หน้าแรก » Gx2 » คอร์ดเพลง จังแม่นว่างามกะด้อ (ຈັງແມ່ນວ່າງາມກະດໍ້) – Gx2

คอร์ดเพลง จังแม่นว่างามกะด้อ (ຈັງແມ່ນວ່າງາມກະດໍ້) – Gx2

คอร์ดเพลง : จังแม่นว่างามกะด้อ (ຈັງແມ່ນວ່າງາມກະດໍ້) Gx2

คอร์ดเพลง จังแม่นว่างามกะด้อ (ຈັງແມ່ນວ່າງາມກະດໍ້) - Gx2

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : | F | C | Dm | Bb |


INTRO | F | C | Dm | Bb |

 
โอ้ผู้
สาว เจ้าคืองามแท้น้อ
 
เจ้าได้แนว
แม่ หรือว่าเจ้าได้แนวพ่อ
 
อ้ายเว้าแท้
Dm 
เด้ เจ้างามอีหลีอีหรอ
 
อยากได้เจ้าแ
Bb 
ฮง คืออ้ายสิมีสิทธิ์บ่

 
อ้ายอยากจะเ
ข้าไปถาม กะย้านตัวเจ้านั้นบ่สนใจ
 
ได้โปรดจง
ฮับได้บ่ความฮัก ที่อ้ายนั้นให้เจ้าไป
 
ตัวอ้ายก็
Dm 
ฮู้ว่าหน้าตาอ้าย บ่ดีคือใผ
 
ทรงโจรคือ
Bb 
อ้าย รับรองเลยโคตรจริงใจ..

  สายตาของเจ้านั้นมันบาดใจ
  รอยยิ้มของเจ้าเฮ็ดให้ใจละลาย
Dm 
  ถ้าหากว่าเจ้านั้นยังบ่ทันมีใผ
Bb 
  ทั้งสองเราก็มาเป็นแฟนกันเนาะน้องหล่า

 
  หัว
ใจถ้าหากของเจ้ายังว่าง อ้ายขอเข้าไปอยู่ได้บ่
  เจ้านั้นโคตรเป็นตาแพง เจ้าได้แนวแม่หรือแนวพ่อ
Dm 
  อ้ายนี้ฮักเจ้าแล้วเด้ จังแม่นว่างามกะด้อ
Bb 
  กะด้อเฮามาเป็นแฟนกันน้อ..

 
  หัว
ใจอยากได้เจ้ามาเป็นแฟน คืออ้ายสิมีสิทธิ์บ่หนา
  ถ้าได้เจ้ามาเป็นแฟน อ้ายนี้สิโคตรฮักษา
Dm 
  อ้ายบ่แม่นคนเจ้าชู้ เชื่อใจได้เลยน้องนาง
Bb 
  ข้อยมีเพียงเจ้าผู้เดียว และสิฮักไปตลอดกาล..

INSTRU | F | C | Dm | Bb |

  สายตาเจ้าบาดใจ เฮ็ดให้ใจละลาย
  เจ้าแนมมาที่ใดหัวใจของอ้ายมันเกือบวาย
Dm 
  เจ้างามสุดสวยโสภา เทพใดส่งเจ้าลง
Bb 
มา aey aey..

 
  หุ่นฮอยของเ
จ้านั้นมันโคตรได้
 
  แขนขาของเจ้านั้นมันโคตรขาว
 
 
  หน้าตาของ
เจ้านั้นมันโคตรใส เจ้าคนบ้านใดอ้ายอยากถาม
 
  เจ้า
Dm 
มีแฟนแล้วบ่ หรือสิให้พ่อไปขอ
 
  ถ้าเจ้านั้น
Bb 
ยังบ่ทันได้มีใผจับจอง
 
  โอ้ผู้
สาว.
.. เจ้านั้นงามถืกใ
Dm 
จ..
Bb 

 
  หัว
ใจถ้าหากของเจ้ายังว่าง อ้ายขอเข้าไปอยู่ได้บ่
  เจ้านั้นโคตรเป็นตาแพง เจ้าได้แนวแม่หรือแนวพ่อ
Dm 
  อ้ายนี้ฮักเจ้าแล้วเด้ จังแม่นว่างามกะด้อ
Bb 
  กะด้อเฮามาเป็นแฟนกันน้อ..

 
  หัว
ใจอยากได้เจ้ามาเป็นแฟน คืออ้ายสิมีสิทธิ์บ่หนา
  ถ้าได้เจ้ามาเป็นแฟน อ้ายนี้สิโคตรฮักษา
Dm 
  อ้ายบ่แม่นคนเจ้าชู้ เชื่อใจได้เลยน้องนาง
Bb 
  ข้อยมีเพียงเจ้าผู้เดียว และสิฮักไปตลอดกาล..

 
โอ้ผู้
สาว เจ้าคืองามแท้น้อ
 
เจ้าได้แนว
แม่ หรือว่าเจ้าได้แนวพ่อ
 
อ้ายเว้าแท้
Dm 
เด้ เจ้างามอีหลีอีหรอ
 
อยากได้เจ้าแ
Bb 
ฮง คืออ้ายสิมีสิทธิ์บ่

 
อ้ายอยากจะเ
ข้าไปถาม กะย้านตัวเจ้านั้นบ่สนใจ
 
ได้โปรดจง
ฮับได้บ่ความฮัก ที่อ้ายนั้นให้เจ้าไป
 
ตัวอ้ายก็
Dm 
ฮู้ว่าหน้าตาอ้าย บ่ดีคือใผ
 
ทรงโจรคือ
Bb 
อ้าย รับรองเลยโคตรจริงใจ..

  สายตาของเจ้านั้นมันบาดใจ
  รอยยิ้มของเจ้าเฮ็ดให้ใจละลาย
Dm 
  ถ้าหากว่าเจ้านั้นยังบ่ทันมีใผ
Bb 
  ทั้งสองเราก็มาเป็นแฟนกันเนาะน้องหล่า

INSTRU | F | C | Dm | Bb |

  สายตาของเจ้านั้นมันบาดใจ
  รอยยิ้มของเจ้าเฮ็ดให้ใจละลาย
Dm 
  ถ้าหากว่าเจ้านั้นยังบ่ทันมีใผ
Bb 
  ทั้งสองเราก็มาเป็นแฟนกันเนาะน้องห
ล่า

คอร์ดกีตาร์ในเพลง จังแม่นว่างามกะด้อ (ຈັງແມ່ນວ່າງາມກະດໍ້)


โอ้ผู้สาว เจ้าคืองามแท้น้อ
เจ้าได้แนวแม่ หรือว่าเจ้าได้แนวพ่อ
อ้ายเว้าแท้เด้ เจ้างามอีหลีอีหรอ
อยากได้เจ้าแฮง คืออ้ายสิมีสิทธิ์บ่

อ้ายอยากจะเข้าไปถาม กะย้านตัวเจ้านั้นบ่สนใจ
ได้โปรดจงฮับได้บ่ความฮัก ที่อ้ายนั้นให้เจ้าไป
ตัวอ้ายก็ฮู้ว่าหน้าตาอ้าย บ่ดีคือใผ
ทรงโจรคืออ้าย รับรองเลยโคตรจริงใจ..

สายตาของเจ้านั้นมันบาดใจ
รอยยิ้มของเจ้าเฮ็ดให้ใจละลาย
ถ้าหากว่าเจ้านั้นยังบ่ทันมีใผ
ทั้งสองเราก็มาเป็นแฟนกันเนาะน้องหล่า

หัวใจถ้าหากของเจ้ายังว่าง อ้ายขอเข้าไปอยู่ได้บ่
เจ้านั้นโคตรเป็นตาแพง เจ้าได้แนวแม่หรือแนวพ่อ
อ้ายนี้ฮักเจ้าแล้วเด้ จังแม่นว่างามกะด้อ
กะด้อเฮามาเป็นแฟนกันน้อ..

หัวใจอยากได้เจ้ามาเป็นแฟน คืออ้ายสิมีสิทธิ์บ่หนา
ถ้าได้เจ้ามาเป็นแฟน อ้ายนี้สิโคตรฮักษา
อ้ายบ่แม่นคนเจ้าชู้ เชื่อใจได้เลยน้องนาง
ข้อยมีเพียงเจ้าผู้เดียว และสิฮักไปตลอดกาล..

( ดนตรี )

สายตาเจ้าบาดใจ เฮ็ดให้ใจละลาย
เจ้าแนมมาที่ใดหัวใจของอ้ายมันเกือบวาย
เจ้างามสุดสวยโสภา เทพใดส่งเจ้าลงมา aey aey..

หุ่นฮอยของเจ้านั้นมันโคตรได้
แขนขาของเจ้านั้นมันโคตรขาว
หน้าตาของเจ้านั้นมันโคตรใส เจ้าคนบ้านใดอ้ายอยากถาม
เจ้ามีแฟนแล้วบ่ หรือสิให้พ่อไปขอ
ถ้าเจ้านั้นยังบ่ทันได้มีใผจับจอง
โอ้ผู้สาว… เจ้านั้นงามถืกใจ..

หัวใจถ้าหากของเจ้ายังว่าง อ้ายขอเข้าไปอยู่ได้บ่
เจ้านั้นโคตรเป็นตาแพง เจ้าได้แนวแม่หรือแนวพ่อ
อ้ายนี้ฮักเจ้าแล้วเด้ จังแม่นว่างามกะด้อ
กะด้อเฮามาเป็นแฟนกันน้อ..

หัวใจอยากได้เจ้ามาเป็นแฟน คืออ้ายสิมีสิทธิ์บ่หนา
ถ้าได้เจ้ามาเป็นแฟน อ้ายนี้สิโคตรฮักษา
อ้ายบ่แม่นคนเจ้าชู้ เชื่อใจได้เลยน้องนาง
ข้อยมีเพียงเจ้าผู้เดียว และสิฮักไปตลอดกาล..

โอ้ผู้สาว เจ้าคืองามแท้น้อ
เจ้าได้แนวแม่ หรือว่าเจ้าได้แนวพ่อ
อ้ายเว้าแท้เด้ เจ้างามอีหลีอีหรอ
อยากได้เจ้าแฮง คืออ้ายสิมีสิทธิ์บ่

อ้ายอยากจะเข้าไปถาม กะย้านตัวเจ้านั้นบ่สนใจ
ได้โปรดจงฮับได้บ่ความฮัก ที่อ้ายนั้นให้เจ้าไป
ตัวอ้ายก็ฮู้ว่าหน้าตาอ้าย บ่ดีคือใผ
ทรงโจรคืออ้าย รับรองเลยโคตรจริงใจ..

สายตาของเจ้านั้นมันบาดใจ
รอยยิ้มของเจ้าเฮ็ดให้ใจละลาย
ถ้าหากว่าเจ้านั้นยังบ่ทันมีใผ
ทั้งสองเราก็มาเป็นแฟนกันเนาะน้องหล่า

( ดนตรี )

สายตาของเจ้านั้นมันบาดใจ
รอยยิ้มของเจ้าเฮ็ดให้ใจละลาย
ถ้าหากว่าเจ้านั้นยังบ่ทันมีใผ
ทั้งสองเราก็มาเป็นแฟนกันเนาะน้องหล่า

มิวสิควิดีโอ จังแม่นว่างามกะด้อ (ຈັງແມ່ນວ່າງາມກະດໍ້) Gx2

เพลง จังแม่นว่างามกะด้อ (ຈັງແມ່ນວ່າງາມກະດໍ້)
ศิลปิน : Gx2
lyrics : Gx2
Beat : T’jame uno
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา