คอร์ดเพลง ผู้บ่าวมือสอง (ຜູ້ບ່າວມືສອງ) – SOPHANA, P.A.P BEATBAND, T’JAME UNO, GX2

  
Text   

INTRO | F | C | Dm | Bb | ( 2 Times )

 
อ้ายเป็นผู้บ่าวมือสอง
แล้วน้องสิสนใจอ้ายบ่ 
 
 
 
บ่มีดอกเงินทอง
Dm 
หน้าตากะบ่ได้หล่อ
Bb 
 
ถ้าน้องนั้นจริงใจ  
สิบอกอิแม่ไปสู่ขอ
 
อ้ายเฮ็ดให้อ้ายเสียใจเ
Dm 
หมือนคนอื่น
 
ที่ผ่านมา
Bb 
ก็พอ

 
สัญญา
ว่าจะฮักเจ้าสุดหัวใจ 
 
 
 
เรื่องที่ผ่านมา
Dm 
ก็ให้มันผ่านไปแล้วไป 
 
 
Bb 
 
อ้ายนี้หวังดี  
ฮักจริงหวังแต่ง
 
ก็ย้อนอยากได้น้องนาง
Dm 
คนงาม
 
มาอยู่ข้าง  
Bb 
ๆ 
 
คอยดูแล

 
ตักน้ำ
กะสวยเพิ่น 
 
นึ่งข้าว
กะสวยเพิ่น
 
เฮ็ดกิน
Dm 
กะสวยเพิ่น 
 
บ่ต้อง
Bb 
ขี้คร้าน
 
เฮ็ดเป็น
ทุกอย่าง 
 
ถูเฮือน
ถูสาด
 
เฮ็ดเวียก
Dm 
เฮ็ดงาน 
 
กลางเว็น
Bb 
กลางคืน
 
เขินอาย
.. 
 
เขินอาย
.. 
 
เขิน
Dm 
อาย..       
Bb 
 
สาย
ตา 
 
เจ้างา
มกว่าสิ่ง
Dm 
ใด       
Bb 

 
อ้ายเป็นผู้บ่าวมือสอง
แล้วน้องสิสนใจอ้ายบ่ 
 
 
 
บ่มีดอกเงินทอง
Dm 
หน้าตากะบ่ได้หล่อ
Bb 
 
ถ้าน้องนั้นจริงใจ  
สิบอกอิแม่ไปสู่ขอ
 
อ้ายเฮ็ดให้อ้ายเสียใจเ
Dm 
หมือนคนอื่น
 
ที่ผ่านมา
Bb 
ก็พอ

 
สัญญา
ว่าจะฮักเจ้าสุดหัวใจ 
 
 
 
เรื่องที่ผ่านมา
Dm 
ก็ให้มันผ่านไปแล้วไป 
 
 
Bb 
 
อ้ายนี้หวังดี  
ฮักจริงหวังแต่ง
 
ก็ย้อนอยากได้น้องนาง
Dm 
คนงาม
 
มาอยู่ข้าง  
Bb 
ๆ 
 
คอยดูแล
 
P.A.P BEAT BAND
 
 
อ้ายเป็นผู้บ่าว
มือสอง
 
แต่กายและใจเ
ป็นของน้อง
 
เรื่องราวของเรา
Dm 
ในวันวาน
 
แม้เวลาจะผ่าน
Bb 
มาเนิ่นนาน

 
อยากพ้อหน้าน้อง
แต่เซ้าจนแลง
 
กินเป็น
ละบ่ข้าวแกง
 
วันไหนไม่เจอ
Dm 
เหมือนจะลงแดง
 
อยู่ไสเ
Bb 
ดี๋ยวอ้ายไปแจม
 
ถึงกายมันจะผ่าน
มาสักกี่คน
 
แต่หัวใจเป็นของเจ้า
นะแม่หน้ามนต์
 
แม้เหนื่อยปานใด๋อ้
Dm 
ายสิยอมทน
 
ทำงานหาเงิน
Bb 
เก็บไว้ยามจน 
 
aye

 
มีแค่คนเดียว
และจะเป็นคนพิเศษ
 
คนธรรมดา
ไม่มีมนต์หรือฤทธิ์เดช
 
เธอไม่ต้องกลัว
Dm 
จะไม่ทำให้เธอเจ็บ
 
แต่ว่าสัญญาต่อจากนี้  
Bb 
 
เธอต้องร้องว่า โอ้ววเยสส!!
 

 
เพราะเจ้าน่าฮัก
กว่าไผ ไผ ๆ  
กะอยากแนม
 
เจ้าผู้แก้ม
Dm 
เปิ่นเวิ่น 
 
หน้าขาว
Bb 
และปากแดง
 
เจ้านั้นงาม
โสภา 
 
บ่มีไผม
าเบียดแซง
 
อ้ายนี้ฮัก
Dm 
เจ้าอิหลี 
 
บ่มีวัน
Bb 
สิเปลี่ยนแปลง

 
ถ้าเจ้าหน่ะเป็น
นางฟ้า 
 
อ้ายจะเป็น
เทวดา
 
ถ้าเจ้าอยู่เ
Dm 
ทิ่งสวรรค์ 
 
อ้ายจะแนม
Bb 
อยู่โลกา
 
เนื้อคู่คือเจ้า
คนเดียว 
 
ในบุพเพสั
นนิวาส
 
อ้ายเผื่อใจไ
Dm 
ว้เสมอ 
 
หวังว่าเจ้า
Bb 
จะลงมา

INSTRU | F | C | Dm | Bb |

 
เขินอาย
.. 
 
เขินอาย
.. 
 
เขิน
Dm 
อาย..       
Bb 
 
สาย
ตา 
 
เจ้างาม
กว่าสิ่ง
Dm 
ใด       
Bb 

 
อ้ายเป็นผู้บ่าวมือสอง
แล้วน้องสิสนใจอ้ายบ่ 
 
 
 
บ่มีดอกเงินทอง
Dm 
หน้าตากะบ่ได้หล่อ
Bb 
 
ถ้าน้องนั้นจริงใจ  
สิบอกอิแม่ไปสู่ขอ
 
อ้ายเฮ็ดให้อ้ายเสียใจเ
Dm 
หมือนคนอื่น
 
ที่ผ่านมา
Bb 
ก็พอ

 
สัญญา
ว่าจะฮักเจ้าสุดหัวใจ 
 
 
 
เรื่องที่ผ่านมา
Dm 
ก็ให้มันผ่านไปแล้วไป 
 
 
Bb 
 
อ้ายนี้หวังดี  
ฮักจริงหวังแต่ง
 
ก็ย้อนอยากได้น้องนาง
Dm 
คนงาม
 
มาอยู่ข้าง  
Bb 
ๆ 
 
คอยดูแล

 
ก็เจ้าน่าฮัก
กว่าไผ ไผ ๆ  
กะอยากแนม
 
เจ้าผู้แก้ม
Dm 
เปิ่นเวิ่น 
 
หน้าขาว
Bb 
และปากแดง
 
เจ้านั้นงาม
โสภา 
 
บ่มีไผม
าเบียดแซง
 
อ้ายนี้ฮัก
Dm 
เจ้าอิหลี 
 
บ่มีวัน
Bb 
สิเปลี่ยนแปลง..


อ้ายเป็นผู้บ่าวมือสองแล้วน้องสิสนใจอ้ายบ่
บ่มีดอกเงินทองหน้าตากะบ่ได้หล่อ
ถ้าน้องนั้นจริงใจ สิบอกอิแม่ไปสู่ขอ
อ้ายเฮ็ดให้อ้ายเสียใจเหมือนคนอื่น
ที่ผ่านมา ก็พอ

สัญญาว่าจะฮักเจ้าสุดหัวใจ
เรื่องที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปแล้วไป
อ้ายนี้หวังดี ฮักจริงหวังแต่ง
ก็ย้อนอยากได้น้องนาง คนงาม
มาอยู่ข้าง ๆ คอยดูแล

ตักน้ำกะสวยเพิ่น นึ่งข้าวกะสวยเพิ่น
เฮ็ดกินกะสวยเพิ่น บ่ต้องขี้คร้าน
เฮ็ดเป็นทุกอย่าง ถูเฮือน ถูสาด
เฮ็ดเวียก เฮ็ดงาน กลางเว็น กลางคืน
เขินอาย.. เขินอาย.. เขินอาย..
สายตา เจ้างามกว่าสิ่งใด

อ้ายเป็นผู้บ่าวมือสองแล้วน้องสิสนใจอ้ายบ่
บ่มีดอกเงินทองหน้าตากะบ่ได้หล่อ
ถ้าน้องนั้นจริงใจ สิบอกอิแม่ไปสู่ขอ
อ้ายเฮ็ดให้อ้ายเสียใจเหมือนคนอื่น
ที่ผ่านมา ก็พอ

สัญญาว่าจะฮักเจ้าสุดหัวใจ
เรื่องที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปแล้วไป
อ้ายนี้หวังดี ฮักจริงหวังแต่ง
ก็ย้อนอยากได้น้องนาง คนงาม
มาอยู่ข้าง ๆ คอยดูแล
P.A.P BEAT BAND
อ้ายเป็นผู้บ่าวมือสอง
แต่กายและใจเป็นของน้อง
เรื่องราวของเราในวันวาน
แม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนาน

อยากพ้อหน้าน้องแต่เซ้าจนแลง
กินเป็นละบ่ข้าวแกง
วันไหนไม่เจอเหมือนจะลงแดง
อยู่ไสเดี๋ยวอ้ายไปแจม
ถึงกายมันจะผ่านมาสักกี่คน
แต่หัวใจเป็นของเจ้านะแม่หน้ามนต์
แม้เหนื่อยปานใด๋อ้ายสิยอมทน
ทำงานหาเงินเก็บไว้ยามจน aey

มีแค่คนเดียวและจะเป็นคนพิเศษ
คนธรรมดาไม่มีมนต์หรือฤทธิ์เดช
เธอไม่ต้องกลัวจะไม่ทำให้เธอเจ็บ
แต่ว่าสัญญาต่อจากนี้
เธอต้องร้องว่า โอ้ววเยสส!!

เพราะเจ้าน่าฮักกว่าไผ ไผ ๆ กะอยากแนม
เจ้าผู้แก้มเปิ่นเวิ่น หน้าขาวและปากแดง
เจ้านั้นงามโสภา บ่มีไผมาเบียดแซง
อ้ายนี้ฮักเจ้าอิหลี บ่มีวันสิเปลี่ยนแปลง

ถ้าเจ้าหน่ะเป็นนางฟ้า อ้ายจะเป็นเทวดา
ถ้าเจ้าอยู่เทิ่งสวรรค์ อ้ายจะแนมอยู่โลกา
เนื้อคู่คือเจ้าคนเดียว ในบุพเพสันนิวาส
อ้ายเผื่อใจไว้เสมอ หวังว่าเจ้าจะลงมา

( ดนตรี )

เขินอาย.. เขินอาย.. เขินอาย..
สายตา เจ้างามกว่าสิ่งใด

อ้ายเป็นผู้บ่าวมือสองแล้วน้องสิสนใจอ้ายบ่
บ่มีดอกเงินทองหน้าตากะบ่ได้หล่อ
ถ้าน้องนั้นจริงใจ สิบอกอิแม่ไปสู่ขอ
อ้ายเฮ็ดให้อ้ายเสียใจเหมือนคนอื่น
ที่ผ่านมา ก็พอ

สัญญาว่าจะฮักเจ้าสุดหัวใจ
เรื่องที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปแล้วไป
อ้ายนี้หวังดี ฮักจริงหวังแต่ง
ก็ย้อนอยากได้น้องนาง คนงาม
มาอยู่ข้าง ๆ คอยดูแล

ก็เจ้าน่าฮักกว่าไผ ไผ ๆ กะอยากแนม
เจ้าผู้แก้มเปิ่นเวิ่น หน้าขาวและปากแดง
เจ้านั้นงามโสภา บ่มีไผมาเบียดแซง
อ้ายนี้ฮักเจ้าอิหลี บ่มีวันสิเปลี่ยนแปลง..

มิวสิควิดีโอ ผู้บ่าวมือสอง (ຜູ້ບ່າວມືສອງ) SOPHANA x P.A.P BEATBAND x T’JAME UNO x GX2

เพลง ผู้บ่าวมือสอง (ຜູ້ບ່າວມືສອງ) (คอร์ด)

Lyrics by : TEMPLE-BOY, P.A.P BEATBAND, SOPHANA
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend