คอร์ดเพลง อนันตกาล t_047

  
Text   


INTRO | Emaj7 |

Emaj7 
  อยากอยู่กับเธอให้นานในรัตติกาลที่
F#m7 
เงียบงัน
 
  อ้อมกอด
Amaj7 
นั้นของเธอช่างอุ่น 
 
อยู่ในดว
Am 
งใจ

E 
  ไม่อยากผ่านคืนนี้ไป 
 
เพราะรู้ว่าเราต้อง
F#m7 
ร่ำลา
 
  กลับไป
Amaj7 
หาหนทาง 
 
ของสอ
Am 
งเรา

INSTRU | Emaj7 | Emaj7 | Amaj7 | Amaj7 |
INSTRU | Emaj7 | Emaj7 | Amaj7 | Am |

C#m 
  ถ้ามีพลังวิเ
B 
ศษ 
 
อยากจะ
A 
ขอใช้มันในตอ
E 
นนี้
C#m 
  ให้ชี
B 
วิตไม่ต้องมีวันต่
A 
อไป 
 
จะขอ
Am 
วอนให้

Emaj7 
หยุดเวลานั้น 
 
ไว้ตอนที่
Amaj7 
เธอนอนกอดฉัน
Emaj7 
หยุดดวงดาว 
 
ตอนที่พร่าง
Amaj7 
พราวเป็นประกาย
Emaj7 
ไม่ปรารถนา 
 
จะได้
Amaj7 
มองดวงตะวันอีกครั้ง

 
เพราะแสง
C#m 
จันทร์ 
 
ในคืน
B 
นี้งดงามเมื่อ
A 
มีเธอ

INSTRU | Emaj7 | Emaj7 | Amaj7 | Amaj7 |
INSTRU | Emaj7 | Emaj7 | Amaj7 | Am |

C#m 
  ชอบฟังเ
B 
สียงลมหายใจของเ
A 
ธอ
 
  ในต
E 
อนที่คลอไปกับ
C#m 
เสียงดนตรี
 
  ที่เ
B 
ปิดเพลงโปรดของเ
A 
รา
 
  เข้ากันกับกลิ่น
C#m 
น้ำหอม 
 
ของเ
B 
ธอ
 
  ที่ยั่วเ
A 
ย้าให้ใจเหมือนโดนสะกดไ
B 
ว้

INSTRU | Emaj7 | Emaj7 | Amaj7 | Amaj7 |
INSTRU | Emaj7 | Emaj7 | Amaj7 | Am |

C#m 
  ถ้ามีพลังวิเ
B 
ศษ 
 
อยากจะ
A 
ขอใช้มันอีกห
E 
นึ่งหน
C#m 
  ให้คืน
B 
นี้เวียนและวนไป
Am 
ชั่วกาล 
 
จะขอวอนให้

Emaj7 
หยุดเวลานั้น 
 
ไว้ตอนที่
Amaj7 
เธอนอนกอดฉัน
Emaj7 
หยุดดวงดาว 
 
ตอนที่พร่าง
Amaj7 
พราวเป็นประกาย
Emaj7 
ไม่ปรารถนา 
 
จะได้
Amaj7 
มองดวงตะวันอีกครั้ง

 
เพราะแสง
C#m 
จันทร์ 
 
ในคืน
B 
นี้งดงามเมื่อ
A 
มีเธอ
 
เพราะแสง
C#m 
จันทร์ 
 
ในคืน
B 
นี้งดงามเมื่อ
A 
มีเธอ


อยากอยู่กับเธอให้นานในรัตติกาลที่เงียบงัน
อ้อมกอดนั้นของเธอช่างอุ่น อยู่ในดวงใจ

ไม่อยากผ่านคืนนี้ไป เพราะรู้ว่าเราต้องร่ำลา
กลับไปหาหนทาง ของสองเรา

ดนตรี

ถ้ามีพลังวิเศษ อยากจะขอใช้มันในตอนนี้
ให้ชีวิตไม่ต้องมีวันต่อไป จะขอวอนให้หยุด
เวลานั้น ไว้ตอนที่เธอนอนกอดฉัน
หยุดดวงดาว ตอนที่พร่างพราวเป็นประกาย
ไม่ปรารถนา จะได้มองดวงตะวันอีกครั้ง

เพราะแสงจันทร์ ในคืนนี้งดงามเมื่อมีเธอ

ดนตรี

ชอบฟังเสียงลมหายใจของเธอ
ในตอนที่คลอไปกับเสียงดนตรี
ที่เปิดเพลงโปรดของเรา
เข้ากันกับกลิ่นน้ำหอม ของเธอ
ที่ยั่วเย้าให้ใจเหมือนโดนสะกดไว้

ดนตรี

ถ้ามีพลังวิเศษ อยากจะขอใช้มันอีกหนึ่งหน
ให้คืนนี้เวียนและวนไปชั่วกาล จะขอวอนให้หยุด
เวลานั้น ไว้ตอนที่เธอนอนกอดฉัน
หยุดดวงดาว ตอนที่พร่างพราวเป็นประกาย
ไม่ปรารถนาจะได้มองดวงตะวันอีกครั้ง

เพราะแสงจันทร์ ในคืนนี้งดงามเมื่อมีเธอ
เพราะแสงจันทร์ ในคืนนี้งดงามเมื่อมีเธอ

มิวสิควิดีโอ อนันตกาล t_047

เพลง : อนันตกาล
ศิลปิน : t_047
เนื้อร้อง : Nattee Akaraponthanarak
เรียบเรียง : Pokpong Jitdee, T_047
ติดต่องานศิลปิน line : aonne
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend