คอร์ดเพลง สายธารที่ไหลกลับบ้าน t_047

  
Text   


INTRO | A | A | D | D |
INTRO | A | A | D | D |

A 
เหมือนดวงดาวนั้นเป็นดวงตา
D 
คล้ายดวงจันทร์นั้นเป็นรอยยิ้มของเธอ
A 
เหมือนมีเสียงลมที่เอ่ยวาจา
 
บอก
D 
ฉันว่าเธอคิดถึง

A 
เหมือนได้กอดเธอในยามเช้า
D 
ผ่านแสงตะวันให้คลายหนาว
 
เมื่อม
A 
องไปบนที่ใบไม้
 
คล้ายจดห
D 
มายที่เธอฝากมา 
 
ผ่านสาย
A 
ลม
 
จะคอยนำท
D 
าง 
 
กลับบ้านเ
A 
รา
 
จะคอยนำท
D 
าง

 
เมื่อ
A 
มีเธออยู่ในใจ
 
แม้ทางจะไ
D 
กล 
 
ฉันไม่เคยเหงา
 
เมื่อม
A 
องไปบนที่สายธาร
 
ปรากฏเ
D 
งาของเธอเคียงข้างฉัน
 
ชี
A 
วิตยังคงไหลไป
 
เพียงแค่ใ
D 
จของเราไม่ไหลตาม
 
ไม่น
A 
าน 
 
ฉันจะกลับไป
 
จะไ
D 
หลไปตามสายธาร 
 
ของความคิดถึง

INSTRU | A | A | D | D |
INSTRU | A | A | D | D |

A 
ฟ้าเวลานี้จะบอกเวลา
D 
ว่าในไม่ช้าเราจะได้พบกัน
A 
เหมือนปลายภูเขาที่ปลอบโยนฉัน
 
ว่าใ
D 
จเจ้าเอย 
 
จงแข็งแกร่ง

A 
ฉันมองกังหันที่หมุนไปช้า
D 
เฝ้ารอสายลมให้หวนกลับมา
A 
ฉันฟังกังหันที่เอ่ยวาจา
 
ว่าเ
D 
ธอก็รอฉันอย่างนั้น

A 
  จะคอยนำท
D 
าง 
 
กลับบ้านเ
A 
รา
 
  จะคอยนำท
D 
าง..

 
เมื่อ
A 
มีเธออยู่ในใจ
 
แม้ทางจะไ
D 
กล 
 
ฉันไม่เคยเหงา
 
เมื่อม
A 
องไปบนที่สายธาร
 
ปรากฏเ
D 
งาของเธอเคียงข้างฉัน
 
ชี
A 
วิตยังคงไหลไป
 
เพียงแค่ใ
D 
จของเราไม่ไหลตาม
 
ไม่น
A 
าน 
 
ฉันจะกลับไป
 
จะไ
D 
หลไปตามสายธาร 
 
ของความคิดถึง

A 
เหมือนดวงดาวนั้นเป็นดวงตา
 
(จะคอยนำทาง)
 
D 
คล้ายดวงจันทร์นั้นเป็นรอยยิ้มของเธอ
 
(กลับบ้านเรา)
 
A 
เหมือนมีเสียงลมที่เอ่ยวาจา
 
(จะคอยนำท
D 
าง..)
 

A 
เหมือนดวงดาวนั้นเป็นดวงตา
 
(จะคอยนำทาง)
 
D 
คล้ายดวงจันทร์นั้นเป็นรอยยิ้มของเธอ
 
(กลับบ้านเรา)
 
A 
เหมือนมีเสียงลมที่เอ่ยวาจา
 
(จะคอยนำท
D 
าง..)
 

OUTRO | A | A | D | D |
OUTRO | A | A | D | D |
(จะคอยนำทาง..)
(กลับบ้านเรา)
(Fade out..)


เหมือนดวงดาวนั้นเป็นดวงตา
คล้ายดวงจันทร์นั้นเป็นรอยยิ้มของเธอ
เหมือนมีเสียงลมที่เอ่ยวาจา
บอกฉันว่าเธอคิดถึง

เหมือนได้กอดเธอในยามเช้า
ผ่านแสงตะวันให้คลายหนาว
เมื่อมองไปบนที่ใบไม้
คล้ายจดหมายที่เธอฝากมา ผ่านสายลม
จะคอยนำทาง กลับบ้านเรา
จะคอยนำทาง

เมื่อมีเธออยู่ในใจ
แม้ทางจะไกล ฉันไม่เคยเหงา
เมื่อมองไปตรงที่สายธาร
ปรากฏเงาของเธอเคียงข้างฉัน
ชีวิตยังคงไหลไป
เพียงแค่ใจของเราไม่ไหลตาม
ไม่นาน ฉันจะกลับไป
จะไหลไปตามสายธารของความคิดถึง

ดนตรี

ฟ้าเวลานี้จะบอกเวลา
ว่าในไม่ช้าเราจะได้พบกัน
เหมือนปลายภูเขาที่ปลอบโยนฉัน
ว่าใจเจ้าเอย จงแข็งแกร่ง

ฉันมองกังหันที่หมุนไปช้า
เฝ้ารอสายลมให้หวนกลับมา
ฉันฟังกังหันที่เอ่ยวาจา
ว่าเธอก็รอฉันอย่างนั้น

จะคอยนำทาง กลับบ้านเรา
จะคอยนำทาง

เมื่อมีเธออยู่ในใจ
แม้ทางจะไกล ฉันไม่เคยเหงา
เมื่อมองไปตรงที่สายธาร
ปรากฏเงาของเธอเคียงข้างฉัน
ชีวิตยังคงไหลไป
เพียงแค่ใจของเราไม่ไหลตาม
ไม่นาน ฉันจะกลับไป
จะไหลไปตามสายธารของความคิดถึง

เหมือนดวงดาวนั้นเป็นดวงตา
(จะคอยนำทาง)
คล้ายดวงจันทร์นั้นเป็นรอยยิ้มของเธอ
(กลับบ้านเรา)
เหมือนมีเสียงลมที่เอ่ยวาจา
(จะคอยนำทาง)

เหมือนดวงดาวนั้นเป็นดวงตา
(จะคอยนำทาง)
คล้ายดวงจันทร์นั้นเป็นรอยยิ้มของเธอ
(กลับบ้านเรา)
เหมือนมีเสียงลมที่เอ่ยวาจา
(จะคอยนำทาง)

มิวสิควิดีโอ สายธารที่ไหลกลับบ้าน t_047

เพลง : สายธารที่ไหลกลับบ้าน
ศิลปิน : t_047
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง : Album : When the Sky is not Blue
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend