คอร์ดเพลง นายหญิง Phumin (ภูมิมินท์)

  
Text   

INTRO | Bb | Am | Bb C | F |
INTRO | Bb | Am | Bb C | F |

 
เก็บความรัก
Bb 
ของเราไว้ก่อน
 
เผื่อในตอ
Am 
นที่คิดถึงกัน
 
เผื่อในครั้
Bb 
งที่เธอนั้นอยา
กให้ฉันอยู่ตร
งนี้

 
ฝากดวงดาว
Bb 
อยู่เป็นเพื่อนเธอl
 
วอนลมฝ
Am 
นผ่านไปให้ไกล
 
โปรดจงพั
Bb 
ดเรี่องราวโหดร้า
ยให้ไกลตัวเธ

 
แล้วถ้าวันหนึ่
Bb 
ง.. 
 
ถ้าฉันหายไ
Am 
ป..
 
จัน
Bb 
ทร์เอ๋ยมา
ปลอบใจให้เธอ
คนดี
 
ฤดูกาลผ่า
Bb 
น.. 
 
ให้ไกลอย่าง
Am 
นี้..
 
ฝากท้องนที
Gm 
..นำรัก
ของฉันให้เธ

 
ยินดี
Bb 
ที่มาพบกัน 
 
ยินดี
Am 
ที่มีเรื่งราว
 
ยินดี
Bb 
ทุกครั้งทุกครา
วเมื่อนึกถึ
 
หากวันหนึ่
Bb 
งที่เราต้องพราก
 
หากว่าฉัน
Am 
จากเธอแสนไกล
 
ให้เธ
Bb 
อจดจำเอาไว้
..ว่าเราเคยผูก
พันธ์

 
เมื่อใดเธอเหนื่
Bb 
อย.. 
 
เมื่อใจเธอ
Am 
ถอด..
 
ฉันยินดี
Bb 
กอดเธอเอาไว้
..ให้ผ่านพ้
 
เมื่อเธอเหงา
Bb 
เปลี่ยว..
 
และเธอไม่เหลื
Am 
อใครสักคน
 
ไม่ต้องกังว
Gm 
ล 
 
มีฉันหนึ่งค
นยินดีรับฟั

INSTRU | Bb | Am | Bb C | F |
INSTRU | Bb | Am | Bb C | F |

 
ยินดี
Bb 
ที่มาพบกัน 
 
ยินดี
Am 
ที่มีเรื่งราว
 
ยินดี
Bb 
ทุกครั้งทุกครา
วเมื่อนึกถึ
 
หากวันหนึ่
Bb 
งที่เราต้องพราก
 
หากว่าฉัน
Am 
จากเธอแสนไกล
 
ให้เธ
Bb 
อจดจำเอาไว้
..ว่าเราเคยผูก
พันธ์

 
เมื่อใดเธอเหนื่
Bb 
อย.. 
 
เมื่อใจเธอ
Am 
ถอด..
 
ฉันยินดี
Bb 
กอดเธอเอาไว้
..ให้ผ่านพ้
 
เมื่อเธอเหงา
Bb 
เปลี่ยว..
 
และเธอไม่เหลื
Am 
อใครสักคน
 
ไม่ต้องกังว
Gm 
ล 
 
มีฉันหนึ่งค
นยินดีรับฟั

 
ขอให้ทุก
Bb 
วัน.. 
 
ของเธอมีควา
Am 
มสุข..
 
ฉันขอยืน
Gm 
อยู่..เพียงในวั
น..ที่โหดร้า
 
ถ้ามีวัน
Bb 
หนึ่ง.. 
 
ที่เราต้องจา
Am 
กกันแสนไกล
 
จะไม่เสียดา
Gm 
ยที่ครั้งหนึ่งเค
ยได้รักคุ

INSTRU| Bb | Am | Bb C | F |
INSTRU | Bb | Am | Bb C | F |

 
เมื่อใดเธอเหนื่
Bb 
อย.. 
 
เมื่อใจเธอ
Am 
ถอด..
 
ฉันยินดี
Bb 
กอดเธอเอาไว้
..ให้ผ่านพ้
 
เมื่อเธอเหงา
Bb 
เปลี่ยว..
 
และเธอไม่เหลื
Am 
อใครสักคน
 
ไม่ต้องกังว
Gm 
ล 
 
มีฉันหนึ่งค
นยินดีรับฟั

 
ขอให้ทุก
Bb 
วัน.. 
 
ของเธอมีควา
Am 
มสุข..
 
ฉันขอยืน
Gm 
อยู่..เพียงในวั
น..ที่โหดร้า
 
ถ้ามีวัน
Bb 
หนึ่ง.. 
 
ที่เราต้องจา
Am 
กกันแสนไกล
 
จะไม่เสียดา
Gm 
ยที่ครั้งหนึ่งเค
ยได้รักคุ
ณ..
 
ขอให้ทุก
Bb 
วัน.. 
 
ของเธอมีควา
Am 
มสุข..
 
ฉันขอยืน
Gm 
อยู่..เพียงในวั
น..ที่โหดร้า
 
ถ้ามีวัน
Bb 
หนึ่ง.. 
 
ที่เราต้องจา
Am 
กกันแสนไกล
 
จะไม่เสียดา
Gm 
ยที่ครั้งหนึ่งเค
ยได้รักคุ
ณ..

มิวสิควิดีโอ นายหญิง Phumin (ภูมิมินท์)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend