คอร์ดเพลง คั่นกลาง (ຂັ້ນກາງ) – Gx2

  
Text   

คอร์ดเพลง : คั่นกลาง (ຂັ້ນກາງ) Gx2

คอร์ดเพลง คั่นกลาง (ຂັ້ນກາງ) - Gx2

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Gx2 : คั่นกลาง (ຂັ້ນກາງ)

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง คั่นกลาง (ຂັ້ນກາງ) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | F | C | Dm | Bb | ( 2 Times )

 
F 
จ็บ.. 
 
เจ้าบอกว่าเจ้านั้นเ
C 
จ็บ
 
เจ้าบอกว่าเจ้าจะ
Dm 
เลิก 
 
แต่ว่ายังคบกับมั
Bb 
นอยู่
F 
ฮู้.. 
 
เจ้าเองนั้นกะ
C 
ฮู้อยู่
 
ว่าเจ็บจากคน ๆ  
Dm 
นั้น 
 
แต่ว่าเป็นหยังคือบ่ถอ
Bb 
ยมา

 
เจ้าเห็นข้อยเ
F 
ป็นเพียงโตระบาย
 
เป็นยาบรรเ
C 
ทายามเจ้าบ่สบาย
 
เจ้านั้นฮัก
Dm 
มันจนสิเป็นสิตาย
 
เจ้าถืกมัน
Bb 
ตีจนว่าแก้มเจ้าลาย
 
แต่ว่าอ้ายพ
F 
ร้อมเป็นโตระบาย
 
เป็นโตสำฮ
C 
องยามที่เจ้าฮ้องไห้
 
เจ้าบ่เหลือ
Dm 
ไผเจ้ากะ call มาหา
 
เมื่อใดเจ้า
Bb 
ท้อเพียงเจ้านั้นนัดมา

 
อ้ายพร้อมจะเป็นโตคั่
F 
นกลาง 
 
เวลาที่เจ้าเสี
C 
ยใจ
 
เวลาที่เจ้าต้อง
Dm 
การ 
 
อ้ายกะพร้อมจะเข้
Bb 
าไป
 
อ้ายพร้อมจะเป็นโต
F 
สำฮอง 
 
เวลาที่เจ้าฮ้อ
C 
งไห้
 
อ้ายนี้จะเข้า
Dm 
ไปเช็ดนํ้าตาให้เจ้
Bb 
าเลย

 
ขอเพียงแต่เจ้าเอย
F 
มา 
 
อ้ายนี้จะไปฮัก
C 
ษา
 
เวลาเจ้ามีน้ำ
Dm 
ตา 
 
อ้ายจะเข้าไปเช็ดใ
Bb 
ห้เอง
 
เจ้าบ่ต้องย้านเด้อกา
F 
นดา 
 
ว่าเจ้านั้นจะเห
C 
งา
 
อ้ายพร้อมทุ่มเทให้
Dm 
เจ้า
 
ต่อให้อ้ายเจ็บอ้ายกะ
Bb 
ยอม.. 
 
เพื่อเจ้า..

INSTRU | F | C | Dm | Bb | ( 2 Times )

 
ตัวข้อยกะฮู้
F 
ดีว่าเราเป็นเพียงหมู่กัน
 
เพราะว่าในหัวของเ
C 
จ้าคงคิดได้เพียงส่ำนั้น
 
แต่ข้อยเป็นหมู่
Dm 
สนิทที่คิดไปไกลกว่าซ้ำ
 
ต่อให้ข้อยเว้าออก
Bb 
ไปเจ้าคงจะบ่อยากฟัง

 
เจ้านั้นต้องใช้ชี
F 
วิตอยู่แบบชํ้า 
 
 
แต่เจ้ากะยังต้อง
C 
ทนอยู่กับคนนั้น
 
อ้ายเป็นตัวสำ
Dm 
ฮองแต่อ้ายกะเจ็บเด้อ 
 
baby
 
ขนาดกะปูมันกัด
Bb 
มือยังบ่เจ็บสำนี้..

F 
..ถึงแม้ว่าทรมาน 
 
กับอา
C 
รมณ์
 
แบบนี้ที่ต้องแอบฮักน้องนาง
 
 
เย้
Dm 
เย.. 
 
แอบรักเจ้ามาตั้งนาน
 
แต่บ่กล้
Bb 
าเว้าออกไป 
 
คงย้านว่าจะเสียใจ

 
เย้
F 
เย.. 
 
ขั่นอ้ายขออยู่คั่นกลาง
 
เป็นโตคั่นก
C 
ลาง 
 
เวลาในเวลาเจ้านั้นเสียใจ
 
เย้
Dm 
เย.. 
 
มื้อใดเจ้ามีน้ำตา
 
กะ call  
Bb 
มาเดี๋ยวอ้ายสิไปหาอย่างไว

 
อ้ายพร้อมจะเป็นโตคั่
F 
นกลาง 
 
เวลาที่เจ้าเสี
C 
ยใจ
 
เวลาที่เจ้าต้อง
Dm 
การ 
 
อ้ายกะพร้อมจะเข้
Bb 
าไป
 
อ้ายพร้อมจะเป็นโต
F 
สำฮอง 
 
เวลาที่เจ้าฮ้อ
C 
งไห้
 
อ้ายนี้จะเข้า
Dm 
ไปเช็ดนํ้าตาให้เจ้
Bb 
าเลย

 
ขอเพียงแต่เจ้าเอย
F 
มา 
 
อ้ายนี้จะไปฮัก
C 
ษา
 
เวลาจะมีน้ำ
Dm 
ตา 
 
อ้ายจะเข้าไปเช็ดใ
Bb 
ห้เอง
 
เจ้าบ่ต้องย้านเด้อกา
F 
นดา 
 
ว่าเจ้านั้นจะเห
C 
งา
 
อ้ายพร้อมทุ่มเทให้
Dm 
เจ้า
 
ต่อให้อ้ายเจ็บอ้ายกะ
Bb 
ยอม..

 
อ้ายพร้อมจะเป็นโตคั่
F 
นกลาง 
 
เวลาที่เจ้าเสี
C 
ยใจ
 
เวลาที่เจ้าต้อง
Dm 
การ 
 
อ้ายกะพร้อมจะเข้
Bb 
าไป
 
อ้ายพร้อมจะเป็นโต
F 
สำฮอง 
 
เวลาที่เจ้าฮ้อ
C 
งไห้
 
อ้ายนี้จะเข้า
Dm 
ไปเช็ดนํ้าตาให้เจ้
Bb 
าเลย

 
อ้ายพร้อมจะเป็นโตคั่
F 
นกลาง 
 
เวลาที่เจ้าเสี
C 
ยใจ
 
เวลาที่เจ้าต้อง
Dm 
การ 
 
อ้ายกะพร้อมจะเข้
Bb 
าไป
 
อ้ายพร้อมจะเป็นโต
F 
สำฮอง 
 
เวลาที่เจ้าฮ้อ
C 
งไห้
 
อ้ายนี้จะเข้า
Dm 
ไปเช็ดนํ้าตาให้เจ้
Bb 
าเลย

 
ขอเพียงแต่เจ้าเอย
F 
มา 
 
อ้ายนี้จะไปฮัก
C 
ษา
 
เวลาจะมีน้ำ
Dm 
ตา 
 
อ้ายจะเข้าไปเช็ดใ
Bb 
ห้เอง
 
เจ้าบ่ต้องย้านเด้อกา
F 
นดา 
 
ว่าเจ้านั้นจะเห
C 
งา
 
อ้ายพร้อมทุ่มเทให้
Dm 
เจ้า
 
ต่อให้อ้ายเจ็บอ้ายกะ
Bb 
ยอม.. 
 
เพื่อเจ้า..


เจ็บ.. เจ้าบอกว่าเจ้านั้นเจ็บ
เจ้าบอกว่าเจ้าจะเลิก แต่ว่ายังคบกับมันอยู่
ฮู้.. เจ้าเองนั้นกะฮู้อยู่
ว่าเจ็บจากคน ๆ นั้น แต่ว่าเป็นหยังคือบ่ถอยมา

เจ้าเห็นข้อยเป็นเพียงโตระบาย
เป็นยาบรรเทายามเจ้าบ่สบาย
เจ้านั้นฮักมันจนสิเป็นสิตาย
เจ้าถืกมันตีจนว่าแก้มเจ้าลาย
แต่ว่าอ้ายพร้อมเป็นโตระบาย
เป็นโตสำฮองยามที่เจ้าฮ้องไห้
เจ้าบ่เหลือไผเจ้ากะ call มาหา
เมื่อใดเจ้าท้อเพียงเจ้านั้นนัดมา

อ้ายพร้อมจะเป็นโตคั่นกลาง เวลาที่เจ้าเสียใจ
เวลาที่เจ้าต้องการ อ้ายกะพร้อมจะเข้าไป
อ้ายพร้อมจะเป็นโตสำฮอง เวลาที่เจ้าฮ้องไห้
อ้ายนี้จะเข้าไปเช็ดนํ้าตาให้เจ้าเลย

ขอเพียงแต่เจ้าเอยมา อ้ายนี้จะไปฮักษา
เวลาเจ้ามีน้ำตา อ้ายจะเข้าไปเช็ดให้เอง
เจ้าบ่ต้องย้านเด้อกานดา ว่าเจ้านั้นจะเหงา
อ้ายพร้อมทุ่มเทให้เจ้า
ต่อให้อ้ายเจ็บอ้ายกะยอม.. เพื่อเจ้า..

( ดนตรี )

ตัวข้อยกะฮู้ดีว่าเราเป็นเพียงหมู่กัน
เพราะว่าในหัวของเจ้าคงคิดได้เพียงส่ำนั้น
แต่ข้อยเป็นหมู่สนิทที่คิดไปไกลกว่าซ้ำ
ต่อให้ข้อยเว้าออกไปเจ้าคงจะบ่อยากฟัง

เจ้านั้นต้องใช้ชีวิตอยู่แบบชํ้า ๆ
แต่เจ้ากะยังต้องทนอยู่กับคนนั้น
อ้ายเป็นตัวสำฮองแต่อ้ายกะเจ็บเด้อ baby
ขนาดกะปูมันกัดมือยังบ่เจ็บสำนี้..

..ถึงแม้ว่าทรมาน กับอารมณ์
แบบนี้ที่ต้องแอบฮักน้องนาง
เย้เย.. แอบรักเจ้ามาตั้งนาน
แต่บ่กล้าเว้าออกไป คงย้านว่าจะเสียใจ

เย้เย.. ขั่นอ้ายขออยู่คั่นกลาง
เป็นโตคั่นกลาง เวลาในเวลาเจ้านั้นเสียใจ
เย้เย.. มื้อใดเจ้ามีน้ำตา
กะ call มาเดี๋ยวอ้ายสิไปหาอย่างไว

อ้ายพร้อมจะเป็นโตคั่นกลาง เวลาที่เจ้าเสียใจ
เวลาที่เจ้าต้องการ อ้ายกะพร้อมจะเข้าไป
อ้ายพร้อมจะเป็นโตสำฮอง เวลาที่เจ้าฮ้องไห้
อ้ายนี้จะเข้าไปเช็ดนํ้าตาให้เจ้าเลย

ขอเพียงแต่เจ้าเอยมา อ้ายนี้จะไปฮักษา
เวลาจะมีน้ำตา อ้ายจะเข้าไปเช็ดให้เอง
เจ้าบ่ต้องย้านเด้อกานดา ว่าเจ้านั้นจะเหงา
อ้ายพร้อมทุ่มเทให้เจ้า
ต่อให้อ้ายเจ็บอ้ายกะยอม..

อ้ายพร้อมจะเป็นโตคั่นกลาง เวลาที่เจ้าเสียใจ
เวลาที่เจ้าต้องการ อ้ายกะพร้อมจะเข้าไป
อ้ายพร้อมจะเป็นโตสำฮอง เวลาที่เจ้าฮ้องไห้
อ้ายนี้จะเข้าไปเช็ดนํ้าตาให้เจ้าเลย

อ้ายพร้อมจะเป็นโตคั่นกลาง เวลาที่เจ้าเสียใจ
เวลาที่เจ้าต้องการ อ้ายกะพร้อมจะเข้าไป
อ้ายพร้อมจะเป็นโตสำฮอง เวลาที่เจ้าฮ้องไห้
อ้ายนี้จะเข้าไปเช็ดนํ้าตาให้เจ้าเลย

ขอเพียงแต่เจ้าเอยมา อ้ายนี้จะไปฮักษา
เวลาจะมีน้ำตา อ้ายจะเข้าไปเช็ดให้เอง
เจ้าบ่ต้องย้านเด้อกานดา ว่าเจ้านั้นจะเหงา
อ้ายพร้อมทุ่มเทให้เจ้า
ต่อให้อ้ายเจ็บอ้ายกะยอม.. เพื่อเจ้า..


รูปภาพคอร์ด คั่นกลาง (ຂັ້ນກາງ) – Gx2

คอร์ดเพลง คั่นกลาง (ຂັ້ນກາງ) - Gx2

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คั่นกลาง (ຂັ້ນກາງ) (คอร์ด)

Prod By : T’JAME UNO
VIDEO EDIT BY : T’JAME UNO
LYRICS : GX2
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend