คอร์ดเพลง กลับบ้าน – t_047

  
Text   

คอร์ดเพลง : กลับบ้าน t_047

คอร์ดเพลง กลับบ้าน - t_047

เพลง :

ศิลปิน : t_047

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : Bb,C,F,Gm


INTRO | F | F | F | F |

 
ขอโทษที่ไม่ได้กลั
Bb 
บไป 
 
ในตอนที่มีโ
F 
อกาส
 
ขอโทษที่ไม่ได้กลั
Bb 
บไป 
 
ให้เร็วก
F 
ว่านี้
 
ขอโทษที่ไม่ได้กลั
Bb 
บไป 
 
เล่าเรื่องราวความ
F 
ฝัน
 
ขอโทษที่ไม่ได้กลั
Bb 
บไป 
 
ให้เราได้อยู่ด้วย
F 
กัน
 
ผมหล
Gm 
งทาง.
C 
.. 
 
ผมหล
F 
งทาง

 
ขอโทษที่ไม่ได้กลั
Bb 
บไป 
 
ก็คิดว่าพอมีเว
F 
ลาอยู่
 
ขอโทษที่ไม่ได้กลั
Bb 
บไป 
 
มอบรอยยิ้มให้ย่ากับ
F 
ปู่
 
ขอโทษที่ไม่ได้กลั
Bb 
บไป 
 
เล่าเรื่องราวควา
F 
มฝัน
 
ขอโทษที่ไม่ได้กลั
Bb 
บไป 
 
ในตอนที่อยู่ด้ว
F 
ยกัน
 
ผมหล
Gm 
งทาง.
C 
.. 
 
ผมหล
F 
งทาง

INSTRU | Bb | F | Bb | F |

 
ผมขอให้คุณได้กลั
Bb 
บไป 
 
ในตอนที่มีโ
F 
อกาส
 
ผมขอให้คุณได้กลั
Bb 
บไป 
 
ให้เร็วกว่
F 
านี้
 
ผมขอให้คุณได้กลั
Bb 
บไป 
 
เล่าเรื่องราวควา
F 
มฝัน
 
ผมขอให้คุณได้กลั
Bb 
บไป 
 
ในตอนที่อยู่ด้วย
F 
กัน
 
อย่าหล
Gm 
งทาง.
C 
.. 
 
อย่าหล
F 
งทาง
 
ผมหล
Gm 
งทาง.
C 
.. 
 
ผมจะหาทาง..

 
หลับให้สบายครับ..  
F 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง กลับบ้าน


ขอโทษที่ไม่ได้กลับไป ในตอนที่มีโอกาส
ขอโทษที่ไม่ได้กลับไป ให้เร็วกว่านี้
ขอโทษที่ไม่ได้กลับไป เล่าเรื่องราวความฝัน
ขอโทษที่ไม่ได้กลับไป ให้เราได้อยู่ด้วยกัน
ผมหลงทาง ผมหลงทาง

ขอโทษที่ไม่ได้กลับไป ก็คิดว่าพอมีเวลาอยู่
ขอโทษที่ไม่ได้กลับไป มอบรอยยิ้มให้ย่ากับปู่
ขอโทษที่ไม่ได้กลับไป เล่าเรื่องราวความฝัน
ขอโทษที่ไม่ได้กลับไป ในตอนที่อยู่ด้วยกัน
ผมหลงทาง ผมหลงทาง

ผมขอให้คุณได้กลับไป ในตอนที่มีโอกาส
ผมขอให้คุณได้กลับไป ให้เร็วกว่านี้
ผมขอให้คุณได้กลับไป เล่าเรื่องราวความฝัน
ผมขอให้คุณได้กลับไป ในตอนที่อยู่ด้วยกัน
อย่าหลงทาง อย่าหลงทาง
ผมหลงทาง ผมจะหาทาง

หลับให้สบายครับ

มิวสิควิดีโอ กลับบ้าน t_047

เพลง กลับบ้าน
ศิลปิน : t_047

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend