปตามนี้หรือไม่

แต่ตอนนี้..เวลามันยังมี
ตรงนี้ไม่มีผู้ใด คงอยู่ลำพังอีกหน
ก่อนเดินจากกันไป ลองหลับตาแล้วนึกดูได้ไหม
โลกที่มีเราสองคน

ฉันฝันเห็นอยู่เสมอ ชีวิตที่เธอได้เลือกฉัน
ฝันว่าโลกไม่มีเขา สมมติว่าเราได้รักกัน

เราจะได้มีคืนวัน ที่ดีๆ ไม่ห่าง
มีเธอยิ้ม มีเธอยืน มีเธอเดินข้างๆ
อยากให้ลองคิดถึงฉันไม่ใช่เขา
สมมติว่าเราได้คบกัน.. สมมติว่าเราได้รักกัน..

( ดนตรี )

เราจะได้มีคืนวัน ที่ดีๆ ไม่ห่าง
มีเธอยิ้ม มีเธอยืน มีเธอเดินข้างๆ
ลืมตาแล้วคิดถึงฉัน แล้วลืมเขา
สมมติว่าเราได้คบกัน.. สมมติว่าเราได้รักกัน..

มิวสิควิดีโอ สมมติว่าเรา แสตมป์ อภิวัชร์

เพลง : สมมติว่าเรา
ศิลปิน : แสตมป์ อภิวัชร์
เนื้อร้อง/ทำนอง : STAMP / Christopher Chu
เรียบเรียง : Christopher Chu
Ost. OMG! รักจังวะ..ผิดจังหวะ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend