คอร์ดเพลง เกือบจะลืม (ເກືອບຈະລືມ) GX2

  
Text   


Capo #1

INTRO | G | D | Em | C |

G 
  วันที่เจ้านั้นหายตัวไ
D 
ป 
 
มันก็ได้
Em 
ฮู้ว่าเจ้าบ่ฮักกัน
 
  อีกต่อไปแ
C 
ล้วตั้งแต่นี้ควรทำใจ 
 
แม่นบ่..
G 
  ความดีที่ข้อยนั้นเคย 
 
ได้ส
D 
ร้างมา
 
  เจ้าบ่เคย
Em 
คิดจะมอง 
 
บ่คิดจะเก็บมัน
C 
ไว้เลย..

 
และวันเว
G 
ลา 
 
มันก็พาให้ลืม
 
เรื่องราวเหล่า
D 
นั้น 
 
ที่มันคอยย้ำเตือน
 
แต่พอจะ
Em 
ลบ 
 
มันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นทุก
C 
วัน..
 
ข่อยอยากจะ
Em 
ลืม 
 
ข้อยอยากจะ
G 
ลบทุกอย่าง
 
เรื่องในวัน
D 
คืน หรือว่าจะเรื่องต่างๆ แต่พอได้
Em 
ยิน
 
เจ้าบอกว่า
G 
ยังฮักกัน 
 
และใจดวง
D 
นี้มันหวั่นมันไหว..

G 
  เกือบจะลืมไปแล้วว่าเฮ้าเคย
D 
ฮักกัน
 
  ตั้งแต่วันที่เ
Em 
จ้านั้นทักกลับมาหา
 
  ใจดวง
C 
นี้มันก็เริ่มอ่อนล้าทันที
G 
  กับคำเจ้าบอกว่ายัง 
 
คิด
D 
ถึงกัน
 
  คำคำเดียวคำ
Em 
นี้ 
 
มันเฮ็ดให้ใจข่อยสลาย
 
  เจ้าฮู้
C 
บ่ว่าข้อยนั้นเกือบตาย 
 
โอ้วโอ..

G 
หนีเท่าใด 
 
ต่อให้หนีไปไกล
 
ถึงจะ
D 
หนีเท่าใดแต่มันยังบ่พ้น
 
ต่อให้พยาย
Em 
ามเท่าใด 
 
เพื่อจะลบเจ้าไป
 
แต่ส่วน
C 
ลึกข้างในมันยังคงสับสน
 
บ่ฮู้จะเฮ็ดจั่งใ
G 
ดดี 
 
หรือต้องทนอยู่แ
D 
บบนี้
 
เจ็บมันอยู่
Em 
ซ้ำๆ ฮืมอืม.. แบบบ่มีความห
C 
วัง 
 
ฮืมอืม..

G 
  อยากจะบอกให้ฮู้ 
 
มันเจ็บมันช้ำจนทร
D 
มาน
 
ตั้งแต่วันเจ้าไป ตอนนี้เจ้านั้นได้ทักกลับ
Em 
มา
 
เจ้าอย่าเอามาใช้ กับคำเจ้าบอกว่ายังฮัก
C 
กัน
 
เพราะว่าในทุกเรื่อง มันคือความจริงบ่แมนนิ
G 
ทาน
 
ฉะนั้นเจ้าอย่ามาตั้ว มาหลอก
D 
กัน
 
อย่าเฮ็ดให้ใจดวงนี้ ต้องบอบ
Em 
ช้ำ
 
ทั้งที่ข่อยก็ลืมเจ้าไปตั้ง
C 
นาน
 
แค่เพียงว่าฮักคำเดียว นั้นคือตัวการ..
 

G 
  ข้อยจึงเขียงเพลงนี้ขึ้นมา
D 
  เอามาใช้กับคำร่ำลา
Em 
  และเขียนมาแล้ว 
 
มาพร้อมน้ำ
C 
ตาที่มันยังไหล..

G 
  เกือบจะลืมไปแล้วว่าเฮ้าเคย
D 
ฮักกัน
 
  ตั้งแต่วันที่เ
Em 
จ้านั้นทักกลับมาหา
 
  ใจดวง
C 
นี้มันก็เริ่มอ่อนล้าทันที
G 
  กับคำเจ้าบอกว่ายัง 
 
คิด
D 
ถึงกัน
 
  คำคำเดียวคำ
Em 
นี้ 
 
มันเฮ็ดให้ใจข่อยสลาย
 
  เจ้าฮู้
C 
บ่ว่าข้อยนั้นเกือบตาย 
 
โอ้วโอ..

G 
  ข้อยวนมาที่เ
D 
ดิม 
 
ข้อยวนมาที่เ
Em 
ก่า
 
  ทั้งที่ลืมไป
C 
ตั้งโดน..


วันที่เจ้านั้นหาย.. ตัวไป
มันก็ได้ฮู้ว่าเจ้าบ่อฮักกัน
อีกต่อไปแล้วตั้งแต่นี้ควรทำใจ แม่นบ่อ
ความดีที่ข้อยนั้นเคย.. ได้สร้างมา
เจ้าบ่อเคยคิดจะมอง บ่อคิดจะเก็บมันไว้เลย

และ วันเวลามัน ก็พาให้ลืม
เรื่องราวเหล่านั้น ที่มันคอยย้ำเตือน
แต่พอจะลบมัน ก็ยิ่งชัดเจนขึ้นทุกวัน
ข่อยอยากจะลืม ข้อยอยากจะลบทุกอย่าง
เรื่องในวันคืน หรือว่าจะเรื่องต่างๆ
แต่พอได้ยิน เจ้าบอกว่ายังฮักกัน
และใจดวงนี้มันหวั่น มันไหว..

เกือบจะลืมไปแล้วว่าเฮ้าเคยฮักกัน
ตั้งแต่วันที่เจ้านั้นทักกลับมาหา
ใจดวงนี้มันก็เริ่มอ่อนล้า ทันที
กับคำเจ้าบอกว่ายัง.. คิดถึงกัน
คำคำเดียวคำนี้มันเฮ็ดให้ใจข่อยสลาย
เจ้าฮู้บ่อว่าข้อยนั้นเกือบตาย..โอ้วโอ..

หนีเท่าใด ต่อให้หนีไปไกล
ถึงจะหนีเท่าใดแต่มันยังบ่อพ้น
ต่อให้พยายามเท่าใด เพื่อจะลบเจ้าไป
แต่ส่วนลึกข้างในมันยังคงสับสน
บ่อฮู้จะเฮ็ดจั้งใดดี หรือต้องทนอยู่แบบนี้
เจ็บมันอยู่ซ้ำๆ ฮืมอืม
แบบบ่อมีความหวัง ฮืมอืม

อยากจะบอกให้ฮู้มันเจ็บมันช้ำ จนทรมาน
ตั้งแต่วันเจ้าไป ตอนนี้เจ้านั้นได้ทักกลับมา
เจ้าอย่าเอามาใช้กับคำเจ้าบอกว่ายังฮักกัน
เพราะว่าในทุกเรื่องมันคือความจริงบ่อแมนนิทาน
ฉะนั้น เจ้าอย่ามาตั้ว มาหลอกกัน
อย่าเฮ็ดให้ใจดวงนี้ ต้องบอบช้ำ
ทั้งที่ข่อยก็ลืมเจ้าไปตั้งนาน
แค่เพียงว่าฮักคำเดียว นั้นคือตัวการ

ข้อยจึงเขียงเพลงนี้ขึ้นมา
เอามาใช้กับคำร่ำลา และเขียนมาแล้ว
มาพร้อมน้ำตาที่มันยังไหล..

เกือบจะลืมไปแล้วว่าเฮ้าเคยฮักกัน
ตั้งแต่วันที่เจ้านั้นทักกลับมาหา
ใจดวงนี้มันก็เริ่มอ่อนล้า ทันที
กับคำเจ้าบอกว่ายัง.. คิดถึงกัน
คำคำเดียวคำนี้มันเฮ็ดให้ใจข่อยสลาย
เจ้าฮู้บ่อว่าข้อยนั้นเกือบตาย..โอ้วโอ..

ข้อยวนมาที่เดิม ข้อยวนมาที่เก่า
ทั้งที่ลืมไปตั้งโดน..

มิวสิควิดีโอ เกือบจะลืม (ເກືອບຈະລືມ) GX2

เพลง : เกือบจะลืม (ເກືອບຈະລືມ) (คอร์ด)
ศิลปิน : GX2
เนื้อร้อง/ทำนอง : GX2
เรียบเรียง : Beat : (Bezimenimusic)
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend