คอร์ดเพลง เป็นหยังต้องเป็นเขา (ເປັນຫຍັງຕ້ອງເປັນເຂົາ) GX2 ft. T’Jame Uno

  
Text   
คอร์ดเพลง เป็นหยังต้องเป็นเขา (ເປັນຫຍັງຕ້ອງເປັນເຂົາ) GX2 ft. T'Jame Uno

ศิลปิน : GX2 ft. T’Jame Uno
เนื้อร้อง/ทำนอง : GX2 ft. T’Jame Uno
คอร์ด : Eb,Bb,Cm,Ab


INTRO | Eb | Bb | Cm | Ab | ( 2 Times )

 
เป็นหยังต้องเป็น
Eb 
เขา 
 
ทั้งที่เฮากาฮักเจ้า
Bb 
คือกัน
 
คือต้องเป็
Cm 
นมัน 
 
ที่ได้ใจเจ้าไปครอ
Ab 
บครอง
 
ข้อยนั้นพยา
Eb 
ยาม
 
เพื่อให้ได้
Bb 
ใจเจ้ามาครอบ
Cm 
ครอง 
 
 
Ab 
โอ้ย…

 
เป็นหยังต้องเป็น
Eb 
เค้า 
 
ทั้งที่อ้ายทุ่มเทไปทั้
Bb 
งใจ
 
ให้ไปทั้ง
Cm 
กาย 
 
แต่ว่าสุดท้ายเจ้า
Ab 
บ่สน
 
ข้อยนั้นพยา
Eb 
ยาม
 
เพื่อให้ได้เ
Bb 
จ้านั้นมาเป็นหวา
Cm 
นใจ
 
แต่สุด
Ab 
ท้าย.. 
 
หมาก็คาบไปแดก

 
ข้อย
Eb 
เฮ็ดทุกวิถีทางเพื่อให้จะส
Bb 
นใจ
 
แต่ว่า
Cm 
เจ้าก็บ่เคยคิดเลยที่จะส
Ab 
นกัน
 
หรือว่า
Eb 
ข้อยคนนี้นั่นมันบ่เคย
Bb 
สำคัญ
 
ในสา
Cm 
ยตา.. 
 
ของเ
Ab 
จ้า

 
ถ้าเจ้าบ่ฮัก
Eb 
กัน 
 
กาอย่ามาให้ความหวัง
 
โอ้ย เฮ็ดแบ
Bb 
บนี้ 
 
นั้นมันโคตรเป็นตาซัง
 
ข้อยนั้นฮัก
Cm 
เจ้า 
 
เอาเป็นเอาตาย
 
แต่ว่าตอนสุดท้
Ab 
ายเจ้ามาหักหลัง 
 
มาหัก
Eb 
หลัง
 
เจ้าคือเป็นคนแบ
Bb 
บนี้..
Cm 
..ถ้าบ่ฮักกาบอกกัน
Ab 
ดีดี

 
เป็นหยังต้องเป็น
Eb 
เขา 
 
ทั้งที่เฮากาฮักเจ้า
Bb 
คือกัน
 
คือต้องเป็
Cm 
นมัน 
 
ที่ได้ใจเจ้าไปครอ
Ab 
บครอง
 
ข้อยนั้นพยา
Eb 
ยาม
 
เพื่อให้ได้
Bb 
ใจเจ้ามาครอบ
Cm 
ครอง 
 
 
Ab 
โอ้ย…

 
เป็นหยังต้องเป็น
Eb 
เค้า 
 
ทั้งที่อ้ายทุ่มเทไปทั้
Bb 
งใจ
 
ให้ไปทั้ง
Cm 
กาย 
 
แต่ว่าสุดท้ายเจ้า
Ab 
บ่สน
 
ข้อยนั้นพยา
Eb 
ยาม
 
เพื่อให้ได้เ
Bb 
จ้านั้นมาเป็นหวา
Cm 
นใจ
 
แต่สุด
Ab 
ท้าย.. 
 
หมาก็คาบไปแดก

Eb 
  ต้องฝืนยิ้มทั้งน้ำ
Bb 
ตา 
 
เบี่งเจ้าสองคนเดินจากไป
Cm 
  อ้ายร้องไห้ทุกครั้ง
Ab 
คา 
 
เป็นหยังเจ้าคือไปมีให่ม
Eb 
  ข้อยบ่เข้าใจ 
 
 
Bb 
และ 
 
บ่อรู้อีหยังทั้
Cm 
งนั้น
 
  ว่ามือที่สามจะเข้
Ab 
ามา..

Eb 
  อ้ายพยายามกี่ทุก
Bb 
อย่าง 
 
เพื่อให้เจ้าอยู่นำกัน
Cm 
  อ้ายอยากให้เจ้านั้นรู้เหลือเ
Ab 
กิน 
 
ว่าอ้ายยังคงต้องการ
Eb 
  นอกจากความฮัก 
 
 
Bb 
นั่นก็คือชีวิตของ
Cm 
อ้าย 
 
สิเอ
Ab 
าบ่

 
  ข้อยอยากจ
Eb 
ะรู้.. เหลือเ
Bb 
กิน
 
  ว่าในสมองของเจ้านั้น
Cm 
คิด 
 
อีห
Ab 
ยัง
 
  เป็นหยังคือไปฮักเขา
 
Eb 
  ทั้งที่อ้ายนั้นก็ทุ่ม
Bb 
เทให้เจ้า
 
  เพียงผู้เ
Cm 
ดียว 
 
เพียงผู้เ
Ab 
ดียว…

 
เป็นหยังต้องเป็น
Eb 
เขา 
 
ทั้งที่เฮากาฮักเจ้า
Bb 
คือกัน
 
คือต้องเป็
Cm 
นมัน 
 
ที่ได้ใจเจ้าไปครอ
Ab 
บครอง
 
ข้อยนั้นพยา
Eb 
ยาม
 
เพื่อให้ได้
Bb 
ใจเจ้ามาครอบ
Cm 
ครอง 
 
 
Ab 
โอ้ย…

 
เป็นหยังต้องเป็น
Eb 
เค้า 
 
ทั้งที่อ้ายทุ่มเทไปทั้
Bb 
งใจ
 
ให้ไปทั้ง
Cm 
กาย 
 
แต่ว่าสุดท้ายเจ้า
Ab 
บ่สน
 
ข้อยนั้นพยา
Eb 
ยาม
 
เพื่อให้ได้เ
Bb 
จ้านั้นมาเป็นหวา
Cm 
นใจ
 
แต่สุด
Ab 
ท้าย.. 
 
หมาก็คาบไปแดก..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เป็นหยังต้องเป็นเขา (ເປັນຫຍັງຕ້ອງເປັນເຂົາ)


เป็นหยังต้องเป็นเขา ทั้งที่เฮากาฮักเจ้าคือกัน
คือต้องเป็นมัน ที่ได้ใจเจ้าไปครอบครอง
ข้อยนั้นพยายาม
เพื่อให้ได้ใจเจ้ามาครอบครอง โอ้ย…

เป็นหยังต้องเป็นเค้า ทั้งที่อ้ายทุ่มเทไปทั้งใจ
ให้ไปทั้งกาย แต่ว่าสุดท้ายเจ้าบ่สน
ข้อยนั้นพยายาม
เพื่อให้ได้เจ้านั้นมาเป็นหวานใจ
แต่สุดท้าย.. หมาก็คาบไปแดก

ข้อยเฮ็ดทุกวิถีทางเพื่อให้จะสนใจ
แต่ว่าเจ้าก็บ่เคยคิดเลยที่จะสนกัน
หรือว่าข้อยคนนี้นั่นมันบ่เคยสำคัญ
ในสายตา.. ของเจ้า

ถ้าเจ้าบ่ฮักกัน กาอย่ามาให้ความหวัง
โอ้ย เฮ็ดแบบนี้ นั้นมันโคตรเป็นตาซัง
ข้อยนั้นฮักเจ้า เอาเป็นเอาตาย
แต่ว่าตอนสุดท้ายเจ้ามาหักหลัง มาหักหลัง
เจ้าคือเป็นคนแบบนี้….ถ้าบ่ฮักกาบอกกันดีดี

เป็นหยังต้องเป็นเขา ทั้งที่เฮากาฮักเจ้าคือกัน
คือต้องเป็นมัน ที่ได้ใจเจ้าไปครอบครอง
ข้อยนั้นพยายาม
เพื่อให้ได้ใจเจ้ามาครอบครอง โอ้ย…

เป็นหยังต้องเป็นเค้า ทั้งที่อ้ายทุ่มเทไปทั้งใจ
ให้ไปทั้งกาย แต่ว่าสุดท้ายเจ้าบ่สน
ข้อยนั้นพยายาม
เพื่อให้ได้เจ้านั้นมาเป็นหวานใจ
แต่สุดท้าย.. หมาก็คาบไปแดก

ต้องฝืนยิ้มทั้งน้ำตา เบี่งเจ้าสองคนเดินจากไป
อ้ายร้องไห้ทุกครั้งคา เป็นหยังเจ้าคือไปมีให่ม
ข้อยบ่เข้าใจ และ บ่อรู้อีหยังทั้งนั้น
ว่ามือที่สามจะเข้ามา..

อ้ายพยายามกี่ทุกอย่าง เพื่อให้เจ้าอยู่นำกัน
อ้ายอยากให้เจ้านั้นรู้เหลือเกิน ว่าอ้ายยังคงต้องการ
นอกจากความฮัก นั่นก็คือชีวิตของอ้าย สิเอาบ่

ข้อยอยากจะรู้..เหลือเกิน
ว่าในสมองของเจ้านั้นคิด อีหยัง
เป็นหยังคือไปฮักเขา
ทั้งที่อ้ายนั้นก็ทุ่มเทให้เจ้า
เพียงผู้เดียว เพียงผู้เดียว…

เป็นหยังต้องเป็นเขา ทั้งที่เฮากาฮักเจ้าคือกัน
คือต้องเป็นมัน ที่ได้ใจเจ้าไปครอบครอง
ข้อยนั้นพยายาม
เพื่อให้ได้ใจเจ้ามาครอบครอง โอ้ย…

เป็นหยังต้องเป็นเค้า ทั้งที่อ้ายทุ่มเทไปทั้งใจ
ให้ไปทั้งกาย แต่ว่าสุดท้ายเจ้าบ่สน
ข้อยนั้นพยายาม
เพื่อให้ได้เจ้านั้นมาเป็นหวานใจ
แต่สุดท้าย.. หมาก็คาบไปแดก..

มิวสิควิดีโอ เป็นหยังต้องเป็นเขา (ເປັນຫຍັງຕ້ອງເປັນເຂົາ) GX2 ft. T’Jame Uno

เพลง : เป็นหยังต้องเป็นเขา (ເປັນຫຍັງຕ້ອງເປັນເຂົາ)
ศิลปิน : GX2 ft. T’Jame Uno
เรียบเรียง : T’Jame Uno
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend